×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA IOAN

Capitolul 21

La Marea Tiberiadei. Domnul se arată încă o dată ucenicilor.

1 În urma acestora, Iisus s’a arătat ucenicilor din nou, la Marea Tiberiadei, şi iată cum s’a arătat:

2 Erau împreună Simon Petru şi Toma zis Geamănul şi Natanail cel din Cana Galileii şi fiii lui Zevedeu şi alţi doi din ucenicii lui.

3 Simon Petru le-a grăit: Mă duc să pescuesc. Răspunsu-i-au ceilalţi: Mergem şi noi cu tine. Şi au ieşit şi s’au suit în luntre. Dar în noaptea aceea n’au prins nimic.

4 Când s’a făcut dimineaţă, Iisus a stat în văzul lor pe ţărm; dar ucenicii n’au ştiut că e Iisus.

5 Ci Iisus i-a întrebat: Fiilor, nu cumva aveţi ceva de mâncare? Ei i-au dat răspuns: N’avem.

6 Dar le-a zis: Aruncaţi mreaja de-a-dreapta luntrii şi veţi afla. Deci au aruncat-o şi nu mai puteau s’o tragă de mulţimea peştilor.

7 Atunci ucenicul acela pe care-l iubea Iisus a rostit către Petru: Domnul este! Iar Petru, auzind că este Domnul, s’a încins cu fota de pescar, căci era gol, şi s’a aruncat în apă.

8 Şi ceilalţi ucenici au venit cu luntrea, trăgând mreaja cu peştii, pentru că nu erau departe de pământ decât ca la vreo două sute de coţi.

9 Iar când au ieşit la uscat au văzut, jos, o vatră de jăratec şi peşte pus deasupra, şi pâine.

10 Iisus le-a zis: Aduceţi din peştele pe care l-aţi prins acum.

11 Simon Petru s’a suit în luntre şi a tras mreaja la uscat, plină de peşti mari – o sută şi cincizeci şi trei – şi. deşi erau atâţia, totuşi mreaja nu s’a rupt.

12 Iisus grăieşte către ei: Veniţi de prânziţi. Şi nici unul din ucenici nu cuteza să-l întrebe: Cine eşti tu? – ştiind că este Domnul.

13 Deci a venit Iisus şi a luat pâinea şi le-a dat lor, aşijderea şi peştele.

14 Aceasta este, acum, a treia oară, când Iisus s’a arătat ucenicilor, după ce s’a sculat din morţi.

15 Iar dacă au prânzit, a zis Iisus lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubeşti tu, mai mult decât aceştia? Petru îi răspunde: Da, Doamne, tu ştii că te iubesc. Zis-a lui: Paşte mieluşeii mei.

16 Şi iar l-a întrebat, a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubeşti tu pe mine? El i-a zis: Da, Doamne, tu ştii că te iubesc. Zis-a lui: Păstoreşte oile mele.

17 Şi l-a întrebat a treia oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubeşti tu pe mine? Şi Petru s’a întristat că i-a zis a treia oară: Mă iubeşti tu pe mine? – şi i-a răspuns: Doamne, tu ştii toate. Tu ştii că te iubesc. Iisus i-a zis: Paşte oile mele.

18 Amin, amin grăiesc ţie, când erai mai tânăr te încingeai tu însuţi şi umblai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, întinde-vei mâinile tale şi altul te va încinge şi te va duce unde nu-ţi este voia.

19 Iar aceasta a zis-o, arătând cu ce fel de moarte Petru avea să preamărească pe Dumnezeu. Şi spunând aceasta i-a poruncit: Vino după mine.

20 Dar, întorcându-se Petru, a văzut venind pe urmă pe ucenicul pe care-l iubea Iisus, acela care la Cina cea de taină s’a rezimat de pieptul lui şi l-a întrebat: Doamne, cine este cel ce te va vinde?

21 Pe acesta deci văzându-l Petru, a zis către Iisus: Doamne, dar acesta ce va face?

22 Răspuns-a Iisus lui: Dacă vreau ca să rămâe până la venirea mea, ce ai tu? Tu vino după mine.

23 De aceea, a ieşit, între fraţi, această vorbă că ucenicul acela nu mai moare; dar Iisus nu i-a spus că nu mai moare, ci: dacă vreau ca să rămână până la venirea mea, ce ai tu?

24 El este ucenicul care mărturiseşte despre acestea şi care a scris despre acestea şi ştim că mărturia lui e adevărată.

25 Şi sunt şi alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus şi care, dacă s’ar fi scris cu deamăruntul, socotesc că nici în lumea toată n’ar fi putut să încapă cărţile ce s’ar fi scris. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.