×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA IOAN

Capitolul 7

Iisus învaţă în templu, la sărbătoarea Corturilor.

1 După acestea, Iisus umbla prin Galileia. Căci nu voia să umble prin Iudeia, deoarece Iudeii căutau să-l ucidă.

2 Şi era aproape sărbătoarea Iudeilor: Înfigerea Corturilor.

3 Atunci fraţii lui i-au zis: Treci de aici şi du-te în Iudeia, pentru ca şi ucenicii tăi să vază lucrurile pe care tu le faci.

4 Că nimeni nu lucrează într’ascuns, când voieşte ca să iasă în vileag. Dacă faci acestea, arată-te pe tine lumii.

5 Pentru că nici fraţii lui nu credeau într’însul.

6 Iisus le răspunde: Timpul meu n’a sosit până acum; dar timpul vostru este gata pururea.

7 Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe mine mă urăşte, pentru că eu îi spun în faţă că lucrurile ei sunt rele.

8 Voi duceţi-vă la praznic. Eu nu mă duc la praznicul acesta, căci timpul meu nu s’a împlinit până acum.

9 Spunându-le acestea, a rămas în Galileia.

10 Dar după ce fraţii săi s’au dus la sărbătoare, atunci s’a dus şi el, dar nu în văzul tuturor, ci ca necunoscut.

11 În praznic, Iudeii îl căutau şi ziceau: Unde este el?

12 Şi în privinţa lui era în mulţime gâlceava mare, fiindcă unii spuneau: Este bun. Iar alţii răspundeau: Nu e aşa; ci amăgeşte norodul.

13 Totuşi, de frica Iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe faţă.

14 Când a fost praznicul la jumătate, Iisus s’a suit în templu şi a început să înveţe.

15 Ci Iudeii se mirau şi se întrebau: Cum ştie carte acesta, fără să fi învăţat!

16 Atunci Iisus le-a răspuns şi a vorbit: învăţătura mea nu este a mea, dar a celui ce m’a trimis pe mine.

17 De vrea cineva să facă voia lui, va cunoaşte despre această învăţătură dacă este de la Dumnezeu sau dacă eu o rostesc de la mine.

18 Cine vorbeşte de la el îşi caută mărirea sa. Cine însă caută mărirea celui ce l-a trimis pe el, acela este adevărat şi în el nu este nedreptate.

19 Oare nu Moise v’a dat legea? Şi nimeni dintre voi nu ţine legea. De ce căutaţi să mă omorîţi?

20 Ci gloata îi răspunse: Ai demon. Cine caută să te omoare?

21 Iisus a luat cuvântul şi le-a zis: Un lucru am făcut şi toţi vă miraţi de el.

22 Moise v’a dat vouă tăierea împrejur, nu că este de la Moise, ci de la părinţi şi în zi de Sâmbătă tăiaţi împrejur pe om.

23 Dacă omul primeşte tăierea împrejur în zi de Sâmbătă, ca să nu se strice legea lui Moise, pe mine de ce vă mâniaţi că am făcut sănătos un om întreg, în zi de Sâmbătă?

24 Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreaptă judecată.

25 Dar unii din Ierusalimiteni ziceau: Nu este oare acesta pe care vor să-l omoare?

26 Şi iată că vorbeşte în vileag şi ei nu-i zic nimic. Nu cumva fruntaşii au cunoscut cu adevărat că acesta e Christos?

27 Ci pe acesta îl ştim de unde este. Însă de Christos, când vine, nimeni nu ştie de unde este.

28 Atunci Iisus, care învăţa în templu, a ridicat glasul şi a zis: Mă ştiţi pe nume şi ştiţi şi de unde sunt? Eu n’am venit de la mine. Dar adevărat este cel ce m’a trimis pe mine şi pe care voi nu-l ştiţi.

29 Eu însă îl ştiu, căci de la el sunt şi el m’a trimis pe mine.

30 Atunci au vrut să-l prinză, dar nimeni n’a pus mâna pe el, pentru că nu venise încă ceasul lui.

31 Şi mulţi din norod au crezut într’însul şi ziceau: Mesia, când va veni, săvârşi-va el minuni mai multe, decât săvârşeşte acesta?

32 Aceste glasuri ale norodului pentru Iisus au ajuns la urechile Fariseilor. Atunci mai marii preoţilor şi Fariseii au trimis servitorii templului ca să-l prinză.

33 Dar Iisus le-a zis: Puţin timp mai sunt cu voi şi mă duc la cel ce m’a trimis.

34 Căuta-mă-veţi şi nu mă veţi afla; şi unde sunt eu, voi nu puteţi să veniţi.

35 Deci au zis Iudeii unu către alţii: Unde are să se ducă el, ca noi să nu-l aflăm? Duce-se-va oare la cei risipiţi printre Elini şi învăţa-va pe Elini?

36 Ce însemnează acest cuvânt pe care l-a zis: Căuta-mă-veţi şi nu mă veţi afla; şi unde sunt eu, voi nu puteţi să veniţi?

37 Iar în ziua cea din urmă – ziua cea mare a praznicului – Iisus a stat între ei şi cu glas puternic a rostit: Cui îi este sete să vie şi să bea.

38 Cela ce crede în mine, râuri de apă vie – precum a zis scriptura – vor curge din pântecele lui.

39 Iar aceasta a fost zis-o despre Duhul pe care aveau să-l primească acei ce cred într’însul. Caci până atunci Duhul nu fusese dat, pentru că Iisus nu fusese încă preamărit.

40 Deci mulţi din gloată auzind cuvintele acestea ziceau: Cu adevărat, acesta este Prorocul.

41 Iar alţii ziceau: Acesta este Christos. Alţii însă întâmpinau: Oare din Galileia să vie Christos?

42 N’a zis oare scriptura că Christos va să vie din sămânţa lui David şi din Betleem, oraşul lui David?

43 Şi astfel, în norod s’a făcut pentru el dezbinare.

44 Şi unii dintre ei voiau să-l prinză, dar nimeni n’a pus mâna pe el.

45 Deci servitorii templului au venit înapoi la mai marii preoţilor şi la Farisei. Aceştia i-au întrebat: De ce nu l-aţi adus aici?

46 Dar servitorii au răspuns: Niciodată n’a vorbit vre-un om aşa cum vorbeşte omul acesta.

47 Atuncii Fariseii le-au zis: Nu cumva aţi căzut şi voi în amăgire?

48 Nu cumva crezut-a în el cineva dintre fruntaşi sau dintre Farisei?

49 Dar gloata aceasta, care nu cunoaşte legea, este blestemată!

50 Nicodim, cel ce venise noaptea la Iisus şi era unul din rândul lor, le-a grăit:

51 Osândeşte oare legea noastră pe un om, până când nu-l ascultă şi nu ştie mai întâi ce a făcut?

52 Dar ei au răspuns şi au zis: Nu cumva şi tu eşti din Galileia? Cercetează şi vezi că din Galileia nu se ridică proroc.

53 Şi s’a dus fiecare la casa sa.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.