×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI

Capitolul 22

Pavel povesteşte Iudeilor întâmplarea întoarcerii lui Christos.

1 Fraţilor şi părinţilor, ascultaţi acum cuvântul meu de dezvinovăţire faţă cu voi!

2 Auzind că le vorbeşte în limba evreiască, au fost şi mai liniştiţi. Iar Pavel a zis:

3 Eu sunt Iudeu născut în Tarsul Ciliciei, dar am crescut în acest oraş, învăţând la picioarele lui Gamaliei să ţin cu străşnicie legea părintească, plin fiind de râvnă pentru Dumnezeu, preoum sunteţi astăzi şi voi toţi.

4 Eu am prigonit această învăţătură până la moarte, legând şi dând spre închisoare şi bărbaţi şi femei,

5 Precum poate să-mi dea mărturie şi marele preot şi tot soborul bătrânilor. De la ei am şi luat scrisori către fraţii din Damasc şi m’am dus să-i aduc pe cei ce erau acolo legaţi la Ierusalim, ca să fie pedepsiţi.

6 Dar pe când eram pe drum şi mă apropiam – către amiază – de Damasc, deodată o lumină puternică, din cer, a strălucit de jur-împrejurul meu.

7 Atunci am căzut la pământ şi am auzit un glas care-mi zicea: Saule, Saule, de ce mă prigoneşti?

8 Iară eu am răspuns: Cine eşti, Doamne? Zis-a către mine: Eu sunt Iisus din Nazaret pe care tu îl prigoneşti.

9 Cei ce erau cu mine au văzut într’adevăr lumina, dar n’au auzit vocea celui care îmi vorbea.

10 Ci eu am întrebat: Doamne, ce să fac? Iar Domnul a rostit către mine: Scoală-te şi du-te în Damasc şi acolo ţi se va spune despre toate câte rânduite sunt pentru tine să le faci.

11 Şi fiincă nu mai vedeam nimic, din pricina strălucirii acelei lumini, am venit în Damasc dus de mână de către cei ce erau cu mine.

12 Atunci unul, Anania, bărbat cucernic, după lege şi astfel socotit de către toţi Iudeii sălăşluiţi în Damasc,

13 Venind la mine şi stând alăturea, mi-a zis: Frate Saule, primeşte-ţi iar vederile. Iar eu, în aceeaşi clipă, am ridicat ochii spre el şi l-am văzut.

14 Apoi a zis: Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales de mai înainte pe tine ca să cunoşti voia lui şi să vezi pe Cel Drept şi să auzi glas din gura lui;

15 Căci martor vei fi lui, în faţa tuturor oamenilor, despre cele ce ai văzut şi auzit.

16 Şi acum, ce mai aştepţi? Scoală-te, primeşte botezul şi spală-te de păcatele tale, chemând numele Domnului.

17 Când m’am întors la Ierusalim şi mă rugam în templu, mi s’a întâmplat o răpire de mine însumi.

18 Şi l-am văzut pe Domnul care-mi zicea: Grăbeşte-te şi ieşi curând din Ierusalim pentru că nu vor primi mărturia ta despre mine.

19 Iar eu am zis: Doamne, ei singuri ştiu că eu eram cel ce aduceam la închisoare şi băteam, prin sinagoge, pe credincioşii tăi,

20 Iar când au vărsat sângele lui Ştefan, martorul tău, am fost şi eu de faţă şi găseam bună fapta lor şi păzeam veşmintele ucigaşilor lui.

21 Ci el zis-a către mine: Mergi, că eu te voi trimite afară, departe între neamuri.

22 Şi l-au ascultat până la acest cuvânt. Aici, au ridicat glasul şi au strigat: Luaţi-l de pe pământ pe unul ca acesta! Căci nu i se cade să mai trăiască.

23 Şi au început să răcnească, să-şi smulgă hainele de pe ei şi să arunce cu pulbere în văzduh.

24 Atunci tribunul a poruncit să-l bage pe Pavel în cazarmă, spunând să-l ia la cercetare, cu biciul, ca să afle pentru care cuvânt strigau aşa împotriva lui.

25 Dar când l-au întins la trăgătoare, Pavel a zis către sutaşul care era de faţă: Vă este oare iertat să bateţi un om care este cetăţean roman şi este nejudecat?

26 Auzind aşa sutaşul, s’a dus la tribun şi vestindu-l i-a zis: Ce ai de gând să faci? Că omul acesta este cetăţean roman.

27 Atunci venind la el tribunul a întrebat: Spune-mi, tu eşti cetăţean roman? Pavel a zis: De bună seamă!

28 Tribunul a răspuns: Eu am dobândit această cetăţenie cu multă cheltuială. Pavel a întâmpinat: Eu însă m’am născut cetăţean.

29 Deci cei ce erau gata să-l ia la cercetare s’au dat la o parte numaidecât, iar tribunul, care pusese să-l lege, s’a temut când a aflat că este cetăţean roman.

30 A doua zi, voind să ştie temeiul pentru ce era pârît de Iudei, l-a dezlegat şi a poruncit să se adune arhiereii şi tot sinedriul. Apoi, aducându-l jos pe Pavel, l-a pus înaintea lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.