×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE ROMANI

Capitolul 10

Iudeii au umblat după îndreptare, cu puterile lor, de aceea n’au găsit îndreptarea care vine din credinţă.

1 Fraţilor, dorul inimii mele şi rugăciunea mea la Dumnezeu, pentru ei, este ca să se mântuiască.

2 Fiindcă – martor le sunt – au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără de pricepere.

3 Deoarece necunoscând dreptatea lui Dumnezeu şi căutând să statornicească dreptatea lor, dreptăţii lui Dumnezeu nu s’a supus.

4 Căci Christos este sfârşitul legii, spre îndreptarea oricui care crede.

5 Într’adevăr, Moise scrie despre îndreptarea care vine din lege, că: omul care va îndeplini-o viu va fi prin ea.

6 Ci dreptatea din credinţă grăieşte aşa: Să nu zici în inima ta: Cine se va sui în cer? Căci aceasta însemnează a pogorî pe Christos!

7 Sau să zici: Cine se va pogorî în genune? Căci aceasta însemnează a scoate afară pe Christos dintre morţi!

8 Dar ce zice Scriptura?: Aproape de tine e cuvântul, în gura ta şi în inima ta. – Acesta este cuvântul credinţei pe care-l predicăm:

9 Dacă mărturiseşti cu gura ta că Iisus este Domnul şi crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat pe el din morţi, vei fi mântuit.

10 Căci cu inima credem ca să ne îndreptăm, iar cu gura mărturisim ca să ne mântuim.

11 Precum zice Scriptura: Oricine crede în el nu sc va ruşina.

12 Fiindcă nu este deosebire între Iudeu şi Elin, întrucât acelaşi Christos este Domnul tuturor, bogat faţă cu toţi care îl chiamă pe nume.

13 Căci: Oricine va chema numele Domnului se va mântui.

14 Dar cum vor chema numele aceluia în care încă n’au crezut? Şi cum vor crede în acela de care n’au auzit? Şi cum vor auzi fără de propovăduitor?

15 Şi cum vor propovădui fără de apostolie? Precum este scris: Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, celor ce vestesc lucrurile bune!

16 Dar nu toţi s’au supus Evangheliei. Căci Isaia zice: Doamne, cine a crezut ce-a auzit de la noi?

17 Prin urmare, credinţa vine din predică auzită, iar predica este prin cuvântul lui Christos.

18 Ci întreb: Oare n’au auzit? Dimpotrivă, glasul lor a străbătut peste tot pământul şi cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii.

19 Atunci întreb: Nu cumva Israil n’a înţeles? Moise spune cel dintâi: Voi întărâta râvna voastră cu cine nu este poporul meu şi voi aţâţa mânia voastră cu un popor nepriceput.

20 Iar Isaia îndrăzneşte şi zice: Aflat am fost de cei ce nu mă căutau şi văzut m’am făcut celor cc nu întrebau de mine.

21 Dar către Israil rosteşte: Toată ziua întins-am mâinile mele către un popor neascultător şi cu vorbe răzvrătite.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.