×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA IOAN

Capitolul 2

Nunta dela Cana. Curăţirea templului.

1 A treia zi, s’a făcut nuntă în Cana Galileii, iar mama lui Iisus era acolo.

2 Şi a fost chemat la nuntă şi Iisus cu ucenicii săi.

3 Şi nu mai aveau vin, căci s’a fost sfârşit vinul de nuntă. Atunci mama lui Iisus zis-a către el: Nu mai este vin.

4 Zis-a ei Iisus: Ce este mie şi ţie, femeie? Ceasul meu n’a venit până acum.

5 Mama lui zis-a celor ce slujeau: Faceţi ceea ce vă va spune.

6 Ci erau acolo şase vase de apă, făcute din piatră, puse pentru curăţirea Iudeilor şi care luau câte două sau trei vedre.

7 Iisus le-a poruncit: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut până sus.

8 Apoi le-a zis; Acum scoateţi şi duceţi starostelui mesei. Iar ei i-au dus.

9 Şi când starostele mesei a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este – ci slujitorii care scoseseră apa ştiau – starostele mesei a strigat pe mire

10 Şi i-a spus: Orice om pune întâi vinul cel bnn şi când nuntaşii au băut bine, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.

11 Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii, dând pe faţă mărirea sa; şi ucenicii săi au crezut într’însul.

12 După aceasta, a mers devale în Capernaum, el şi mama Iui şi fraţii Iui şi ucenicii lui, dar n’au rămas acolo decât puţine zile.

13 Ci Paştile Iudeilor erau aproape şi Iisus s’a suit în Ierusalim.

14 Şi a găsit în templu şezând negustoreşte pe vânzătorii de boi şi de oi şi de porumbei şi pe schimbătorii de bani.

15 Atunci făcându-şi un bici de ştreanguri, i-a scos pe toţi afară din locaşul sfânt, cu oile şi cu boii lor, iar banii zarafilor i-a risipit şi mesele lor le-a răsturnat.

16 Şi vânzătorilor de porumbei le-a zis: Luaţi acestea de aici. Nu faceţi casa Tatălui meu casă de negustorie.

17 Şi şi-au adus aminte ucenicii lui că este scris: Râvna casei tale m’a mâncat.

18 Atunci Iudeii au luat cuvântul şi i-au grăit: Ce semn ne arăţi că ai dreptul să faci acestea?

19 Iisus răspunzându-le le-a zis: Dărâmaţi templul acesta şi-l voi ridica la loc în trei zile.

20 Dar Iudeii au rostit: În patruzeci şi şase de ani clăditu-s’a templul acesta! Şi tu îl vei ridica în trei zile?

21 Ci el vorbea de templul trupului său.

22 Deci, când s’a sculat din morţi, ucenicii lui şi-au adus aminte că aceasta o zicea şi au crezut scripturii şi cuvântului pe care l-a fost spus Iisus.

23 Şi fiind în Ierusalim, la Paşti, în sărbătoare, mulţi au crezut întru numele lui, văzând minunile pe care le făcea.

24 Ci Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi.

25 Şi pentrucă nu avea nevoie să-i mărturisească cineva despre om ce fel este, că ştia el însuşi ce era în inima omului.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.