×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA IOAN

Capitolul 16

Prigonirile viitoare. Ajutorul Mângâietorului, întristarea schimbată în bucurie. Rugăciunile făcute în numele lui Christos. Fuga Ucenicilor.

1 Acestea vi le-am grăit, ca să nu vă poticniţi în credinţa voastră.

2 Vă vor scoate pe voi din sinagoge; ba chiar soseşte ceasul când oricine, omorîndu-vă, să creadă că aduce slujbă lui Dumnezeu.

3 Şi acestea le vor face pentru că n’au cunoscut pe Tatăl, nici pe mine.

4 Iar acestea grăitu-le-am vouă, ca să vă aduceţi aminte de ele, când va veni ceasul, cum că vi le-am spus. Dar acestea nu vi le-am vestit de la început, fiindcă eram cu voi.

5 Acum însă, mă duc la cel ce m’a trimis, şi nimeni dintre voi nu mă întreabă: unde mergi?

6 Ci fiindcă v’am vorbit acestea, întristarea a umplut inimile voastre.

7 Dar vă spun adevărul: vă este de folos ca să mă duc. Căci dacă nu mă’duc. Mângâietorul nu va veni la voi, iar dacă mă duc trimite-voi la voi pe Mângâietorul.

8 Iar el, venind, va dovedi lumii păcatul ei, dreptatea mea şi judecata stăpânului acestei lumi.

9 Păcatul: pentru că oamenii nu cred în mine;

10 Dreptatea: pentru că mă duc la Tatăl şi nu mă mai vedeţi;

11 Judecata: pentru că Stăpânul acestei lumi e judecat.

12 Încă multe am a vă zice vouă, dar acum nu puteţi să le purtaţi.

13 Ci când va veni acela, Duhul Adevărului, vă va învăţa pe voi tot adevărul; căci nu va vorbi de la sine, ci va vorbi ce i s’a spus şi cele viitoare vesti-va vouă.

14 El pe mine mă va preamări, căci din ce este al meu va lua ca să vă vestească vouă.

15 Toate câte are Tatăl sunt ale mele; pentru aceea zis-am că ia din ce e al meu, ca să vă vestesc vouă.

16 Puţin, şi nu mă mai vedeţi, şi iarăşi puţin, şi mă veţi vedea, pentru că merg la Tatăl.

17 Atunci unii dintre ucenicii lui au vorbit între ei: Ce însemnează aceea ce ne spune: puţin, şi nu mă mai vedeţi, şi iarăşi puţin, şi mă veţi vedea, şi că: merg la Tatăl?

18 Deci ziceau: Ce este acest puţin, despre care vorbeşte? Nu înţelegem ce zice.

19 Cunoscut-a Iisus că voiau să-l întrebe şi le-a spus: Cercetaţi între voi despre ceea ce am zis: Puţin, şi nu mă mai vedeţi, şi iarăşi puţin, şi mă veţi vedea.

20 Amin, amin grăiesc vouă: veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura. Voi veţi fi în întristare, dar întristarea voastră se va preface în bucurie.

21 Femeia, când e să nască, se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei; dar după ce a născut copilul, nu mai ţine minte durerea, de bucurie că s’a născut om pe lume.

22 Deci şi voi acum trişti sunteţi, dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu va lua-o de la voi.

23 Şi în ziua aceea pe mine nu mă veţi mai ruga de nimic. Amin, amin grăiesc vouă că orice veţi cere de la Tatăl, vă va da întru numele meu.

24 Până acum, n’aţi cerut nimic în numele meu; cereţi şi veţi primi, ca bucuria voastră să fie deplină.

25 Acestea vi le-am spus în pilde, dar vine ceasul când nu voi mai vorbi în pilde, vouă, ci pe faţă vă voi vesti despre Tatăl.

26 În ziua aceea, veţi cere întru numele meu; şi nu vă zic: ruga-voi pe Tatăl pentru voi,

27 Căci însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi, fiindcă voi m’aţi iubit pe mine şi aţi crezut cum că de la Dumnezeu am ieşit.

28 Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume; iarăşi las lumea şi mă duc la Tatăl.

29 Au zis ucenicii săi: Iacă, acum vorbeşti deschis şi nu spui nici o pildă.

30 Acum cunoaştem că toate le ştii şi nu-ţi trebue să te mai întrebe cineva ca să te înveţe. De aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu.

31 Răspuns-a lor Iisus: Acum credeţi?

32 Iată soseşte ora şi a şi sosit ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe mine să mă lăsaţi singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine.

33 Acestea grăitu-le-am vouă ca întru mine pace să aveţi. În lume aveţi turburare; ci îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.