×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE ROMANI

Capitolul 5

Roadele îndreptării din credinţă: Precum păcatul şi moartea venit-au prin Adam peste noi toţi, aşa, prin Christos, îndreptarea şi viaţa.

1 Aşa dar, fiind îndreptaţi din credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Christos,

2 Căruia datori îi suntem că am dobândit prin credinţă apropiere la darul acesta, în care stăm, şi că ne lăudăm întru nădejdea măririi lui Dumnezeu.

3 Şi nu numai atât, ci ne lăudăm şi în suferinţe, bine ştiind că suferinţa căşunează răbdare,

4 Şi răbdarea încercare, şi încercarea nădejde.

5 Iar nădejdea nu dă de ruşine, pentru că iubirea lui Dumnezeu s’a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, cel dăruit nouă.

6 Căci Christos, când noi eram încă fără vlagă, la ceasul hotărît a murit pentru necredincioşi.

7 Ci pentru unul drept cu greu va muri cineva, iar pentru binele celor mulţi poate se hotărăşte cineva să moară.

8 Dar Dumnezeu învederează dragostea lui către noi prin aceea că, pentru noi, Christos a murit când noi eram încă păcătoşi.

9 Cu atât mai vârtos, prin urmare, fiind acum îndreptaţi întru sângele lui, izbăvi-ne-vom prin el de mânie.

10 Căci dacă, pe când eram vrăjmaşi, ne-am împăcat cu Dumnezeu, prin moartea Fiului său, cu atât mai mult, odată împăcaţi, ne vom mântui prin viaţa lui.

11 Şi nu numai atât, ci şi lăudându-ne în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Christos, prin care am primit acum împăcarea.

12 Drept aceea, precum printr’un singur om a intrat păcatul în lume şi prin păcat moartea şi astfel moartea a străbătut în toţi oamenii, prin aceea că toţi au păcătuit, –

13 Fiindcă, până la lege, păcatul era în lume, dar păcatul nu sc socoteşte, când nu este lege.

14 Ci moartea a domnit de la Adam până la Moise şi peste cei ce nu păcătuiseră, după asemănarea greşelii lui Adam, care este chipul celui ce era să vie.

15 Însă nu e cu greşală cum e cu dăruiala, căci dacă prin greşală unuia a căzut moartea pe cei mulţi, cu atât mai vârtos harul lui Dumnezeu şi dăruiala lui au prisosit, spre mântuirea celor mulţi, prin harul unui singur om, Iisus Christos.

16 Şi ce aduce darul nu seamănă cu ce a adus acel unul, care a păcătuit; căci pe când judecata, pornind de la el unul, se face osândire, darul care iartă, pornind de la multe călcări dc lege, sc face izbăvire.

17 Într’adevăr, dacă prin greşala unuia, moartea a domnit prin unul singur, cu atât mai mare cuvânt cei ce primesc belşugul harului şi al darului dreptăţii vor împărţi în viaţă prin unul Iisus Christos. –

18 Astfel dar, după cum printr’o singură greşală a venit osândă pentru toţi oamenii, aşijderea, printr’o singură îndreptare, pentru toţi oamenii a venit îndreptarea care dă viaţă;

19 Şi precum din neascultarea unui om toţi s’au făcut păcătoşi, tot aşa din ascultarea unuia, mulţi se vor face drepţi.

20 Iar legea a intrat ca să se înmulţească greşală; unde însă păcatul s’a înmulţit darul a prisosit;

21 Aşa că, precum păcatul a stăpânit în moarte, tot astfel să stăpânească darul, prin dreptate, spre viaţa veşnică, prin Iisus Christos, Domnul nostru.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.