×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE ROMANI

Capitolul 14

Cum să ne purtăm cu cei slabi şi să nu dăm prilej de sminteală nimănui.

1 Primiţi cu bine pe cel slab în credinţă, fără să staţi să cerneţi gândurile lui.

2 Unul are încredere să mănânce de toate; cel slab, însă, mănâncă legume.

3 Cel ce mănâncă să nu privească de sus pe cel ce nu mănâncă; iar cel ce nu mănâncă să nu judece pe cel ce mănâncă; fiindcă Dumnezeu l-a primit între ai săi.

4 Cine eşti tu ca să judeci pe sluga altuia? Dacă stă drept sau cade, Domnul lui ţine socoteală. Dar va sta, căci Domnul are putere ca să-l facă să stea.

5 Unul osebeşte o zi de alta, iar altul judecă toate zilele asemenea. Fiecare să fie, în cugetul lui, deplin încredinţat.

6 Cine socoteşte ziua ca zi legată, o socoteşte pentru Domnul; şi cine o dezleagă, o dezleagă pentru Domnul. Cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că mulţumeşte lui Dumnezeu, şi cine nu mănâncă, tot pentru Domnul nu mănâncă, şi mulţumeşte şi el lui Dumnezeu.

7 Căci nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine şi nimeni nu moare pentru sine.

8 Că, de trăim, pentru Domnul trăim şi, de murim, pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului.

9 Căci pentru aceasta a murit şi a înviat Christos, ca să aibă stăpânire şi peste morţi şi peste vii.

10 Tu, dar, de ce judeci pe fratele tău? Şi tu, de ce te uiţi de sus la fratele tău? De vreme ce toţi ne vom înfăţişa înaintea judecăţii lui Dumnezeu.

11 Căci scris este: Viu sunt eu! – zice Domnul. – Orice genunchi se va pleca înaintea mea şi orice limbă va da slavă lui Dumnezeu.

12 Astfel, fiecare din noi va da pentru sine seamă lui Dumnezeu.

13 Deci să nu ne mai judecăm unii pe alţii, ci mai vârtos judecaţi aceasta: să nu daţi fratelui prilej de poticneală sau de sminteală.

14 Ştiu şi sunt încredinţat în Domnul Iisus că nimic nu e spurcat prin sine, fără numai pentru cel care gândeşte că e ceva spurcat, – pentru acela spurcat este.

15 Ci dacă, pentru o mâncare, fratele tău se mâhneşte, nu mai umbli potrivit iubirii. Nu pierde, cu mâncarea ta, pe acela pentru care a murit Christos.

16 Nu lăsaţi ca bunul vostru să fie defăimat.

17 Pentru că împărăţia lui Dumnezeu nu este demâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie întru Duhul Sfânt.

18 Iar cel ce slujeşte, în felul acesta, pe Christos, plăcut este lui Dumnezeu şi încuviinţat e de oameni.

19 Drept aceea, să urmărim faptele păcii şi ale întăririi dintre noi.

20 Nu strica, pentru mâncare, lucrul lui Dumnezeu. E adevărat că toate sunt curate, dar rău este pentru omul care, mâncând, dă altuia sau sieşi prilej de poticneală.

21 Bine este să nu mănânci carne, nici să bei vin, nici să faci ceva de care fratele tău se poticneşte, se sminteşte, ori slăbeşte în credinţă.

22 Credinţa pe care o ai, s’o ai pentru tine însuţi, în faţa lui Dumnezeu. Fericit este cel ce nu se judecă singur, în ceea ce încuviinţează!

23 Dar cel ce stă la îndoială e osândit, dacă va mânca, fiindcă n’a fost din credinţă. Şi tot ce nu vine din credinţă – e păcat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.