×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA IOAN

Capitolul 18

Prinderea lui Iisus şi ducerea lui la arhiereii Anna şi Caiafa. Lepădarea lui Petru. Iisus înaintea lui Pilat. Baraba.

1 După ce a vorbit acestea, ieşit-a Iisus cu ucenicii lui dincolo de viroaga Chedronului, unde era o grădină şi în care a intiat el şi ucenicii.

2 Iar Iuda vânzătorul cunoştea acest loc, pentru că adeseori Iisus şi ucenicii săi se adunau acolo.

3 Deci Iuda, luând oaste şi slujitori de-ai arhiereilor şi ai Fariseilor, a venit în grădină, cu torţe, cu felinare şi cu arme.

4 Şi Iisus, şthnd toate cele ce erau să vină asupra lui, a ieşit înainte şi i-a întrebat: Pe cine căutaţi?

5 Răspuns-au lui: Pe Iisus Nazarineanul. Iisus rostit-a către ei: Eu sunt. Iar Iuda vânzătorul era şi el cu ei.

6 Ci când le-a spus: Eu sunt – ei s’au dat înapoi şi au căzut la pământ.

7 Deci încă o dată i-a întrebat: Pe cine căutaţi? Iar ei au zis: Pe Iisus Nazarineanul.

8 Răspuns-a Iisus: V’am spus că eu sunt; iar dacă mă căutaţi pe mine, lăsaţi-i pe aceştia să se ducă.

9 Pentru ca să se împlinească cuvântul ce-a grăit că: Dintr’aceia pe care mi i-ai dat n’am pierdut din ei nici unul.

10 Dar Simon Petru, care avea sabie, a scos sabia şi a lovit pe servitorul arhiereului şi i-a tăiat urechea dreaptă. Iar numele servitorului era Malhus.

11 Atunci Iisus i-a zis lui Petru: Bagă sabia ta în teacă. Au nu voi bea paharul pe care Tatăl mi l-a dat?

12 Deci ostaşii din cohortă, căpetenia lor şi slujitorii Iudeilor au pus mâna pe Iisus şi l-au legat.

13 Şi l-au dus întâi la Anna fiindcă era socrul lui Caiafa, iar Caiafa, anul acela, era arhiereu;

14 Şi Caiafa era cel ce sfătuise pe Iudei că este de folos să moară un om pentru norod.

15 Şi Simon Petru şi alt ucenic mergeau după Iisus. Ucenicul acesta era cunoscut de casa arhiereului şi a intrat împreună cu Iisus în curtea lui.

16 Iar Petru a stat la uşă afară. Deci a ieşit celălalt ucenic, care era cunoscut în casa arhiereului, şi a vorbit cu portăriţa şi a băgat pe Petru înăuntru.

17 Dar servitoarea portăriţă i-a zis lui Petru: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii acestui om? El a răspuns: Nu sunt.

18 Ci pentru că era frig, robii şi slujitorii făcuseră un foc mare şi stăteau şi se încălzeau; şi era cu ei şi Petru, stând şi încălzindu-se.

19 Iar arhiereul l-a întrebat pe Iisus despre ucenicii lui şi despre învăţătura lui.

20 Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit lumii deschis; pururea am învăţat în sinagogă şi în templu, unde se adună toţi Iudeii, şi într’ascuns nimic nu am vorbit.

21 De ce mă întrebi pe mine? întreabă pe cei ce au auzit ce le-am grăit. Iată, aceştia ştiu ce am vorbit eu.

22 Dar zicând el acestea, unul din slujitori, care stătea acolo, i-a dat lui Iisus o palmă şi i-a spus: Astfel răspunzi tu arhiereului?

23 Iisus a întâmpinat: Dacă am vorbit rău, dovedeşte ce-a fost rău, iar dacă am vorbit bine, pentru ce mă baţi?

24 Atunci Anna l-a trimis pe el, legat, la Caiafa, arhiereul.

25 Iar Simon Petru stătea şi se încălzea. L-au întrebat ceilalţi: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii lui? El s’a lepădat şi a zis: Nu sunt.

26 Unul din robii arhiereului, neam cu acela căruia Petru îi tăiase urechea, zice atunci: Nu te-am văzut eu pe tine, în grădină, cu el?

27 Dar Petru a tăgăduit încă o dată, şi numaidecât cocoşul a cântat.

28 De la Caiafa l-au dus pe Iisus la pretoriu; şi era de dimineaţă. Iar Iudeu n’au intrat în pretoriu, ca să nu se spurce, ci să mănânce Pastile.

29 Atunci Pilat a ieşit la ei, afară, şi a întrebat: Ce pâră aduceţi acestui om?

30 Ei i-au răspuns si au zis: De n’ar fi fost acesta un făcător de rele, nu ţi l-am fi dat ţie pe mână.

31 Dar Pilat le-a grăit: Luaţi-l voi şi judecaţi-l după legea voastră. Iudeii însă i-au răspuns: Nouă nu ne este iertat să omorîm pe nimeni.

32 Ca să se împlinească cuvântul lui Iisus, pe care l-a zis el, însemnând de ce moarte avea să moară.

33 Deci Pilat a intrat înapoi, în pretoriu, a chemat pe Iisus şi i-a zis: Tu eşti împăratul Iudeilor?

34 Răspuns-a Iisus: De la tine însuţi zici aceasta, sau alţii ţi-au spus-o despre mine?

35 Pilat a întâmpinat: Nu cumva sunt eu Iudeu? Poporul tău şi mai marii preoţilor te-au dat în mâna mea. Ce-ai săvârşit?

36 Iisus a răspuns: împărăţia mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăţia mea ar fi din lumea aceasta, slujitorii mei s’ar fi luptat ca să nu fiu dat prins Iudeilor. Dar, acum, împărăţia mea nu este de aici.

37 Atunci Pilat i-a zis: Aşa dar, eşti tu împărat? Răspuns-a Iisus: Tu zici prea bine că eu sunt împăiat. Eu spre aceasta m’am născut şi pentru aceasta am venit în lume, ca să mărturisesc adevărul. Oricine care purcede din adevăr ascultă glasul meu.

38 Ce este adevărul? a întrebat Pilat. Dar rostind aceasta a ieşit din nou la Iudei şi le-a zis: Eu nu găsesc în el nici o vină.

39 Este la voi datină ca, de Paşti, să dau drumul, pentru voi, unuia din închisoare. Voiţi deci să vă las slobod pe împăratul Iudeilor?

40 Dar ei au ridicat iarăşi glasul, zicând: Nu pe el, ci pe Baraba. Iar Baraba era tâlhar.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.