×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI

Capitolul 28

Localnicii din Malta sunt bucuroşi de oaspeţi. Pavel lecueşte pe bolnavi. Soseşte în Italia şi în Roma şi predică doi ani.

1 După ce am scăpat, aflarăm atunci că ostrovul se numeşte Malta.

2 Iar locuitorii din ostrov ne arătară osebită dragoste de oameni, căci aprinzând foc ne luară pe toţi la ei, din pricina ploii care era şi din pricina frigului.

3 Ci Pavel strângând grămadă de găteje şi punându-le pe foc, o năpârcă a ieşit de căldură şi s’a agăţat de mâna lui.

4 Când barbarii văzură jivina spânzurată de mâna lui, ziseră unii către alţii: Negreşit că acest om este un ucigaş pe care dreptatea lui Dumnezeu nu l-a îngăduit să mai trăiască, măcar că din valuri a scăpat.

5 Însă Pavel scuturând jivina în foc, n’a pătimit nici un rău.

6 Dar ei se aşteptau că el va să se umfle, ori să cadă mort, dintr’o dată. Ci după ce au aşteptat multă vreme şi au văzut că nu i se întâmplă nimic bătător la ochi, şi-au schimbat cugetele şi ziceau de el că este un zeu.

7 Împrejurul acelui loc avea ţarine un anume Publius, fruntaşul ostrovului. Acesta ne-a primit la el şi ne-a găzduit, prieteneşte, trei zile.

8 Şi s’a întâmplat că tatăl lui Publius zăcea în pat, bântuit de friguri şi de urdinare cu sânge. Ci Pavel, intrând la el şi rugându-se, şi-a pus mâinile peste el şi l-a făcut sănătos.

9 După această vindecare, şi ceilalţi din ostrov, care aveau slăbiciuni, veneau şi se tămăduiau.

10 Şi aceştia ne-au cinstit cu multe daruri şi când a fost să plecăm cu corabia ne-au pus la îndemână cele ce ne trebuiau.

11 După trei luni, am purces cu o corabie din Alexandria, care iernase în ostrov şi care avea icoana fraţilor Dioscuri (Castor şi Pollux).

12 Ajungând la Siracuza, am zăbovit trei zile.

13 De acolo, pe înconjur, am sosit la Regium. O zi în urmă, a început un vânt de miază-zi şi a doua zi am ajuns la Puteoli.

14 Acolo am găsit fraţi care ne-au rugat să rămânem la ei o săptămână. Şi aşa am venit la Roma.

15 Auzind despre noi, fraţii de acolo au venit întru întâmpinarea noastră până la Forul lui Apiu şi la Trei Taverne. Iar Pavel, văzându-i, a mulţumit lui Dumnezeu şi s’a îmbărbătat.

16 Când am intrat în Roma, sutaşul a dat pe cei legaţi în primire voevodului oastei, iar lui Pavel i-au îngăduit să locuiască singur, cu ostaşul care îl păzea.

17 Şi după trei zile, Pavel a poftit la el pe cei oare erau fruntaşii Iudeilor. Iar când s’au adunat laolaltă, a rostit către ei: Bărbaţilor şi fraţilor, deşi eu n’am făcut nimic împotriva poporului nostru sau a datinelor părinteşti, am fost dat din Ierusalim, ca un puşcăriaş, în mâinile Romanilor.

18 Aceştia, după ce m’au cercetat, voiau să-mi dea drumul, fiindcă nu se dovedea la mine nici o pricină vrednică de moarte.

19 Ci Iudeii s’au rostit împotrivă. Atunci am fost silit să cer să fiu judecat de Cezarul, dar nu că aş avea vre-o pâră de adus neamului meu.

20 Pentru atare cuvânt, v’am chemat la mine să vă văd şi să vorbesc cu voi. Căci pentru nădejdea lui Israil stau eu ferecat cu lanţul acesta.

21 Ei au răspuns lui Pavel: Noi n’am primit din Iudeia nici scrisori în privinţa ta, nici vre-unul dintre fraţi nu a venit ca să ne dea de ştire sau să zică ceva rău despre tine.

22 Găsim însă cu cale să auzim de la tine ceea ce gândeşti; căci despre eresul acesta ne este cunoscut că pretutindeni se vorbeşte împotrivă-i.

23 Deci, rânduindu-i o zi, au venit la el la gazdă mai mulţi. Şi de dimineaţa până seara, Pavel le-a lămurit şi le-a mărturisit împărăţia lui Dumnezeu, căutând să-i încredinţeze despre Iisus din legea lui Moise şi din prooroci.

24 Şi unii dădeau crezare celor spuse, iar alţii nu credeau.

25 Deci, fără să se înţeleagă unii cu alţii, au plecat. Ci Pavel a mai spus un cuvânt: Bine a grăit Duhul Sfânt, prin Isaia Proorocul, către părinţii voştri,

26 Când a zis: Mergi la norodul acesta şi zi: Cu auzul veţi auzi, şi nu veţi înţelege, şi uitându-vă veţi privi, dar nu veţi vedea.

27 Căci inima acestui norod s’a învârtoşat şi cu urechile au auzit greu şi ochii lor şi i-au închis. Ca nu cumva să vadă cu ochii şi să audă cu urechile şi cu inima să înţeleagă şi să se întoarcă şi eu să-i însănătoşez.

28 Deci cunoscut să vă fie vouă că această mântuire a lui Dumnezeu trimisă a fost neamurilor; şi ele vor asculta.

29 Şi după ce a zis el acestea, Iudeii plecară având între ei mare neînţelegere.

30 Iar Pavel a rămas doi ani deplini, în casa luată de el cu chirie, şi primea pe toţi care veneau la el,

31 Propovăduind împărăţia lui Dumnezeu şi învăţând despre Domnul Iisus Christos, cu toată îndrăzneala şi fără nici o piedică.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.