×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 7

Despre căsătorie şi despre starea necăsătorită.

1 În privinţa celor ce mi-aţi scris, vă răspund că e bine pentru om să nu se atingă de femeie.

2 Dar, ca pază împotriva desfrânărilor, fiecare bărbat să-şi aibă femeia lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei.

3 Bărbatul datornica iubire să-i dea femeii, aşijderea şi femeia bărbatului.

4 Femeia pe al ei trup nu e stăpână, ci bărbatul; aşijderea şi bărbatul nu e stăpân pe trupul lui, oi femeia.

5 Să nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria căsătorească, fără numai cu bună învoială până la o vreme, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea. Apoi să fiţi iarăşi împreună, ca să nu vă ispitească Satana, din pricina neînfrânării voastre.

6 Aceasta o spun din îngăduinţă, nu din poruncă.

7 Eu aş vrea ca toţi oamenii să fie cum sunt eu însumi. Dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul aşa, altul într’altfel.

8 Celor ce sunt necăsătoriţi şi văduvelor le spun: bine este pentru ei să rămână ca şi mine.

9 Dacă însă nu pot să se înfrâneze, să se căsătorească. Fiindcă mai bine este să se căsătorească decât să ardă.

10 Celor ce sunt căsătoriţi, poruncescu-le – nu eu, ci Domnul: femeia de bărbat să nu se despartă.

11 Iar dacă s’a despărţit, să rămână nemăritată, ori să se împace cu bărbatu-său; tot aşa, bărbatul să nu-şi lase nevasta.

12 Celorlalţi le grăiesc eu, nu Domnul: Dacă un trate are o femeie păgână şi ea voieşte să vieţuiască cu el, să nu o lase.

13 Şi dacă o femeie are un bărbat păgân şi el voieşte să vieţuiască cu ea, să nu-şi lase bărbatul.

14 Căci bărbatul păgân se sfinţeşte prin femeia creştină şi femeia păgână se sfinţeşte prin bărbatul frate. Altmintrelea, copiii voştri ar fi necuraţi, pe când acum ei sunt sfinţi.

15 Dacă însă partea păgână se desparte, să se despartă. În astfel de împrejurare, fratele sau sora nu sunt legaţi: Căci Dumnezeu ne-a chemat spre pace.

16 Căci, de unde ştii tu, femeie, dacă îţi vei mântui bărbatul? Sau de unde ştii tu, omule, dacă îţi vei mântui femeia?

17 Atât numai – fiecăruia precum i-a împărţit Dumnezeu. Care cum era, când l-a chemat Dumnezeu, aşa să-şi meargă drumul. Astfel orânduesc în toate bisericile.

18 Fost-a unul chemat fiind tăiat împrejur? Să nu se ascundă. Este unul chemat în netăiere împrejur? Să nu se taie împrejur.

19 Tăierea împrejur nu e nimic; ne-tăierea împrejur nu e nimic. Paza poruncilor lui Dumnezeu este temeiul.

20 Fiecare în felul de trai în care a fost chemat, în acela să rămână.

21 Fost-ai chemat fiind rob? Fii fără grijă. Ci de poţi, cu toate acestea, să fii slobod, mai degrabă foloseşte-te.

22 Robul care a fost chemat de Domnul este libertul Domnului. Tot aşa cel chemat liber este robul lui Christos.

23 Cu preţ aţi fost cumpăraţi. Nu vă faceţi robii oamenilor.

24 Fiecare, fraţilor, întru ce a fost chemat, întru aceea să rămâie înaintea lui Dumnezeu.

25 În ce priveşte pe fecioare, n’am poruncă de la Domnul. Vă dau însă sfatul meu, ca unul care miluit am fost de Domnul să fiu vrednic de crezare.

26 Socotesc, deci, că aceasta este bine pentru nevoia ceasului de faţă: Bine este pentru oricine să fie aşa cum se găseşte.

27 Legat eşti cu femeie? Nu căuta desfacere. Dezlegat eşti de femeie? Nu căuta femeie.

28 Dacă însă te vei însura, n’ai greşit. Şi fecioara, dacă se va mărita, n’a greşit. Numai că unii ca aceştia vor avea suferinţă în trupul lor. Şi eu aş vrea să vă cruţ pe voi.

29 Aceasta v’o spun fraţilor: De acuma vremea s’a scurtat. Aşa încât şi cei ce au femei să fie ca şi cum nu ar avea;

30 Şi cei ce plâng să fie ca şi cum n’ar plânge; şi cei ce se bucură, ca şi cum nu s’ar bucura; şi cei ce cumpără, ca şi cum n’ar stăpâni;

31 Şi cei ce se folosesc de lumea aceasta ca şi cum nu s’ar folosi de ea. Căci faţa acestei lumi se trece.

32 Ci eu aş vrea ca voi să fiţi fără de grijă. Cel necăsătorit se îngrijeşte de ale Domnului, cum să placă Domnului.

33 Cel ce s’a căsătorit se îngrijeşte de ale lumii, cum să placă femeii.

34 Şi astfel e împărţit. Femeia nemăritată, fecioara, poartă grijă de cele ale Domnului, ca să fie sfântă şi cu trupul şi cu duhul. Care s’a măritat însă, poartă grijă de cele lumeşti, ca să placă bărbatului.

35 Aceasta o rostesc chiar în folosul vostru, nu ca să vă întind un laţ, ci spre buna cuviinţă, aţintirea şi nestinghereala slujbei voastre către Domnul.

36 Iar de gândeşte cineva că nu este cinstit pentru fiica lui să-şi treacă floarea vârstei şi astfel trebue să fie măritată, facă ce voieşte. Nu greşeşte; căsătorească-se.

37 Dar cine nu e silit de nimeni, stă neclintit în cugetu-i, şi – având stăpânire peste a lui voinţă – a hotărît aceasta în inima lui ca să-şi ţie fecioara: va face bine.

38 Aşa încât cel ce mărită pe fiică-sa face bine; dar cel ce n’o mărită va face şi mai bine.

39 Femeia este legată de lege atâta vreme cât trăieşte bărbatu-său. Dacă bărbatul va muri, slobodă este să se mărite cu cine vrea, numai că întru Domnul.

40 Dar mai fericită este de rămâne aşa cum o sfătuesc eu. Şi socot că şi eu am duhul lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.