×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 10

Iudeii, în pustie, au cunoscut dreapta asprime a lui Dumnezeu. Cina Domnului trebue ţinută intru sfinţenie. Grija pentru cugetul celor slabi.

1 Fraţilor, nu voiesc ca voi să pierdeţi din vedere că părinţii noştri au fost toţi sub nor şi că toţi au trecut prin mare.

2 Toţi, întru Moise, s’au botezat în nor şi în mare;

3 Toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească;

4 Şi toţi aceeaşi băutură duhovnicească au băut, pentru că beau dintr’o stâncă duhovnicească, pornită după ei. Iar stânca era Christos.

5 Dar cei mai mulţi dintre ei nu erau plăcuţi lui Dumnezeu şi le-au rămas leşurile în pustie.

6 Acestea au fost pilde pentru noi, ca să nu poftim la cele rele cum au poftit aceia;

7 Nici să fiţi slujitorii idolilor, ca unii dintre ei, precum este scris: A şezut norodul de-a mâncat şi a băut şi s’a sculat la joc;

8 Nici să curvim, cum au curvit unii dintre ei, şi au căzut într’o zi douăzeci şi trei de mii;

9 Nici să ispitim pe Domnul, precum l-au ispitit unii din ei, şi pieriră muşcaţi de şerpi;

10 Nici să cârtiţi, după cum au cârtit unii din ei, şi au fost ucişi de îngerul nimicitor.

11 Toate acestea li se întâmplau acelora ca semne ou tâlc în viitor şi au fost scrise ca să luăm învăţătură noi, pe care ne-a ajuns sfârşitul veacurilor.

12 Drept aceea, cel ce crede că stă bine să ia sama să nu cadă.

13 Nu v’a apucat ispita care să fi fost peste puterea omenească. Dumnezeu e credincios! El nu va îngădui ca să fiţi încercaţi mai mult decât puteţi, ci, o dată cu ispita, va face şi albie ispitei ca să puteţi răbda.

14 Astfel, iubiţii mei, fugiţi de slujba idolilor.

15 Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecaţi ce vă spun:

16 Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este oare împărtăşirea sângelui lui Christos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtăşirea trupului lui Christos?

17 Fiindcă o pâine este, un trup suntem şi noi cei mulţi, căci toţi ne împărtăşim dintr’o pâine.

18 Priviţi la Israilul cel trupesc: Cei care mănâncă jertfele nu sunt ei părtaşi altarului?

19 Deci, ce spun eu? Că ce s’a jertfit pentru idoli e ceva? Sau că idolul este ceva?

20 Nicidecum. Ci spun că cele ce jertfesc păgânii, jertfesc demonilor şi nu lui Dumnezeu. Şi nu voiesc ca voi să fiţi părtaşi cu demonii.

21 Nu puteţi să beţi paharul Domnului şi paharul demonilor; nu puteţi să vă împărtăşiţi din masa Domnului şi din masa demonilor.

22 Sau voim să facem Domnului în ciudă? Nu cumva suntem mai tari ca el?

23 Toate îmi sunt iertate, dar nu toate îmi folosesc. Toate îmi sunt iertate, dar nu toate întăresc sufletul.

24 Nimeni să nu caute ale sale înlesniri, ci fiecare pe ale aproapelui.

25 Mâncaţi orice se vinde în măcelărie, fără să întrebaţi nimic, pentru cugetul vostru.

26 Căci al Domnului este pământul şi toate câte se cuprind în el.

27 Dacă vre-unul dintre necredincioşi vă chiamă pe voi la masă şi voiţi să vă duceţi, mâncaţi orice vă este pus înainte, fără să întrebaţi nimic, pentru cugetul vostru.

28 Dar de vă spune cineva: Aceasta e came care a fost jertfită! – nu mâncaţi pentru cel care v’a spus şi pentru cuget.

29 Zic cuget, dar nu al tău, ci al celuilalt. Şi de ce să nu dau prilej ca libertatea mea să fie judecată de un cuget străin?

30 Dacă mănânc dintr’o mâncare şi mulţumesc lui Dumnezeu, de ce să fiu hulit tocmai pentru lucrul pentru care mulţumesc?

31 De aceea ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi, toate spre mărirea lui Dumnezeu, să le faceţi.

32 Nu fiţi piatră de poticneală nici Iudeilor, nici Elinilor, nici bisericilor lui Dumnezeu,

33 Precum şi eu, tuturor, în toate, mă străduiesc să plac, căutând nu folosul meu, ci folosul cele mulţi, ca să se mântuiască.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.