×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-A A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 1

Intrare. Mulţumită pentru credinţa Corintenilor. Hăul dezbinărilor. Cuvântul Crucii: nebunie pentru cei ce pier, puterea lui Dumnezeu pentru cei ce se mântuesc.

1 Pavel, apostol al lui Iisus Christos, chemat prin voinţa lui Dumnezeu, şi fratele nostru Sostene,

2 Bisericii lui Dumnezeu celei care este în Corint, credincioşilor sfinţiţi în Iisus Christos, celor chemaţi să fie sfinţi, împreună cu toţi cei ce chiamă numele Domnului nostru Iisus Christos – al lor şi al nostru – în orice loc ar fi,

3 Dar vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Christos.

4 Mulţumesc Dumnezeului meu, în privinţa voastră, pururea, pentru darul lui Dumnezeu, pe care vi l-a dat în Christos Iisus.

5 Căci prin el v’aţi îmbogăţit deplin, în orice învăţătură şi în orice cunoştinţă.

6 Precum a fost când a prins în voi tărie mărturisirea lui Christos,

7 Aşa încât să nu vă lipsească nici un fel de dar, acum când aşteptaţi arătarea Domnului nostru Iisus Christos.

8 El vă va şi întări până la urmă, ca să fiţi fără de vină, în ziua Domnului nostru Iisus Christos.

9 Credincios este Dumnezeu, prin care aţi fost chemaţi la împărtăşirea cu Fiul său Iisus Christos, Domnul nostru.

10 Îndemnu-vă, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Christos, ca toţi să grăiţi la fel şi să nu fie dezbinări în sânul vostru; ci să fiţi cu totul potriviţi în acelaşi cuget şi în aceeaşi judecată.

11 Căci, fraţilor, prin oameni de la Hloe, din casă, mi-a venit ştire despre voi cum că la voi sunt certuri;

12 Adică vreau să spun, că fiecare dintre voi rosteşte: – Eu unul sunt al lui Pavel. – Şi eu sunt al lui Apolo. – Şi eu sunt al lui Chefa. – Iar eu sunt al lui Christos!

13 Oare s’a împărţit Christos? Nu cumva s’a răstignit Pavel pentru voi? Sau fost-aţi botezaţi în numele lui Pavel?

14 Mulţumesc lui Dumnezeu că nici pe unul din voi n’am botezat, fără numai pe Crispus şi pe Gaius,

15 Ca să nu zică nimeni că aţi fost botezaţi în numele meu.

16 Am botezat şi casa lui Ştefana; afară de aceştia nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.

17 Căci Christos nu m’a trimis ca să botez, ci ca să binevestesc, dar nu cu înţelepciunea cuvântării, ca să nu rămână stearpă crucea lui Christos.

18 Într’adevăr, cuvântul crucii pentru cei ce pier – e nebunie; pentru noi, însă, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.

19 Căci scris este: Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi ştiinţa celor învăţaţi voi nimici-o.

20 Unde e înţeleptul? Unde e cărturarul? Unde e priciuitorul acestui veac? N’a scos Dumnezeu înţelepciunea lumii de nebună?

21 Că de vreme ce lumea, prin înţelepciunea ei, n’a cunoscut pe Dumnezeu, întru înţelepciunea lui Dumnezeu, bine a voit Domnul să mântuiască pe cei credincioşi prin nebunia propovăduirii.

22 Iudeii cer minuni, iar Elinii caută înţelepciune.

23 Ci noi propovăduim pe Christos cel răstignit: pentru Iudei, sminteală, pentru păgâni, nebunie.

24 Dar pentru ei, cei chemaţi, fie Iudei, fie Elini: pe Christos, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea lui Dumnezeu.

25 Pentru că nebunia lui Dumnezeu este mai înţeleaptă decât înţelepciunea oamenilor, şi slăbiciunea lui Dumnezeu mai puternică decât tăria lor.

26 Într’adevăr, fraţilor, uitaţi-vă la voi, cei chemaţi, că nu mulţi sunt înţelepţi omeneşte, nu mulţi sunt puternici, nu mulţi sunt de neam;

27 Şi Dumnezeu şi-a ales pe cele nebune ale lumii, ca să ruşineze pe înţelepţi; Dumnezeu şi-a ales pe cele slabe ale lumii, ca să dea de ruşine pe cele tari;

28 Dumnezeu şi-a ales pe cele de neam prost ale lumii, pe cele nebăgate în seamă, pe cele ce nu sunt, ca să dea jos pe cele ce sunt.

29 Aşa încât nici un trup să nu se laude în faţa lui Dumnezeu.

30 De la el, dar, sunteţi voi în Christos Iisus, carele pentru noi s’a făcut înţelepciune de la Dumnezeu, şi dreptate şi sfinţire şi răscumpărare,

31 Pentru ca, după cum este scris: Cine se laudă, în Domnul să se laude.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.