×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA IOAN

Capitolul 11

Învierea lui Lazăr. Mai marii preoţilor adună sfat împotriva lui Iisus.

1 Ci era bolnav unul, Lazăr din Betania, satul Mariei şi al Martei, sora ei.

2 Maria era aceea care a uns cu mir pe Domnul şi i-a şters picioarele cu părul ei, iar Lazăr, cel bolnav, era fratele lor.

3 Deci trimis-au surorile vorbă la Iisus, zicând: Doamne, iată, acela pe care îl iubeşti este bolnav.

4 Dar Iisus auzind a zis: Această boală nu este spre moarte, ci pentru mărirea lui Dumnezeu, ca prin ea Fiul lui Dumnezeu să se preamărească.

5 Ci Iisus iubea pe Marta şi pe sora ei şi pe Lazăr.

6 Dar după ce-a aflat că e bolnav, a rămas două zile în locul unde se găsea.

7 În urmă, zis-a către ucenici: Să mergem iarăşi în Iudeia.

8 Ucenicii i-au răspuns: Rabi, adineaori voiau Iudeii să te omoare cu pietre şi iar te duci acolo?

9 Iisus a întâmpinat: Nu sunt oare douăsprezece ceasuri într’o zi? Dacă umblă cineva ziua, nu se poticneşte, pentru că el vede lumina acestei lumi.

10 Dacă însă umblă cineva noaptea, se poticneşte, fiindcă lumina nu mai este într’însul.

11 A zis acestea, iar pe urmă a adăogat: Lazăr, prietenul nostru, a adormit; ci mă duc să-l deştept.

12 Dar ucenicii lui i-au spus: Doamne, dacă a adormit, se va face bine.

13 Iisus vorbise despre moartea lui Lazăr, iar ei credeau că vorbeşte despre adormirea somnului.

14 Atunci Iisus Ie-a spus lor deschis: Lazăr a murit.

15 Şi pentru voi – ca să credeţi – mă bucur că n’am fost acolo. Ci să mergem Ia el.

16 Toma, numit Geamănul, zis-a către ceilalţi ucenici: Să mergem şi noi şi să murim cu el.

17 Dar venind Iisus îl află pe Lazăr îngropat de patru zile.

18 Iar Betania era aproape de Ierusalim ca la cincisprezece stadii.

19 Şi mulţi dintre Iudei veniseră în casa Martei şi a Mariei ca să le mângâe de moartea fratelui lor.

20 Deci Marta, când a auzit că Iisus vine, a ieşit întru întâmpinarea lui. iar Maria şedea jos, în casă.

21 Şi Marta a grăit către Ii’sus: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n’ar fi murit,

22 Pentru că bine ştiu că oricâte vei cere de la Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da ţie.

23 Iisus rosteşte către ea: Fratele tău va învia.

24 Marta îi răspunde: Ştiu că va învia, în ziua cea de apoi, la înviere.

25 Atunci i-a zis Iisus: Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în mine va fi viu, chiar dacă va muri.

26 Şi oricine viază şi crede întru mine în veac nu va muri. Crezi tu aceasta?

27 Marta îi grăieşte: Da, Doamne, cred că tu eşti Mesia. Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vie în lume.

28 Şi după ce a spus aceasta, s’a dus şi a chemat în taină pe Maria, sora ei, zicându-i: învăţătorul este aici si te chiamă.

29 Câud a auzit Maria, s’a sculat degrabă şi a venit la Iisus.

30 Iar Iisus nu sosise încă în sat, şi era în locul unde îl întâmpinase Marta.

31 Iudeii care erau cu ea, în casă, şi-i spuneau vorbe de mângâiere, văzând pe Maria că s’a sculat în sârg şi a ieşit afară, au mers după ea, socotind că se duce la mormânt ca să plângă acolo.

32 Deci Maria, când a ajuns unde era Iisus şi l-a văzut, a căzut la picioarele lui şi i-a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n’ar fi murit.

33 Ci Iisus, când o văzu plângând, şi pe Iudeii care veniseră cu ea plângând şi ei, se zgudui în duhul său şi se turbură.

34 Apoi îi întrebă: Unde l-aţi pus? I-au răspuns: Doamne, vino şi vezi.

35 Şi Iisus a lăcrămat.

36 Iar Iudeii ziceau: Iată cât de mult îl iubea.

37 Ci unu dintre ei vorbeau: Nu putea oare, acesta, care a deschis ochii orbului să facă şi pe Lazăr să nu moară?

38 Iisus însă, zguduindu-se iarăşi în lăuntrul său, a mers la mormânt, care era o peşteră, şi o piatră stătea la gura ei.

39 Iisus a poruncit: Ridicaţi piatra. Marta, sora celui răposat, îi zice atunci: Doamne a început să miroasă, că este de patra zile.

40 Iisus grăieşte către ea: Nu ţi-am spus oare, că de vei crede, vei vedea slava Iui Dumnezeu?

41 Atunci au dat piatra laoparte, iar Iisus şi-a ridicat ochii în sus şi a zis: Părinte, mnlţumescu-ţi ţie că m’ai ascultat.

42 Ci eu ştiam că pururea mă asculţi, dar grăit-am pentru mulţimea care stă împrejur, ca să creadă că tu m’ai trimis pe mine.

43 Iar după ce a zis acestea, a strigat cu glas mare: Lazăre, vino afară!

44 Şi mortul a ieşit la lumină cu picioarele şi cu mâinile legate în făşii de pânză şi cu faţa acoperită de o mahramă. Iisus le-a poruncit: Dezlegaţi-l şi lăsaţi-l să meargă.

45 Deci mulţi din Iudeu care veniseră la Maria şi au văzut ce-a făcut Iisus au crezut într’însul.

46 Dar unii din ei s’au dus Ia Farisei şi le-au povestit tot ce-a săvârşit Iisus.

47 Atunci mai marii preoţilor şi Fariseii au adunat sinedriu şi au zis: Ce ne facem? Pentru că omul acesta săvârşeşte multe minuni.

48 Dacă-l lăsam aşa, vor crede toţi într’însul şi vor veni Romanii şi ne vor lua şi ţara şi poporul.

49 Iar Caiafa, unul dintre ei, care în anul acela era arhiereu, le-a vorbit: Voi nu vă pricepeţi la nimic;

50 Nici nu cumpăniţi cu mintea că mai de folos ne este ca să moară un om pentru norod, decât tot neamul să ne piară.

51 Dar aceasta n’a zis-o de la sine, ci arhiereu fiind al anului aceluia a prorocit că Iisus era să moară pentru neamul lor.

52 Şi nu numai pentru neamul lor, dar şi ca să-i adune laolaltă pe fiii lui Dumnezeu cei risipiţi.

53 Deci, din ziua aceea, s’au hotărît ca să-l omoare;

54 Aşa încât Iisus nu mai umbla în vileag printre Iudei, ci a plecat de acolo într’o lăture, aproape de pustie, într’un oraş numit Efraim şi acolo petrecea cu ucenicii săi.

55 Ci Paştile Iudeilor erau aproape şi mulţi din ţară au venit sus Ia Ierusalim mai nainte de Paşti, ca să se curăţească.

56 Deci căutau pe Iisus şi pe când stăteau în templu vorbeau între ei: Credeţi oare că nu va veni la praznic?

57 Iar mai marii preoţilor şi Fariseii dăduseră poruncă cum că, de va şti cineva unde este, să-I dea pe faţă ca să-l prinză.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.