×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 8

Nu trebue să dăm sminteală celor slabi, luând parte la mesele idoleşti.

1 Cât despre carnea de la jertfele idoleşti, ştim că avem cu toţii cunoştinţă. Cunoştinţa îngâmfează, iar iubirea clădeşte.

2 Dacă cineva îşi închipuieşte că cunoaşte ceva, încă n’a ajuns să cunoască cum se cuvine să cunoască.

3 Dacă, însă, iubeşte cineva pe Dumnezeu, acela cunoscut este de Dumnezeu.

4 Despre mâncarea cărnurilor de la jertfele idoleşti ştim că, în lume, nu este nici un idol şi că nu este nici un dumnezeu decât Unul singur.

5 Căci, deşi sunt destui aşa numiţii dumnezei, fie în cer fie pe pământ, – întru cât sunt, cu belşug, şi dumnezei şi domni, –

6 Totuşi, pentru noi este un singur Dumnezeu, Tatăl, dintru care sunt toate şi noi întru el, şi un singur Domn, Iisus Christos, prin care sunt toate şi noi prin el.

7 Dar nu toţi au această cunoştinţă. Ci unii, cu obişnuinţa lor de până acum să creadă în idoli, mănâncă din aceste cărnuri ca într’adevăr jertfite idolilor şi cugetul lor fiind slab se pângăreşte.

8 Demâncarea nu ne face mai primiţi în faţa lui Dumnezeu. Că nici dacă mâncăm n’avem câştig, nici dacă nu mâncăm n’avem pagubă.

9 Băgaţi de seamă, însă, ca nu cumva această putere a voastră să ajungă piatră de poticnire pentru cei slabi de înger.

10 Într’adevăr, dacă pe tine cel ce ai cunoştinţă te va vedea unul şezând la masă într’o capişte, aşa e că – slab de cuget precum este – el se va simţi îmbărbătat ca să mănânce din jertfele idoleşti?

11 Astfel, prin cunoştinţa ta, se prăpădeşte cel slab, fratele tău, pentru care a murit Christos!

12 Şi aşa, păcătuind împotriva fraţilor şi lovind în cugetul lor neputincios, păcătuiţi împotriva lui Christos.

13 Drept aceea, dacă o mâncare sminteşte pe fratele meu, nu voi mânca în veac carne, ca să nu aduc sminteală fratelui meu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.