×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE ROMANI

Capitolul 15

Îndemnuri la răbdare cu cei slabi şi la unirea frăţească. Izbânda şi împrăştierea Evangheliei prin predica Apostolului.

1 Datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor fără putere şi să nu căutăm plăcerea noastră.

2 Fiecare dintre noi să fie aproapelui pe plac, la ce e bine, pentru zidirea lui.

3 Că şi Christos n’a căutat a sa plăcere, ci, precum este scris: Ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut asupra mea.

4 Deoarece toate câte s’au scris mai înainte, s’au scris spre învăţătura noastră, ca, prin răbdarea şi mângâierea care vin din Scripturi, nădejde să avem.

5 Iar Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă dăruiască vouă, unul faţă cu altul, acelaşi cuget după Iisus Christos,

6 Pentru ca toţi, laolaltă şi cu o singură gură, să preamăriţi pe Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Christos.

7 Drept aceea, primiţi-vă sufleteşte unii pe alţii, precum şi Christos v’a primit pe voi, spre mărirea lui Dumnezeu.

8 Căci spun că Christos s’a făcut slujitor al tăierii împrejur pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să împlinească făgăduinţele date părinţilor,

9 În vreme ce păgânii preamăresc pe Dumnezeu pentru îndurarea lui, precum este scris: Pentru aceasta te voi lăuda între neamuri şi voi cânta întru slava numelui tău.

10 Şi iar zice scriptura: Veseliţi-vă, neamurilor, împreună cu norodul lui.

11 Şi încă o dată: Lăudaţi pe Domnul, toate neamurile; preamărească-l pe el toate noroadele.

12 Iar Isaia zice şi el: Şi va fi să se arate, în ziua aceea, rădăcina lui lesei şi cel ce se ridică să domnească peste neamuri; întru acela neamurile vor nădăjdui.

13 Ci Dumnezeul nădejdii să vă umple pe voi de toată bucuria şi pacea, în credinţă, ca să prisosească nădejdea voastră, prin puterea Duhului Sfânt.

14 De altă parte, fraţilor, sunt încredinţat eu însumi despre voi că şi voi sunteţi plini de cuget bun, plini de toată cunoştinţa şi în stare să vă povăţuiţi unii pe alţii.

15 Ci v’am scris, fraţilor, mai cu îndrăzneală, ca să vă amintesc în parte de unele lucruri, în puterea darului ce mi-a fost dat de Dumnezeu,

16 Ca să fiu slujitorul lui Iisus Christos între păgâni, slujind preoţeşte Evanghelia lui Dumnezeu, pentru ca jertfa neamurilor să fie bine primită, sfinţită întru Duhul Sfânt.

17 Aşa dar, în Christos Iisus, am cuvânt de laudă, în slujba mea către Dumnezeu.

18 Căci n’aş cuteza să spun că a fost vre-un lucru pe care să nu-l fi săvârşit Christos prin mine, spre aducerea păgânilor la credinţă, prin cuvânt şi prin faptă,

19 Prin puterea semnelor şi a minunilor, prin vârtutea Duhului lui Dumnezeu, aşa încât de la Ierusalim şi din ţinuturile de primprejur până în Liria, am împlinit propovăduirea Evangheliei lui Christos.

20 Şi aşa mi-a fost râvna să bine-vestesc nu acolo unde numele lui Christos ajunsese, ca să nu clădesc pe temelia altora,

21 Ci, precum este scris: Cărora nu li s’a vestit despre el, aceia îl vor vedea, şi cei ce n’au auzit despre el aceia îl vor cunoaşte.

22 Aceasta m’a şi împiedicat, de atâtea ori, ca să vin la voi.

23 Acum, însă, ne mai având loc în aceste ţinuturi şi având dorinţa să vin la voi, de mulţi ani,

24 Voi veni când mă voi duce în Spania. Căci nădăjduesc să vă văd în trecere, şi de către voi să fiu călăuzit până acolo, după ce, mai întâi, voi îndestula măcar în parte dorinţa mea să vă văd.

25 În ceasul de faţă, mă duc la Ierusalim, cu o sarcină în folosul sfinţilor.

26 Căci Macedonia şi Ahaia bine au voit să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţi, care trăiesc în Ierusalim.

27 Aşa a fost buna lor voinţă, dar sunt şi datori faţă de ei. Pentru că, dacă păgânii s’au împărtăşit de cele duhovniceşti ale Iudeilor, datori sunt ca să-i slujească şi ei, cu cele pământeşti.

28 După ce voi fi sfârşit cu această sarcină şi voi fi încredinţat în mâna lor rodul acesta, voi merge – trecând pe la voi – în Spania.

29 Şi ştiu că, venind la voi, voi veni cu tot belşugul binecuvântării lui Christos.

30 Şi vă rog pe voi, fraţilor, pentru Domnul nostru Iisus Christos şi pentru iubirea Duhului sfânt, să vă luptaţi, pentru mine, în rugăciunile voastre către Dumnezeu,

31 Ca să scap de răzvrătiţii din Iudeia şi ca darul pe care-l duc la Ierusalim să fie bine primit de către sfinţi,

32 Aşa încât, cu voia lui Dumnezeu, să sosesc la voi cu bucurie şi să mă odihnesc în mijlocul vostru.

33 Iar Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toţi. Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.