×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA LUCA

Capitolul 15

Parabola despre oaia cea pierdută, despre drahma cea pierdută şi despre fiul risipitor.

1 Iar toţi vameşii şi păcătoşii stăteau în preajma lui ca să-l asculte.

2 Ci Fariseii şi Cărturarii cârteau zicând: Acesta primeşte la sine pe păcătoşi şi stă cu ei la masă.

3 Atunci a rostit către ei parabola aceasta şi le-a spus:

4 Care om dintre voi, având o sută de oi şi pierzând din ele una, nu le lasă pe cele nouăzeci şi nouă în bărăgan şi nu porneşte după cea pierdută, până ce o găseşte?

5 Şi dacă a găsit-o, o pune pe umerii săi cu bucurie,

6 Şi sosind chiamă pe prieteni şi pe vecini, zicându-le: Bucuraţi-vă cu mine, că am găsit oaia mea cea pierdută.

7 Zic vouă că aşa va fi bucurie în cer, pentru un păcătos care se pocăcşte, mai multă decât pentru nouăzeci şi nouă de drepţi cărora nu le trebueşte pocăinţă.

8 Sau care femeie, având zece drahme, dacă pierde o drahmă, nu aprinde lumină şi nu mătură casa şi nu caută cu dinadinsul, până ce o găseşte?

9 Şi dacă o găseşte, cheamă pe prietene şi pe vecine, spunându-le: Bucuraţi-vă cu mine, căci am găsit drahma ce pierdusem.

10 Astfel zic vouă, bucurie este înaintea îngerilor lui Dumnezeu, pentru un păcătos care se pocăeşte.

11 Apoi a zis: Un om avea doi feciori,

12 Şi cel mai tânăr dintre ei a spus tatălui său: Tată, dă-mi partea din avere ce mi se cade. Atunci el a împărţit averea între ei.

13 Dar nu după mai multe zile, feciorul cel mai mic, strângându-şi toate, a plecat într’o ţară depărtată şi acolo şi-a risipit avutul, vieţuind în destrăbălare.

14 După ce a cheltuit totul, s’a întâmplat, în ţara aceea, o foamete mare şi el a început să ducă lipsă.

15 S’a dus atunci şi s’a aciuat pe lângă unul din locuitorii acelei ţări şi acesta l-a trimis pe moşia sa, ca să păzească porcii.

16 Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea.

17 Dar venindu-şi întru sine, el şi-a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu au prisos de pâine, iar eu, aici, pier de foame!

18 Scula-mă-voi şi mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, greşit-am împotriva cerului şi înaintea ta;

19 Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din simbriaşii tăi.

20 Şi s’a sculat şi a venit la tatăl său. Ci pe când era cl încă departe, l-a văzut tatăl său şi s’a înduioşat şi alergând la el a căzut pe grumajii lui şi l-a sărutat.

21 Atunci i-a zis feciorul: Tată, greşit-am împotriva cerului şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău.

22 Dar tatăl a rostit către slugile sale: Aduceţi, degrabă, caftanul cel mai bun şi îmbrăcaţi-l cu el; şi puneţi-i inel în deget şi încălţăminte în picioare.

23 Apoi, aduceţi viţelul cel gras, de-l tăiaţi. Şi să mâncăm, să ne veselim.

24 Căci acest fecior al meu era mort şi a înviat, era pierdut şi s’a aflat. Şi au început să se veselească.

25 Iar feciorul lui cel mare era la câmp. Ci când a venit şi s’a apropiat de casă a auzit cântece şi jocuri.

26 Atunci chemând la sine pe unul dintre robi a întrebat ce însemnează aceasta.

27 Şi el i-a spus: Fratele tău a venit şi tatăl tău, pentru că l-a apucat sănătos, a jertfit viţelul cel îngrăşat.

28 Şi s’a mâniat feciorul cel mare şi nu voia să intre; dar tatăl său, ieşind afară, îl îmbuna.

29 Atunci răspunzând el a zis către tată-său: Iată atâţia ani de când îţi slujesc şi niciodată n’am călcat porunca ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei.

30 Dar când veni acest fecior al tău, care ţi-a mâncat averea cu desfrânatele, junghiaşi pentru el viţelul îngrăşat.

31 Tatăl însă i-a grăit: Fiule, tu pururea eşti cu mine şi toate ale mele sunt ale tale.

32 Se cuvenea însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s’a aflat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.