×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

FAPTELE SFINŢILOR APOSTOLI

Capitolul 12

Uciderea lui Iacob cel Mare. Petra e scos din închisoare de un înger. Moartea lui Irod Agripa.

1 În vremea aceea, craiul Irod Agripa a pus mâna pe câţiva din fruntaşii bisericii, ca să-i piardă.

2 Şi a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan.

3 Şi văzând că e pe placul Iudeilor a mai luat şi pe Petru. Erau tocmai zilele Azimilor.

4 Deci, prinzându-l l-a băgat în închisoare, dându-l la patru străji de câte patru ostaşi ca să-l păzească, hotărît fiind ca după Paşti să-l aducă înaintea poporului.

5 Deci Petru era păzit în închisoare pe când, de către Biserică, necontenit, se făceau pentru el rugăciuni la Dumnezeu.

6 Dar când Irod era să-l scoată afară, Petru dormea – în noaptea aceea – între doi ostaşi, legat cu două lanţuri, iar înaintea uşii paznicii păzeau temniţa.

7 Şi un înger al Domnului s’a ivit deodată, iar în chilie a strălucit lumină. Şi lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deşteptat şi i-a zis: Scoală-te degrabă! Iar lanţurile i-au căzut de la mâini.

8 Apoi îngerul a rostit către el: Încinge-te şi încalţă-te cu sandalele. Şi Petru a făcut aşa. I-a mai zis: Pune haina pe tine şi vino după mine.

9 Şi ieşind a mers după înger, dar nu ştia că fapta îngerului este adevărată, ci i se părea că vede o vedenie.

10 Şi după ce a trecut de straja întâia şi de a doua, au ajuns la poarta cea de fier care duce în oraş şi poarta s’a deschis singură. Apoi ieşind au mers înainte cât a ţinut o uliţă şi îndată îngerul a pierit de lângă el.

11 Atunci Petru, venindu-şi în sine, s’a gândit: Acum îmi dau seama cu adevărat cum că Domnul a trimis pe îngerul său şi m’a scos din mâna lui Irod şi din toate câte aştepta poporul Iudeilor.

12 Chibzuindu-se a mers acasă la Maria, mama lui Ioan, numit şi Marcu, unde erau adunaţi mulţi fraţi şi se rugau.

13 Şi bătând Petru în uşa de la poartă, o slujitoare cu numele Roda s’a dus să asculte,

14 Şi cunoscând vocea lui Petru, de bucurie nu a deschis uşa, ci alergând înlăuntru a spus că Petru stă înaintea uşii.

15 Ei însă i-au răspuns: Nu eşti în firea ta. Ci ea stăruia că este aşa. Atunci ei ziseră: Este îngerul lui.

16 Dar Petru bătea mereu în poartă. Deschizând deci, l-au văzut şi au rămas uimiţi.

17 Şi făcându-le cu mâna semn să tacă, le-a povestit în ce chip Domnul l-a scos pe el din temniţă. Apoi a zis: Spuneţi aceasta lui Iacob şi fraţilor. Şi a ieşit şi s’a dus aiurea.

18 A doua zi dimineaţa, mare a fost turburarea între ostaşi: ce s’a făcut oare Petru?

19 Irod l-a căutat stăruitor, dar nu l-a găsit. Atunci luând la cercetare pe străjeri. a poruncit să fie daţi morţii. După aceea a pogorît din Iudeia la Cezareia şi a rămas acolo.

20 Ci Irod era mânios pe locuitorii din Tir şi din Sidon. Dar ei înţelegându-se între ei au venit la el şi câştigând pe Blastus, care era cămăraşul împăratului, s’au rugat de pace, pentru că ţara lor se hrănea din ţinutul împărătesc.

21 Şi într’o zi hotârîtă, Irod îmbrăcându-se în veşminte împărăteşti a şezut pe tron şi le-a ţinut o cuvântare.

22 Iar poporul striga: Acesta e glas dumnezeesc, nu omenesc!

23 Dar pe loc îngerul Domnului l-a lovit, pentru că nu a dat mărire lui Dumnezeu. Şi mâncându-l viermii a murit.

24 Iar cuvântul lui Dumnezeu creştea şi se înmulţea.

25 Ci Barnaba şi Saul, după ce au îndeplinit solia lor, s’au întors de la Ierusalim, luând cu ei pe Ioan, numit şi Marcu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.