×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA a II-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 1

Mângâierile Apostolului în mijlocul suferinţelor. Apărarea lui împotriva învinuirii de nestatornicie.

1 Pavel, apostol al lui Christos Iisus prin voinţa lui Dumnezeu, şi Timotei fratele: Bisericii lui Dumnezeu celei din Corint, împreună cu toţi sfinţii care sunt în toată Ahaia,

2 Dar vouă şi pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Christos!

3 Binecuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Christos, părintele îndurărilor şi Dumnezeul a toată mângâierea,

4 Cel ce ne mângâie pe noi întru tot necazul nostru, ca să putem să mângâiem şi noi, prin mângâierea cu care înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu, pe cei care se află în orice suferinţă.

5 Că precum prisosesc patimile lui Christos întru noi, aşa, prin Christos, prisoseşte şi mângâierea noastră.

6 Fie deci că suntem strâmtoraţi, este pentru a voastră mângâiere şi mântuire; fie că suntem mângâiaţi, este pentru a voastră mângâiere, care vă dă putere să înduraţi cu răbdare aceleaşi suferinţe pe care le suferim şi noi. Şi nădejdea noastră este tare, pentru voi,

7 Ştiind că, precum sunteţi părtaşi suferinţelor, aşa şi mângâierii.

8 Nu voim, fraţilor, ca voi să nu ştiţi de necazul nostru, care ni s’a făcut în Asia, că peste măsură, peste puteri, am fost îngreuiaţi, încât nu mai nădăjduim să mai scăpăm cu viaţă.

9 Ci noi, în noi înşine, ne socoteam ca osândiţi la moarte, dar aceasta a fost ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, cel ce înviază pe cei morţi,

10 Care ne-a izbăvit pe noi dintr’o moarte ca aceasta şi ne izbăveşte şi în care nădejde avem că ne va izbăvi şi mai departe,

11 Mai ales dacă şi voi ne veniţi în ajutor cu rugăciunile voastre, aşa încât darul acesta făcut nouă, prin rugăciunea multora, să fie prilej de mulţumită, adusă de către mulţi, pentru noi.

12 Că lauda noastră aceasta este: mărturia cugetului nostru că ne-am purtat în lume, şi mai ales la voi, întru sfinţenie şi întru curăţia cea dumnezeiască, nu întru înţelepciunea trupească, oi întru harul lui Dumnezeu.

13 Nu vă scriem vouă altceva fără numai celor ce citiţi şi înţelegeţi. Şi am nădejde că până la sfârşit veţi înţelege –

14 După cum ne-aţi şi înţeles în parte – că noi suntem lauda voastră, precum şi voi lauda noastră, în ziua Domnului nostru Iisus.

15 Cu această încredinţare, aveam de gând să viu mai întâi la voi, ca să aveţi de două ori bucurie:

16 Să trec pe la voi să mă duc în Macedonia şi din Macedonia iarăşi să viu la voi şi să fiu petrecut de voi în Iudeia.

17 Deci, când mi-am pus în minte acestea, m’am purtat oare cu uşurinţă? Sau cele ce pun la cale, le pun la cale trupeşte, aşa încât, la mine, cuvântul da-da să iasă nu-nu?

18 Pe Dumnezeu cel credincios! Cuvântul nostru către voi nu este da şi ba.

19 Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Christos, cel propovăduit de noi întru voi – de mine, de Silvan şi de Timotei – nu a fost da şi ba, oi a fost în el numai da.

20 Fiindcă oricâte sunt făgăduinţele lui Dumnezeu, în Iisus Christos sunt da; de aceea tot prin el este Amin, rostit de noi, Ini Dumnezeu întru mărire.

21 Iar cel ce ne întăreşte pe noi împreună cu voi, întru Christos, şi cel ce ne-a uns pe noi: Dumnezeu este,

22 Carele ne-a şi pecetluit pe noi şi a dat arvuna Duhului, în inimile noastre.

23 Ci eu chem pe Dumnezeu mărturie asupra sufletului meu, că din cruţare pentru voi n’am mai venit în Corint,

24 Nu că adică avem stăpânire peste credinţa voastră, dar suntem împreună lucrători ai bucuriei voastre; căci în credinţă nu şovăiţi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.