×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE ROMANI

Capitolul 2

Iudeii sunt tot atât de plini de păcate ca si păgânii.

1 Pentru aceea, oricine ai fi, o, omule care judeci, eşti fără cuvânt de apărare, căci în ceea ce pe altul judeci, pe tine însuţi te osândeşti, de vreme ce, tu, judecătorule, făptueşti aceleaşi lucruri.

2 Ci noi ştim că judecata lui Dumnezeu este, după adevăr, asupra celor ce fac unele ca acestea.

3 Şi socoteşti, oare, omule care judeci pe cei ce fac unele ca acestea, dar le faci şi tu, că tu vei scăpa de judecata lui Dumnezeu?

4 Sau dispreţuieşti tu bogăţia bunătăţii lui şi a îngăduinţii şi a îndelungii lui răbdări şi nu ştii că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă?

5 Şi după împietrirea ta şi după inima ta nepocăită îţi agoniseşti mânie în ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,

6 Care va da fiecăruia după faptele lui

7 Adică viaţă veşnică celor ce, prin stăruinţă în fapta bună, caută mărire, cinste şi nestricăciune,

8 Dar mânie şi urgie fiilor zavistiei, care nu se supun adevărului, ci se supun nedreptăţii.

9 Da, necaz şi strâmtorare peste sufletul oricărui om care făptueşte răul, peste Iudeu, mai întâi, dar şi peste Elin:

10 Mărire, cinste şi pace orişicui care lucrează binele, după cum, mai întâi, Iudeului, tot aşa Elinului.

11 Căci Dumnezeu nu caută la faţa omului!

12 Câţi, deci, fără să aibă legea, au păcătuit, fără de lege vor şi pieri; iar câţi au păcătuit cu legea în faţă. după lege judeca-se-vor.

13 Fiindcă nu cei ce aud legea sunt drepţi la Dumnezeu, dar cei ce îndeplinesc legea se vor îndrepta.

14 Când păgânii cei cc nu au legea din fire fac ce porunceşte legea, aşa lipsiţi de lege, ei singuri îşi sunt lege,

15 Ca unii care arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia cugetului lor şi prin cercetarea de sine, care îi şi învinovăţeşte, îi şi dezvinovăţeşte.

16 Ceea ce se va vedea în ziua când Dumnezeu va judeca, prin Iisus Christos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor.

17 Ci dacă tu te chemi Iudeu şi te razimi pe lege şi te lauzi cu Dumnezeu,

18 Şi cunoşti voia lui şi ştii să încuviinţezi cele bune, căci ai învăţat din lege,

19 Tu care te crezi pe tine călăuză orbilor şi lumină celor ce sunt în întuneric,

20 Povăţuitor celor fără minte, dascăl celor nevrâstnici, ca unul care ai în lege icoana cunoştinţei şi a adevărului,

21 Tu, în sfârşit, care înveţi pe altul, pe tine însuţi nu te înveţi! Tu propovădueşti: Să nu furi – şi tu furi!

22 Tu rosteşti: Să nu curveşti – şi tu curveşti! Tu urgiseşti idolii – dar le jefueşti capiştele!

23 Tu care te lauzi cu legea, îl necinsteşti pe Dumnezeu, prin călcarea legii!

24 Pentru că: numele lui Dumnezeu, din pricina voastră, este hulit între neamuri, – precum este scris.

25 Tăierea împrejur foloseşte într’adevăr dacă păzeşti legea; dacă însă eşti călcător de lege, tăierea ta împrejur se face netăiere împrejur.

26 Şi atunci dacă cel netăiat împrejur păzeşte hotărîrile legii, netăierea lui împrejur nu va fi oare socotită ca tăiere împrejur?

27 Iar el – din fire netăiat împrejur, dar împlinitor al legii – nu te va judeca oare pe tine, care, cu toată slova legii şi tăierea împrejur, eşti călcător de lege?

28 Pentru că nu cel ce se arată pe dinafară e Iudeu, nici adevărata tăiere împrejur nu este cea de dinafară, în trup:

29 Ci este Iudeu cel întru ascuns, iar tăiere împrejur este aceea a inimii, în spirit, nu în literă; şi lauda lui nu vine de la oameni, ci de la Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.