×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 2

Învăţătura lui Christos este cerească, plină de putere şi de Duh.

1 Fraţilor, eu însumi, când am venit la voi şi v’am vestit taina lui Dumnezeu, n’am venit ca meşter cuvântător, ori ca înţelept.

2 Căci am judecat să nu ştiu între voi altceva decât pe Iisus Christos şi pe acesta răstignit.

3 Şi întru slăbiciune şi cu frică şi tremurând tot, m’am ivit între voi.

4 Iar cuvântul meu şi propovăduirea mea nu stăteau în dovezile meşteşugite ale înţelepciunii omeneşti, ci în dovedirea Duhului şi a Puterii.

5 Aşa încât credinţa voastră să nu-şi aibă temeiul în înţelepciunea oamenilor, ci în puterea lui Dumnezeu.

6 Propovăduim şi noi o înţelepciune – celor ce sunt desăvârşiţi – dar nu înţelepciunea acestui veac, nici a stăpânitorilor acestui veac, porniţi să piară,

7 Ci propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea din taină şi ascunsă, pe care Dumnezeu, mai nainte de toţi vecii, a rânduit-o spre mărirea noastră,

8 Şi pe care nici unul din fruntaşii acestui veac n’a cunoscut-o, căci, dacă ar fi cunoscut-o, n’ar fi răstignit pe Domnul slavei.

9 Dar, precum este scris: Cele ce ochiul n’a văzut şi urechea n’a auzit şi la inima omului nu s’au suit, acestea le-a gătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc.

10 Ci nouă ni le-a dezvăluit Dumnezeu, prin Duhul său, fiindcă Duhul toate le cercetează, chiar şi adâncurile lui Dumnezeu.

11 Că cine dintre oameni ştie ale omului, fără numai duhul omului care este în el; aşa şi ale lui Dumnezeu nimeni nu le-a cunoscut, fără numai Duhul lui Dumnezeu.

12 Iară noi n’am primit duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca să cunoaştem cele dăruite nouă de Dumnezeu.

13 Şi acestea le şi grăim, dar nu cu cuvinte din şcoala înţelepciunii omeneşti, ci cu cuvinte învăţate de la Duhul Sfânt, lămurind lucruri duhovniceşti oamenilor duhovniceşti.

14 Omul neduhovnicesc nu primeşte adevărurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt nebunie, şi nu poate să le înţeleagă, fiindcă trebuesc judecate duhovniceşte.

15 Dar omul duhovnicesc toate le judecă, pe el, însă, nu-l judecă nimeni.

16 Pentru că: Cine a cunoscut gândul lui Dumnezeu, care să-i dea învăţătură? Noi, însă, avem gândul lui Christos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.