×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE ROMANI

Capitolul 3

Toţi oamenii, fără osebire, sunt păcătoşi şi ajung drepţi fără merit, prin credinţă.

1 Atunci care este întâietatea Iudeului, sau care este folosul tăierii împrejur?

2 Este mare în toate privinţele, mai întâi pentru că lor li s’au încredinţat cuvintele lui Dumnezeu.

3 Căci ce este dacă unii n’au crezut? Oare necredinţa lor va nimici credincioşia lui Dumnezeu?

4 Ferească Domnul! Ci rămână Dumnezeu adevărat în cuvântul lui, iar orice om mincinos, precum este scris: Să fii găsit drept în cuvintele tale şi să birueşti când te vor judeca.

5 Dar de vreme ce nedreptatea noastră învederează dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva că Dumnezeu e nedrept, când revarsă mânia lui? Omeneşte vorbesc.

6 Ferească Domnul! Căci atunci cum va judeca Dumnezeu lumea?

7 Ce vom zice? Că de vreme ce adevărul lui Dumnezeu, prin minciuna mea, a prisosit spre slava lui, pentru ce dar mai sunt eu judecat ca păcătos?

8 Şi iarăşi, de ce n’am face cele rele, ca să vie cele bune? Precum suntem huliţi şi precum spun unii că ne rostim noi. Osânda acestora este dreaptă!

9 Aşa dar, ce este? Avem noi vre-o precădere? Nu, deloc. Căci am învinuit mai înainte atât pe Iudei, cât şi pe Elini, că toţi sunt sub păcat,

10 După cum este scris: Nu este drept; nu este nici unul;

11 Nu este cine să înţeleagă, nu este cine să caute pe Dumnezeu;

12 Toţi s’au abătut, împreună netrebnici s’au făcut. Nu este cine să facă binele, nici măcar unul nu este;

13 Mormânt deschis este gâtlejul lor; cu limbile lor vorbit-au viclenii; venin de aspidă e sub buzele lor;

14 Gura lor e plină de blestem şi de amărăciune;

15 Iuţi sunt picioarele lor spre vărsare de sânge;

16 Prăpăd şi nenorocire sunt în drumurile lor,

17 Şi calea păcii ei nu au cunoscut-o;

18 Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor.

19 Ştim însă că toate câte zice legea, le rosteşte pentru cei care sunt sub lege, ca orice gură să fie închisă şi toată lumea să fie vinovată înaintea lui Dumnezeu.

20 Pentru că din faptele legii nici un om nu se va îndrepta înaintea lui, de vreme ce prin lege vine cunoştinţa păcatului.

21 Ci acum în afară de lege s’a arătat o îndreptare de la Dumnezeu, mărturisită de lege şi de prooroci,

22 Adică îndreptarea care vine de la Dumnezeu, prin credinţa lui Iisus Christos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred, căci nu este deosebire.

23 Fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de mărirea lui Dumnezeu;

24 Şi sunt îndreptaţi în dar, cu harul lui, prin răscumpărarea cea în Christos Iisus.

25 Pe el, Dumnezeu l-a rânduit jertfă de ispăşire, prin credinţa în sângele lui, ca să-şi arate a sa dreptate – căci trecuse cu vederea păcatele făcute mai înainte.

26 În vremea îngăduinţei lui Dumnezeu – ca să-şi arate a sa dreptate, în zilele de faţă, dovedindu-se pe sine drept şi îndreptând pe cel ce este din credinţa în Iisus.

27 Atunci, unde este pricina de laudă? A fost înlăturată. Prin oare lege? Prin legea faptelor? Nu, ci prin legea credinţei.

28 Căci noi credem că omul se îndreptează prin credinţă, fără faptele legii.

29 Oare Dumnezeu este numai al Iudeilor? Nu este el şi Dumnezeul păgânilor? De bună seamă şi al păgânilor,

30 De vreme ce unul este Dumnezeu, oare va îndrepta, din credinţă, pe cei tăiaţi împrejur şi iarăşi prin credinţă pe cei netăiaţi împrejur.

31 Dar nu cumva, prin credinţă, noi desfiinţăm legea? Ferească Domnul! Dimpotrivă, întărim legea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.