×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA IOAN

Capitolul 20

Învierea Domnului. El se arată Mariei Magdalina, apoi ucenicilor şi, opt zile în urmă, lui Toma.

1 Ei cea dintâi zi a săptămânii, Maria Magdalina a venit la mormânt, dis-de-dimineaţă, pe când era încă întuneric, şi a văzut piatra de la gura mormântului, dată laoparte.

2 Atunci a alergat şi a venit la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l iubea Iisus, şi le-a zis: Au luat pe Domnul din mormânt şi nu ştim unde l-au pus.

3 Deci a ieşit Petru şi celălalt ucenic şi au pornit spre mormânt.

4 Şi alergau amândoi împreună; dar celălalt ucenic, alergând înainte mai repede ca Petru, a sosit cel dintâi, la mormânt,

5 Şi s’a plecat înlăuntru şi a văzut giulgiurile zăcând, dar n’a intrat în criptă.

6 Sosit-a şi Simon Petru după el şi a intrat în mormânt şi a văzut giulgiurile zăcând.

7 Iar mahrama care fusese pe capul Iui Iisus nu era împreună cu giulgiurile, ci deosebit învălătucită, într’un anume loc.

8 Atunci a intrat şi ucenicul celălalt, care sosise întâi la mormânt, şi a văzut şi a crezut.

9 Căci până atunci nu pricepuseră Scriptura că trebue să se scoale Iisus din morţi.

10 Şi s’au dus ucenicii înapoi, la ei acasă.

11 Ci Maria stătea afară la gura mormântului şi plângea. Şi pe când plângea, s’a plecat să se uite în mormânt.

12 Şi a văzut doi îngeri, în veşminte albe, şezând unul de către cap şi altul de către picioare, unde zăcuse trupul lui Iisus.

13 Femeie, o întreabă aceia, de ce plângi? Ea le spuse: Căci au luat pe Domnul meu şi nu ştiu unde l-au pus.

14 Zicând acestea, ea s’a întors înapoi şi a văzut pe Iisus stând în picioare, dar nu l-a cunoscut că e Iisus.

15 Iisus îi vorbeşte: Femeie, de ce plângi? Pe ciue cauţi? Ea, gândind că este grădinarul, îi răspunde: Doamne, dacă tu l-ai dus aiurea, spune-mi mie unde l-ai pus şi eu îl voi ridica.

16 Marie! zice Iisus. Întorcându-se cu toată faţa ea rosteşte: Rabuni! (adică, evreeşte, Învăţătorule).

17 Dar Iisus o opreşte: Nu te atinge de mine, căci încă nu m’am suit la Tatăl meu. Du-te la fraţii mei şi le spune: Mă sui la Tatăl meu şi la Tatăl vostru şi la Dumnezeul meu şi Dumnezeul vostru.

18 Şi a venit Maria Magdalina şi a vestit ucenicilor: Am văzut pe Domnul! – şi acestea câte i le-a spus.

19 Când s’a înserat – în ziua aceea, întâia din săptămână – iar acolo, unde se adunaseră ucenicii, erau uşile încuiate, de frica Iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor şi le-a zis: Pace vouă!

20 Şi după acest cuvânt, le-a arătat lor mâinile şi coasta. Deci văzând că este Domnul s’au bucurat ucenicii.

21 Atunci le-a spus încă o dată: Pace vouă! Precum m’a trimis pe mine Tatăl, vă trimit şi eu pe voi.

22 Şi grăind aceasta, a suflat şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt;

23 Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate; cărora le veţi ţinea, vor fi ţinute.

24 Însă Toma, unul din cei doisprezece, numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus.

25 Spusu-i-au deci lui ceilalţi ucenici: Am văzut pe Domnul! Dar el le-a zis: Dacă nu voi vedea, în palmele lui, semnul piroanelor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul piroanelor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui – nu voi crede!

26 După opt zile, ucenicii lui erau înlăuntru în casă şi Toma împreună cu ei. Şi a venit Iisus, deşi uşile erau încuiate, a stat în mijlocul lor şi a zis: Pace vouă!

27 Apoi rosteşte către Toma: Adu degetul tău încoace şi vezi mâinile mele şi adu mâna ta şi o pune în coasta mea şi nu fi necredincios, ci credincios.

28 A răspuns Toma şi a zis: Domnul meu şi Dumnezeul meu!

29 Iisus grăit-a lui: Pentru oă m’ai văzut, Tomo, ai crezut. Fericiţi cei ce n’au văzut şi au crezut!

30 Şi Iisus a făcut, de faţă cu ucenicii săi, şi alte minuni, multe care nu s’au scris în cartea aceasta.

31 Iar acestea s’au scris ca să credeţi că Iisus este Christos, Fiul lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă, întru numele lui.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.