×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 3

Răul dezbinărilor. Temelia Bisericii este unul: Christos. Creştinii sunt templul lui Dumnezeu.

1 Ci eu, fraţilor, n’am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovniceşti, ci ca unora trupeşti, ca unor prunci în Christos.

2 Cu lapte v’am hrănit, nu cu bucate, căci nu puteaţi mânca şi încă nici acum nu puteţi.

3 Fiindcă sunteţi tot trupeşti. Câtă vreme este între voi pizmă şi ceartă şi dezbinări nu sunteţi oare oamenii trupului şi nu umblaţi voi ca toţi cei de rând?

4 Când zice unul: Eu sunt al lui Pavel, iar altul: Ba eu sunt al lui Apolo, – nu sunteţi voi oameni slabi?

5 Dar ce este Apolo? Şi ce este Pavel? Slujitori prin care aţi fost aduşi la credinţă; fiecare după cum i-a dat Dumnezeu.

6 Eu am sădit; Apolo a udat; dar Dumnezeu a făcut să crească.

7 Astfel, nici cel ce sădeşte nu e ceva, nici cel ce udă, ci numai Dumnezeu care face să crească.

8 Cel care sădeşte şi cel care udă sunt între ei deopotrivă; şi fiecare va lua plata lui, după osteneala lui.

9 Căci noi suntem ajutoare de muncă ale lui Dumnezeu; voi sunteţi ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu.

10 După darul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca un înţelept meşter clăditor, am pus temelia; altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia seama cum clădeşte.

11 Nimeni nu poate pune altă temelie decât cea o dată pusă, care e Iisus Christos.

12 Iar pe această temelie, care ce zideşte: aur, argint, pietre scumpe, lemne, fân ori trestie,

13 Lucrul fiecăruia se va face cunoscut; îi va da pe faţă ziua Domnului. Pentru că această zi se descopere prin foc, şi ce fel este lucrul fiecăruia, focul însuşi va cerca-o.

14 Dacă lucrul lui pe care l-a clădit va rămânea, va lua plată.

15 Dacă lucrul lui va arde, va fi păgubaş de plată, dar el se va mântui, aşa însă ca prin foc.

16 Nu ştiţi oare că voi sunteţi templul lui Dumnezeu şi că Duhul lui Dumnezeu sălăşlueşte întru voi?

17 Dacă strică unul templul lui Dumnezeu, strica-l-va Dumnezeu pe el, pentru că locaşul Domnului sfânt este şi aşa sunteţi şi voi.

18 Nimeni pe sine să nu se înşele: dacă cineva, între voi, gândeşte că e înţelept în veacul acesta, să se facă nebun, ca să fie înţelept.

19 Căci înţelepciunea lumii acesteia este nebunie înaintea lui Dumnezeu, de vreme ce scris este: Cel ce prinde pe înţelepţi întru viclenia lor.

20 Şi iarăşi: Domnul cunoaşte gândurile înţelepţilor că sunt deşarte.

21 Drept aceea, nimeni să nu-şi pună lauda în oameni, căci toate sunt ale voastre:

22 Fie Pavel, fie Apolo, fie Chefa, fie lumea, fie viaţa, fie moartea, fie cele de faţă, fie cele viitoare – toate sunt ale voastre,

23 Iar voi ai lui Christos, Christos al lui Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.