×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE ROMANI

Capitolul 12

Îndemnuri la sfinţenie. Întrebuinţarea folositoare a deosebitelor daruri.

1 Deci îndemnu-vă pe voi, fraţilor, prin îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, Domnului bine plăcută şi ca o înţeleaptă închinăciune a voastră.

2 Să nu vă asemănaţi chipului acestui veac, oi să vă schimbaţi, prin înnoirea minţii, ca să fiţi în stare să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu, ce este bun, plăcut, desăvârşit.

3 Căci în puterea darului ce mi s’a dat, spun oricui care este între voi să nu năzuiască mai sus decât i se cuvine să năzuiască, ci să cugete cumpănit, fiecare precum Dumnezeu i-a împărţit măsura credinţei.

4 Ci precum într’un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi lucrare,

5 Aşa şi noi, cei mulţi, suntem în Christos un trup, iar fiecare dintre noi mădulare suntem unii altora;

6 Dar avem felurite daruri, după darul ce ni s’a dat: Dacă avem profeţie, să profeţim după măsura credinţei;

7 Dacă avem slujbă, să stăruim în slujbă; dacă unul învaţă, să se sârguiască în învăţătură;

8 Dacă îndeamnă, să fie la îndemnare; dacă împarte altora, să împartă cu firească nevinovăţie; dacă stă în frunte, să fie cu tragere de inimă; dacă milueşte, să miluiască cu voie bună!

9 Dragostea să fie nefăţarnică. Urgisiţi răul. Lipiţi-vă de ce e bine.

10 În iubire frăţească, unii pe alţii iubiţi-vă; în cinste, unii altora daţi-vă întâietate.

11 La sârguinţă, nu pregetaţi; cu duhul fiţi fierbinţi; pe Domnul slujiţi-l ca robii lui.

12 Bucuraţi-vă cu bucuria nădejdii; în suferinţă fiţi răbdători; la rugăciune daţi-vă toată stăruinţa.

13 Faceţi-vă părtaşi sfinţilor la trebuinţele lor; fiţi gata să primiţi în gazdă.

14 Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc, binecuvântaţi-i şi nu-i blestemaţi.

15 Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.

16 Năzuiţi acelaşi lucru unii pentru alţii: nu năzuiţi la cele înalte, ci lăsaţi-vă duşi spre cele smerite. Nu vă ţineţi de înţelepţi pe voi înşivă.

17 Nu întoarceţi nimănui răul cu rău. Purtaţi grijă de cele bune faţa de toţi oamenii.

18 Dacă se poate, pe cât stă în puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi oamenii.

19 Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci lăsaţi loc mâniei lui Dumnezeu, căci scris este: A mea este răzbunarea; eu voi răsplăti, – zice Domnul.

20 Deci, dacă vrăjmaşul tău este flămând, dă-i de mâncare; dacă îi este sete, dă-i să bea, căci făcând aceasta grămădi-vei cărbuni de foc pe capul lui.

21 Nu te lăsa biruit de rău, ci birueşte răul cu binele.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.