×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI

Capitolul 6

Orânduirea celor şapte diaconi. Obştia sporeşte. Pâra adusă împotriva lui Ştefan.

1 În zilele acelea, înmulţindu-se ucenicii, Eliniştii Iudei au început să murmure împotriva Evreilor că, la împărţirea zilnică de hrană, văduvele lor erau trecute cu vederea.

2 Atunci cei doisprezece au chemat mulţimea ucenicilor şi le-au zis: Nu este potrivit ca noi, părăsind cuvântul lui Dumnezeu, să slujim la mese.

3 Drept aceea, fraţilor, căutaţi şapte bărbaţi dintre voi, bine văzuţi, plini de Duhul Sfânt şi de înţelepciune, pe care noi să-i rânduim la această slujbă.

4 Iară noi vom stărui în rugăciune şi în servirea cuvântului.

5 Sfatul a plăcut întregii adunări şi au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, prozelit din Antiohia.

6 Pe aceştia i-au înfăţişat înaintea apostolilor, care, după ce s’au rugat, şi-au pus mâinile peste ei.

7 Şi cuvântul lui Dumnezeu creştea şi numărul ucenicilor din IerusaUm sporea foarte şi mulţime mare de preoţi veneau la credinţă.

8 Iar Ştefan, plin de dar şi de putere, făcea minuni şi semne mari în popor.

9 Atunci, din sinagoga ce se zice a Libertinilor (a Cirineilor şi a Alexandrinilor şi a celor din Cilicia şi din Asia) s’au sculat unii şi au început să se pricească cu Ştefan.

10 Dar nu puteau să se măsoare cu înţelepciunea şi cu duhul cu care el vorbea.

11 Atunci au pus la cale pe nişte oameni care să zică: Noi l-am auzit spunând cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi a lui Dumnezeu.

12 Şi au întărâtat poporul şi pe bătrâni şi pe cărturari şi năvălind asupră-i l-au luat pe sus şi l-au dus la sinedriu.

13 Acolo, au pus martori mincinoşi, care au zis: Acest om nu conteneşte cu vorbele lui de hulă împotriva locului celui sfânt şi împotriva legii.

14 Căci l-am auzit zicând despre Iisus Nazarineanul, cum că el va strica locul acesta şi va schimba datinile pe care le avem predanie de la Moise.

15 Şi aţintindu-şi ochii asupra lui Ştefan, toţi cei ce şedeau în sinedriu au văzut faţa lui luminoasă ca faţa unui înger.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.