×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA IOAN

Capitolul 9

Vindecarea orbului din naştere, în zi de Sâmbătă.

1 Pe când trecea, Iisus a văzut un orb din naştere.

2 Iar ucenicii lui l-au întrebat zicând: Rabi, cine a păcătuit, acesta sau părinţii lui, de s’a născut orb?

3 Iisus a răspuns: Nici el n’a păcătuit, nici părinţii lui, ci s’a născut orb ca să se arate într’însul lucrurile lui Dumnezeu.

4 Cuvine-se să fac, până este ziuă, lucrurile celui ce m’a trimis pe mine; că vine noaptea când nimeni nu poate să lucreze.

5 Câtă vreme sunt în lume, eu sunt lumina lumii.

6 După ce a zis aşa, a scuipat jos şi a făcut tină din scuipat şi a uns cu tină ochii orbului;

7 Apoi i-a poruncit: Mergi de te spală la izvorul Siloamului (care se tâlcueşte: trimis). Deci s’a dus şi s’a spălat şi a venit văzând.

8 Iar vecinii şi cei ce-l văzuseră mai înainte – că era cerşetor – se întrebau: Nu este el care şedea şi cerşea?

9 Unii ziceau: El este. Alţii ziceau: Nu este el, ci seamănă cu el. Dar el zicea: Eu sunt.

10 Deci îl întrebară: Atunci, cum s’au deschis ochii tăi?

11 El le-a răspuns: Omul care se numeşte Iisus a făcut tină şi a uns ochii mei; apoi mi-a zis: Mergi la izvorul Siloamului şi te spală. Şi m’am dus, m’am spălat şi am dobândit vederea.

12 I-au mai zis: Unde este acela? Nu ştiu, – le-a răspuns el.

13 L-au dus la Farisei pe cel, în vremuri, orb.

14 Ci era într’o zi de Sâmbătă, când Iisus a făcut tină şi a deschis ochii orbului.

15 Deci din nou l-au întrebat Fariseii cum a dobândit vederea. El le-a spus: Tină a pus pe ochii mei şi m’am spălat şi văd.

16 Unii din Farisei ziceau: Acest om nu este de la Dumnezeu, fiindcă nu păzeşte Sâmbăta. Dar alţii întâmpinau: Cum poate un om păcătos să facă asemenea minuni? Astfel, era dezbinare între ei.

17 Şi iar au pus întrebare celui ce fusese orb: Dar tu ce zici despre el, căci a deschis ochii tăi? Răspuns-a el: Eu zic că e proroc.

18 Dar Iudeii n’au crezut despre el că a fost orb şi şi-a căpătat vederea, până ce n’au chemat pe părinţii celui vindecat de orbire.

19 Aşa dar i-au întrebat şi le-au zis: Acesta este feciorul vostru, despre care ziceţi că s’a născut orb? Deci, cum vede el acum?

20 Atunci părinţii lui au răspuns aceste vorbe: Ştim că acesta este feciorul nostru şi că s’a născut orb.

21 Dar cum vede el acum, noi nu ştim; sau cine i-a deschis ochii lui, noi nu ştim. Întrebaţi-l pe el. Este în vârstă; va vorbi singur despre sine.

22 Acestea le-au spus părinţii lui pentru că se temeau de Iudei. Căci Iudeii puseseră acum la cale că, dacă vre-unul va mărturisi despre Iisus că e Christos, să fie dat afară din sinagogă.

23 Pentru aceea au zis părinţii lui: Este în vârstă; întrebaţi-l pe el.

24 Deci Fariseii au chemat, a doua oară, pe omul care fusese orb şi i-au vorbit: Dă mărire lui Dumnezeu. Noi ştim că omul acesta e păcătos.

25 El însă a întâmpinat: De este păcătos nu ştiu. Un lucru ştiu: că eram orb şi acum văd.

26 Deci au zis către el: Ce ţi-a făcut? Cum a deschis ochii tăi?

27 El le-a răspuns: Acum v’am spus şi n’aţi auzit! De ce voiţi să auziţi încă o dată? Nu cumva voiţi şi voi să vă faceţi ucenicii lui?

28 Atunci l-au ocărit şi i-au zis: Tu eşti ucenicul lui. Noi suntem ucenicii lui Moise.

29 Noi ştim că Dumnezeu a vorbit cu Moise; pe acesta însă nu-l ştim de unde este.

30 Omul le-a răspuns acest cuvânt: Tocmai în aceasta stă minunea, că voi nu ştiţi de unde este, şi totuşi el a deschis ochii mei.

31 Ci noi ştim că Dumnezeu nu ascultă de păcătoşi; iar de este cineva temător de Dumnezeu şi face voia lui, pe acesta îl ascultă.

32 Din veac nu s’a auzit să fi deschis cineva ochii celui născut orb.

33 De n’ar fi acesta de la Dumnezeu, nimic n’ar fi putut face.

34 Ei însă au răspuns şi i-au zis: Întru păcate tu te-ai născut întreg; şi tu ne înveţi pe noi? Şi l-au dat afară din sinagogă.

35 Şi a auzit Iisus că l-au dat afară. Deci, găsindu-l, l-a întrebat: Crezi tu în Fiul omului?

36 El a răspuns şi a zis: Dar cine este, Doamne, ca să cred într’însul?

37 Iisus grăit-a către el: L-ai şi văzut! Că este cel care vorbeşte cu tine.

38 Iar el a zis: Cred, Doamne, şi s’a închinat lui.

39 Apoi Iisus a rostit: Venit-am în lumea aceasta spre judecată, ca să vază cei fără vederi, iar cei cu ochi să orbească.

40 Acei dintre Farisei care erau eu el au auzit şi i-au zis: Oare şi noi suntem orbi?

41 Iisus le-a vorbit: Dacă aţi fi orbi, n’aţi avea păcat. Acum însă, fiindcă ziceţi: Noi vedem – păcatul vostru rămâne întreg.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.