×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE ROMANI

Capitolul 6

Sfinţirea şi ascultarea cea nouă sunt rodul dreptăţii din credinţă.

1 Ce vom zice, atunci? Rămânea-vom oare în păcat, ca să se înmulţească darul?

2 Ferească Domnul! Noi care am murit păcatului, cum vom mai trăi în păcat?

3 Au nu ştiţi că toţi câţi în Christos Iisus ne-am botezat, întru moartea lui ne-am botezat?

4 Deci ne-am îngropat cu el, în moarte, prin botez; aşa încât, după cum Christos a înviat din morţi, prin mărirea Tatălui, tot aşa şi noi să umblăm întru înnoirea vieţii;

5 Că dacă ne-aui făcut cu el o singură tulpină, întru asemănarea morţii lui, atunci vom fi la fel şi în învierea lui.

6 Dându-ne bine seama că omul nostru cel vechi a fost împreună răstignit cu el, ca să se nimicească trupul păcatului, aşa încât să nu mai fim robii păcatului,

7 Fiindcă cine a murit este slobod de păcat.

8 Şi dacă am murit împreună cu Christos, credem că vom şi vieţui împreună cu el,

9 Ştiind cum că Christos, după ce a înviat din morţi, nu mai moare. Moartea nu mai are stăpânire peste el.

10 Căci, cu moartea lui, a murit păcatului o dată; iar cu viaţa lui vieţuieşte lui Dumnezeu.

11 Aşa şi voi, socotiţi-vă înşivă că sunteţi morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Christos Iisus, Domnul nostru.

12 Drept aceea, să nu stăpânească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneţi la poftele lui,

13 Şi nu daţi păcatului mădularele voastre, făcându-le scule ale nedreptăţii, oi înfăţişaţi-vă pe voi lui Dumnezeu, ca vii, sculaţi din morţi, şi mădularele voastre ca scule de dreptate pentru Dumnezeu.

14 Pentru că păcatul nu va avea putere asupra voastră, căci nu mai sunteţi sub lege, oi sub dar.

15 Atunci, ce? Să păcătuim, fiindcă nu suntem sub lege, ci sub dar? Ferească Domnul!

16 Au nu ştiţi că, de vă daţi cuiva pe voi robi de ascultare, robi sunteţi cui vă supuneţi: fie păcatului spre moarte, fie ascultării de Dumnezeu spre dreptate?

17 Dar mulţumim lui Dumnezeu că, deşi eraţi robi ai păcatului, v’aţi supus din toată inima dreptarului învăţăturii cu care v’aţi deprins.

18 Aşa că, scăpaţi fiind din robia păcatului, v’aţi făcut robi dreptăţii.

19 – Omeneşte vorbesc, din pricina neputinţei trupului vostru. – După cum aţi făcut mădularele voastre roabe ne-curăţiei şi fărădelegii, spre fărădelege, tot aşa faceţi acum mădularele voastre roabe dreptăţii spre sfinţire.

20 Căci atunci când eraţi robi ai păcatului eraţi slobozi faţă de dreptate.

21 Deci ce roadă aveaţi atunci? Roade de care acum vă e ruşine, pentru că sfârşitul acelora este moartea.

22 Dar acum, izbăviţi fiind de păcat şi robi făcându-vă lui Dumnezeu, aveţi roadă voastră în sfinţenie, iar sfârşitul: viaţa veşnică.

23 Pentru că simbria păcatului este moartea, iar darul lui Dumnezeu: viaţa veşnică, întru Christos Iisus, Domnul nostru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.