×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA IOAN

Capitolul 13

Iisus spală picioarele ucenicilor săi la Cina cea de taină. Arată cine este vânzătorul. Porunca iubirii. Petru îl va tăgădui.

1 Mai nainte de sărbătoarea Paştilor, ştiind Iisus că a sosit ceasul lui, ca să treacă din lumea aceasta la Tatăl, şi iubind pe ai săi, care erau în lume, i-a iubit până la urmă.

2 Şi când a fost Cina, iar Diavolul pusese acum în inima lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul, cugetul vânzării,

3 Ştiind Iisus că Tatăl i-a dat lui toate în mână şi cum că de la Dumnezeu a ieşit şi la Dumnezeu merge,

4 S’a sculat de la cină, s’a dezbrăcat de haine şi luând un ştergar s’a încins cu el.

5 După aceea, a turnat apă în vasul de spălat şi a început să spele picioarele ucenicilor şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins.

6 Şi a venit la Simon Petru. El i-a zis: Doamne, tu să-mi speli mie picioarele?

7 A răspuns Iisus şi i-a zis: Ceea ce fac eu, tu nu înţelegi acum, dar vei înţelege după aceasta.

8 Petru însă i-a grăit: Nu, niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te voi spăla, nu ai parte cu mine.

9 Zis-a lui Simon Petru: Doamne, nu numai picioarele mele, ci şi mâinile şi capul.

10 Iisus a rostit către el: Cine s’a lăut nu trebueşte să se mai spele fără numai pe picioare, fiindcă este curat în întregime. Şi voi sunteţi curaţi, însă nu toţi.

11 Căci ştia pe cel ce avea să-l vânză; de aceea a zis: Nu toţi sunteţi curaţi.

12 Iar după ce a spălat picioarele ucenicilor şi şi-a luat veşmintele, s’a pus iar la masă şi a vorbit către ei: înţelegeţi ce v’am făcut eu?

13 Voi mă numiţi pe mine: învăţătorul şi Domnul, şi bine ziceţi, căci sunt.

14 Deci, dacă eu, Domnul şi învăţătorul, v’am spălat vouă picioarele, şi voi sunteţi datori ca să spălaţi picioarele unul altuia.

15 Căci v’am dat vouă pildă ca să faceţi şi voi precum v’am făcut eu.

16 Amin, amin grăiesc vouă: nu se poate rob mai mare decât stăpânul său, nici sol mai mare decât cel ce l-a trimis pe el.

17 Dacă le ştiţi acestea, fericiţi sunteţi când le veţi face.

18 Nu zic despre voi toţi; eu ştiu pe care i-am ales. Dar trebuia ca scriptura să se împlinească: Cel ce mănâncă pâinea cu mine, ridicat-a călcâiul împotriva mea.

19 Vă spun vouă de acum – mai înainte ca să fie – ca să credeţi, când se va îndeplini, că eu sunt acela de care au vorbit prorocii.

20 Amin, amin grăiesc vouă: cine primeşte pe care-l voi trimite eu, pe mine mă primeşte; iar cine mă primeşte pe mine, primeşte pe cel ce m’a trimis pe mine.

21 Iisus zicând acestea s’a turburat cu duhul şi a spus pe faţă şi a grăit: Amin, amin grăiesc vouă că unul dintre voi mă va vinde.

22 Ci ucenicii se uitau unul la altul nepricepându-se despre cine vorbeşte.

23 Iar la masă, sta culcat, la sânul Iui Iisus, unul dintre ucenicii lui, pe care-l iubea Iisus.

24 Deci Simon Petru i-a făcut semn acestuia şi i-a zis: întreabă cine este despre care vorbeşte.

25 Astfel, acela rezemându-se de pieptul lui Iisus l-aîntrebat: Doamne, cine este?

26 Iisus i-a dat răspuns: Acela este cărui eu, întingând îmbucătura, îi voi da-o. Deci, întingând îmbucătura, a luat-o şi a dat-o lui Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul.

27 Şi după îmbucătură, intrat-a atunci Satana în el. Iar Iisus i-a spus: Ce faci, fă mai curând.

28 Dar nimeni din cei care şedeau la masă n’a înţeles pentru ce i-a zis aceasta.

29 Ci unii gândeau, fiindcă Iuda ţinea punga, că Iisus îi zice: Cumpără cele ce avem de lipsă la praznic, sau că îi porunceşte să dea ceva săracilor.

30 După ce a luat îmbucătura, Iuda a ieşit numaidecât. Şi era noapte.

31 Iar când a ieşit, a zis Iisus: Acum s’a preamărit Fiul omului şi Dumnezeu s’a preamărit întru el.

32 Iar dacă s’a preamărit Dumnezeu întru el, şi Dumnezeu îl va preamări pe el, în el însuşi, şi-l va preamări îndată.

33 Fiilor, puţin timp mai sunt cu voi. Voi mă veţi căuta, dar după cum am spus Iudeilor-că unde mă duc eu, voi nu puteţi veni – vă spun şi vouă acum.

34 Vă dau poruncă nouă, ca unul pe altul să vă iubiţi. După cum eu v’am iubit pe voi, aşa şi voi unul pe altul să vă iubiţi.

35 Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii mei, dacă veţi avea iubire unii către alţii.

36 Doamne, l-a întrebat Simon Petru, unde te duci? Răspuns-a Iisus: Unde mă duc eu, tu nu poţi acum să vii după mine, dar mai târziu vei veni.

37 Întrebat-a iarăşi Petru: Doamne, de ce nu pot să merg după tine chiar acum? Viaţa mea voi pune-o pentru tine.

38 Atunci Iisus răspunde: Viaţa ta vei pune-o pentru mine? Amin, amin grăiesc ţie că nu va cânta cocoşul până ce nu te vei lepăda de mine de trei ori!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.