×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE ROMANI

Capitolul 13

Să ne supunem stăpânirilor: să avem dragoste faţă de aproapele şi să umblăm în lumină.

1 Orice suflet să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire fără numai de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite.

2 Pentru aceea, cine se împotriveşte stăpânirii se împotriveşte rânduielii lui Dumnezeu. Iar împotrivitorii vor lua osândă asupra lor.

3 Dregătorii nu sunt spaimă pentru fapta bună, ci pentru cea rea. Voieşti, deci, să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele şi vei avea laudă de la ea.

4 Căci dregătorul este slujitorul lui Dumnezeu spre binele tău. Iar dacă faci rău, teme-te; căci nu în zadar poartă sabia, de vreme ce este slujitorul lui Dumnezeu si izbânditorul mâniei lui, asupra celui ce săvârşeşte răul.

5 De aceea, nevoie este să vă supuneţi, nu numai de frica pedepsei, dar şi pentru cugetul vostru.

6 Că pentru aceasta plătiţi şi dăjdii; căci dregătorii sunt slujitorii lui Dumnezeu, stăruind în slujba lor neîncetat.

7 Daţi tuturor cele cu care sunteţi datori: celui cu dajdia, dajdie; celui cu vama, vamă; celui cu teama, teamă; celui cu cinstea, cinste.

8 Nimănui cu nimic nu fiţi datori, fără numai să vă iubiţi unii pe alţii; că acela care iubeşte pe aproapele a împlinit legea.

9 Pentru că: să nu precurveşti; să nu ucizi; să nu furi; să nu mărturiseşti strâmb; să nu pofteşti… şi orice altă poruncă ar mai fi, se cuprinde întru acest cuvânt: Să iubeşti pe aproapele tău ca însuţi pe tine.

10 Iubirea nu face rău aproapelui; drept aceea, iubirea este împlinirea legii.

11 Şi aceasta fiindcă ştiţi în ce timp ne găsim, căci acum este ceasul să vă treziţi din somn, deoarece acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am primit credinţa.

12 Noaptea e pe sfârşite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm cu armele luminii.

13 Să umblăm cuviincios, ca la lumina zilei; nu în ospeţe şi în beţii, nu în desfrânări şi în destrăbălare, nu în ceartă şi în zulie,

14 Ci înveşmântaţi-vă în Domnul Iisus Christos şi nu purtaţi atâta grijă de trupul vostru, încât să-i deşteptaţi dorinţele.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.