×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA IOAN

Capitolul 15

Viţa cea adevărată. Porunca lui Christos şi iubirea cea mai mare. Ura şi vina lumii. Mângâietorul, Duhul Adevărului

1 Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl meu este lucrătorul.

2 Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru mine, el o dă laoparte, şi orice mlădiţă care aduce roadă, el o curăţeşte, ca şi mai multă roadă să aducă.

3 Acum voi sunteţi curaţi pentru cuvântul pe care vi l-am spus.

4 Rămâneţi întru mine şi eu întru voi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi întru mine.

5 Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne întru mine şi eu întru el, acela aduce roadă multă, căci fără mine nu puteţi face nimic.

6 Dacă unul nu rămâne întru mine, este lepădat ca o mlădiţă ce s’a uscat; şi o adună lumea şi o aruncă în foc şi arde.

7 Dacă rămâneţi întru mine şi cuvintele mele rămân întru voi, veţi cere orice veţi vrea şi se va împlini vouă.

8 Într’aceasta Tatăl meu s’a preamărit, că aduceţi roadă multă şi îmi sunteţi mie ucenici.

9 Precum m’a iubit pe mine Tatăl, aşa v’am iubit şi eu pe voi; rămâneţi întru iubirea mea.

10 Dacă păziţi poruncile mele, veţi rămânea întru iubirea mea, după cum şi eu păzit-am poruncile Tatălui meu şi rămân întru iubirea lui.

11 Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie întru voi şi ca bucuria voastră să fie deplină.

12 Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unul pe altul, cum v’am iubit şi eu pe voi.

13 Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are ca viaţa lui să şi-o pun pentru prieteni.

14 Voi prietenii mei sunteţi, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc.

15 De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face domnul său, ci v’am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu v’am făcut cunoscut.

16 Nu voi m’aţi ales pe mine, ci eu v’am ales pe voi şi v’am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi şi roade voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice veţi cere, de la el, întru numele meu.

17 Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul.

18 Dacă pe voi lumea vă urăşte, gândiţi-vă că m’a urît întâi pe mine.

19 Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteţi din lume, ci eu v’am ales din lume, de aceea lumea vă urăşte.

20 Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: nu se poate slugă mai mare decât stăpânul său. Dacă m’au prigonit pe mine, şi pe voi vă vor prigoni; dacă au păzit cuvântul meu, şi pe al vostru îl vor păzi.

21 Iar toate acestea le vor face împotriva voastră, din pricina numelui meu, fiindcă nu cunosc pe cel ce m’a trimis.

22 De n’aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit, păcat nu ar avea; acum însă, n’au cuvânt de îndreptare pentru păcatul lor.

23 Cel ce mă urăşte pe mine, urăşte şi pe Tatăl meu.

24 De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcat nu ar avea; şi totuşi, după ce le-au văzut, m’au urît şi pe mine şi pe Tatăl meu.

25 Dar aceasta, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor: M’au urît fără temei.

26 Când va veni Mângâietorul pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, carele de la Tatăl purcede, acela va mărturisi pentru mine.

27 Şi mărturisiţi şi voi, pentru că de la început sunteţi cu mine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.