×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA IOAN

Capitolul 19

Patimile Domnului. Mama lui lângă cruce. Cuvintele-i de pe urmă. Moartea şi îngroparea lui.

1 Atunci Pilat a luat pe Iisus şi a pus să-l biciuiască.

2 Şi ostaşii împletind din spini cunună i-au pus-o pe cap şi l-au îmbrăcat cu veşmânt de porfiră.

3 Şi veneau către el şi ziceau: Bucură-te, împărate al Iudeilor! Şi-i dădeau palme.

4 Pilat a ieşit din nou, din pretoriu, şi le-a vorbit: Iată, vi-l aduc pe el afară, ca să ştiţi că nu-i găsesc nici o vină.

5 Deci a ieşit Iisus afară purtând cununa cea de spini şi veşmântul de porfiră. Iar Pilat rosteşte către ei: Iată omul.

6 Dar când l-au văzut mai marii preoţilor şi slugile lor, au strigat şi au zis: Răstigneşte-l! Răstigneşte-l! Zis-a lor Pilat: Luaţi-l voi şi răstigniţi-l, căci eu unul nici o vină nu-i găsesc.

7 Iudeii au răspuns: Noi avem o lege şi după legea noastră el trebue să moară, căci s’a făcut pe sine fiu al lui Dumnezeu.

8 Deci când a auzit Pilat acest cuvânt mai vârtos s’a temut;

9 Şi intrând iarăşi în pretoriu a întrebat pe Iisus: De unde eşti tu? Ci Iisus nu i-a dat nici un răspuns.

10 Pilat atunci i-a zis: Cu mine nu vorbeşti? Nu ştii că am putere să-ţi dau drumul şi putere am să te răstignesc?

11 Iisus a răspuns: N’ai avea nici o putere asupra mea, dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus; pentru aceea, cel ce m’a dat în mâna ta mai mare păcat are.

12 De aici Pilat căuta un chip să-l libereze; dar Iudeii strigau şi ziceau: Dacă îi dai drumul acestuia, nu eşti prieten al Cezarului. Oricine care se face pe sine împărat stă împotriva Cezarului.

13 Când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară şi a şezut în scaunul de judecată, la locul pardosit cu lespezi, care se zice: Litostraton, iar evreeşte: Gabbata.

14 Şi era ziua pregătirii Paştilor (Vineri), iar ceasul către amiază. Şi a zis Pilat Iudeilor: Iată împăratul vostru.

15 Dar ei au izbucnit: Ia-l! Ia-l! Răstigneşte-l! Pilat i-a întrebat: Răstigni-voi pe împăratul vostru? Mai marii preoţilor au răspuns: Nu avem împărat fără numai pe Cezarul.

16 Atunci l-a dat lor, spre răstignire. Deci l-au luat pe Iisus şi l-au dus.

17 Şi ducându-şi însuşi crucea a ieşit din cetate la locul numit al Căpăţânii, care evreeşte se zice Golgota.

18 Acolo l-au răstignit şi împreună cu el alţi doi, de o parte şi de alta, iar în mijloc pe Iisus.

19 Ci Pilat a scris şi titlu şi l-a pus deasupra crucii. Şi anume era scris: Iisus Nazarineanul, împăratul Iudeilor.

20 Deci mulţi dintre Iudei au citit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate. Şi era scris evreeşte, latineşte şi elineşte.

21 Însă arhiereii Iudeilor au vorbit lui Pilat: Nu scrie: împăratul Iudeilor, dar cum el a zis: Eu sunt împăratul Iudeilor.

22 Pilat a răspuns: Ce-am scris, am scris.

23 După ce-au răstignit pe Iisus, ostaşii au luat veşmintele lui şi le-au făcut patru părţi, fiecărui ostaş câte o parte, dar era şi cămaşa. Ci cămaşa era fără cusătură, de sus ţesută în întregime.

24 Atunci ei au grăit între ei: Să n’o sfâşiem, ci să aruncăm sorţi pe ea, a cui va să fie. Ca să se împlinească scriptura care zice: Împărţit-au hainele mele lor şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi. Aşa dar ostaşii aceasta au făcut.

25 Şi stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama lui şi sora mamei lui, Maria lui Cleopa, şi Maria Magdalena.

26 Ci Iisus văzând pe maica sa şi pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis maicii sale: Femeie, iată fiul tău.

27 Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta. Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o în casa sa.

28 După aceea, ştiind Iisus că toate acum s’au săvârşit ca să se împlinească scriptura, a grăit: Mi-e sete.

29 Şi era acolo un vas plin cu oţet; atunci ostaşii, punând în vârful unei trestii de isop un burete muiat în oţet, l-au dus la gura lui.

30 Iar dacă a luat oţetul, Iisus a zis: Săvârşitu-s’a. Şi plecându-şi capul şi-a dat duhul.

31 Ci Iudeii, fiindcă era ziua pregătirii (Vineri), ca să nu rămână trupurile Sâmbăta pe cruce, – căci ziua acelei Sâmbete era mare, – au rugat pe Pilat să le zdrobească fluerile şi să-i ridice.

32 Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluerile celui dintâi, asemenea şi pe ale celuilalt, împreună răstignit cu el.

33 Şi venind şi la Iisus, dacă au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluerile.

34 Dar unul din ostaşi l-a împuns cu suliţa, în coastă; şi a ieşit numaidecât sânge şi apă.

35 Iar cel ce a văzut a spus ce a văzut şi mărturia lui este adevărată şi acela ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi.

36 Ci s’au făcut acestea ca să se împlinească scriptura: Nu i se va zdrobi nici un os.

37 Şi iarăşi altă scriptură care zice: Privi-vor la acela pe care l-au împuns.

38 După acestea, Iosif din Arimateia, ucenic fiind al lui Iisus – dar în taină, de frica Iudeilor – l-a rugat pe Pilat să-i dea voie ca să ridice trupul lui Iisus. Şi Pilat i-a dat voie. A venit deci şi a luat trupul lui Iisus.

39 Şi a venit şi Nicodim – cel care, la început, venise noaptea la Iisus – şi a adus, amestecate laolaltă, smirnă şi aloe ca la o sută de litre.

40 Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat, o dată cu mirezmele, în pânze de in, precum este obiceiul să înmormânteze la Iudei.

41 Iar în locul unde a fost răstignit era grădină şi în grădină mormânt nou, în care nu mai fusese nimeni îngropat.

42 Astfel, din pricina Vinerii Iudeilor, l-au pus pe Iisus acolo, căci mormântul era aproape.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.