×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA LUCA

Capitolul 21

Banul văduvei. Cuvântarea lui Iisus despre dărâmarea Ierusalimului şi parusia sa.

1 Şi Iisus ridicând privirea a văzut pe bogaţi cum puneau în vistieria templului darurile lor,

2 Şi a văzut şi pe o văduvă sărmană care a pus acolo două leţcăi.

3 Atunci a zis: Cu adevărat vă spun că această văduvă săracă a pus mai mult ca toţi.

4 Pentru că toţi aceştia au aruncat la daruri din ce le prisoseşte, aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot avutul ei.

5 Iară unii vorbind de templu că este împodobit cu lespezi frumoase şi cu daruri, Iisus a zis:

6 Aceste lucruri pe care le vedeţi! Veni-vor zile întru care nu va rămânea piatră peste piatră, care să nu se risipească.

7 Ci ei l-au întrebat zicând: Învăţătorule, când oare vor fi acestea? Şi care este semnul când fi-va să fie acestea?

8 El a răspuns: Băgaţi de scamă să nu fiţi amăgiţi; căci mulţi vor veni cu numele meu, spunând: Eu sunt Mesia şi ceasul e aproape. Nu vă duceţi după ei.

9 Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă spăimântaţi; căci acestea trebue să fie întâi, dar sfârşitul nu va fi curând.

10 Apoi le-a cuvântat: Se va scula neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie.

11 Vor fi cutremure mari şi pe alocurea foamete şi molime, prevestiri spăimântătoare şi mari semne din cer.

12 Dar mai înainte de toate acestea, vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă prinşi în sinagogi, şi în închisori şi târîndu-vă la împăraţi şi la stăpânitori, pentru numele meu.

13 Şi aceasta se va întoarce pentru voi în fericită mărturie.

14 Puneţi deci în inimile voastre, să nu cugetaţi de mai nainte cum să vă apăraţi,

15 Căci eu vă voi da vouă gură şi înţelepciune căreia nu vor putea să stea împotrivă sau să răspundă toţi protivnicii voştri.

16 Şi veţi fi vânduţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni şi unii dintre voi vor fi daţi la moarte,

17 Şi veţi fi urîţi de toţi oamenii, pentru numele meu.

18 Dar nici un păr din capul vostru nu se va prăpădi.

19 Întru răbdarea voastră dobândi-veţi sufletele voastre.

20 Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de ostaşi, atunci să ştiţi că s’a apropiat pustiirea lui.

21 Atunci cei din Iudeia să fugă la munţi, cei din mijlocul ei să plece aiurea, iar cei de prin ţinuturile vecine să nu se ducă în ea.

22 Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se împlinească toate cele scrise.

23 Dar vai de cele ce vor avea în pântece şi de cele ce vor apleca întru acele zile! Pentru că va fi în ţară strâmtorare mare şi urgie asupra acestui popor.

24 Şi vor cădea de ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de păgâni, până ce se vor împlini vremile păgânilor.

25 Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ noroadele fi-vor cu inima strânsă şi aiurite de vuetul mării şi al valurilor.

26 Iar oamenii vor sta să-şi dea sufletul, de spaimă şi de aşteptarea celor pornite să vină peste lume; căci tăriile cerului vor fi zguduite.

27 Atunci vedea-vor pe Fiul omului, venind în nori cu putere şi cu mărire multă.

28 Iar când vor începe să fie acestea, prindeţi suflet şi ridicaţi capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră s’a apropiat.

29 Apoi le-a spus această pildă: Uitaţi-vă la smochin şi la toţi arborii:

30 Când scot frunze, voi, privind, din capul vostru ştiţi că vara este de acum aproape.

31 Aşa şi voi, când veţi vedea făcându-se acestea, să ştiţi că aproape este împărăţia lui Dumnezeu.

32 Adevăr grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta, până ce nu vor fi toate acestea.

33 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.

34 Luaţi seama de voi înşivă să nu se îngreoaie inimile voastre de îmbuibare şi de băutură şi de grijile lumeşti şi ziua aceea să vie peste voi fără de veste,

35 Ca un laţ. Căci veni-va peste toţi cei ce locuesc pe faţa a tot pământul.

36 Drept aceea, priveghiaţi în toată vremea şi vă rugaţi ca să vă învredniciţi să scăpaţi de toate acestea care vor să vie şi să staţi înaintea Fiului omului.

37 Şi ziua era în templu şi învăţa, apoi ieşind din cetate mânea noaptea pe muntele numit Muntele Măslinilor.

38 Şi tot norodul venea dis-de-dimineaţă, la el, în templu, ca să-l asculte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.