×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 16

Strângerea de ajutoare pentru fraţi. Timotei, Apolo, casa lui Ştefana: închinăciuni.

1 Cât pentru strângerea de ajutoare, care este pentru fraţi, precum am rânduit Bisericilor Galatiei, aşa să faceţi şi voi.

2 La fiecare zi-întâi a săptămânii, fiecare dintre voi să-şi pună deoparte şi să strângă din câştigul ce-a avut, ca să nu se facă strângerile deabia atunci când voi veni.

3 Iar după ce voi veni. pe care îi veţi socoti, pe aceia îi voi trimite cu scrisori, să ducă darul vostru la Ierusalim.

4 Şi de va fi cu cale ca şi eu să mă duc, vor merge împreună cu mine.

5 Ci voi veni la voi când voi trece prin Macedonia, fiindcă iau drumul prin Macedonia.

6 La voi poate că voi rămânea mai mult, sau voi şi ierna, ca să mă petreceţi în călătoria ce voi face.

7 Căci nu vreau să vă văd acum numai în treacăt, ci am nădejde să zăbovesc la voi câtăva vreme, de va îngădui-o Domnul.

8 Voi rămânea, însă, în Efes până la praznicul Cincizecimii,

9 Căci mi s’a deschis o uşă mare, spre lucru mult, şi sunt mulţi protivnici.

10 Când va veni Timotei, luaţi seama să fie la voi fără de teamă, căci lucrul Domnului lucrează, ca şi mine.

11 Nimeni deci să nu-l dispreţuiască; ci să-l petreceţi cu pace ca să vie la mine, că îl aştept împreună cu fraţii.

12 Cât despre fratele Apolo, l-am îndemnat foarte mult să vie la voi, împreună cu fraţii, dar nicidecum nu i-a fost voia să vie acum. Ci va veni când va găsi prilej.

13 Priveghiaţi, fiţi statornici în credinţă, fiţi bărbaţi, întăriţi-vă.

14 Toate ale voastre întru dragoste să se petreacă!

15 Vă rog, însă, fraţilor (ştiţi casa lui Ştefana, că este pârga Ahaiei şi spre slujirea sfinţilor s’au rânduit ei pe ei înşişi).

16 Ca şi voi să fiţi supuşi unora ca aceştia şi oricui care lucrează împreună şi se osteneşte.

17 Mă bucur de venirea lui Ştefana, a lui Fortunat şi a lui Ahaic, pentru că aceştia au împlinit lipsa voastră,

18 Şi au făcut să se odihnească duhul meu şi al vostru. Cunoaşteţi bine, deci, pe unii ca aceştia.

19 Se închină vouă Bisericile Asiei. Vă îmbrăţişează, în Domnul, cu tărie Acvila şi Prisca, împreună ou Biserica din casa lor.

20 Vă îmbrăţişează fraţii toţi. Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă.

21 Închinăciunea mea v’o scriu cu mâna mea, eu Pavel.

22 Cel ce nu iubeşte pe Domnul să fie anatema! Maran atha! (Domnul vine).

23 Darul Domnului Iisus cu voi!

24 Dragostea mea cu voi cu toţi, în Christos Iisus! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.