×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MARCU

Capitolul 7

Iisus osândeşte poruncile născocite de oameni. Femeia canaaneiancă şi fiica ei. Vindecarea celui surd şi mut.

1 Atunci s’au adunat la el Fariseii şi unii dintre Cărturari, care veniseră din Ierusalim.

2 Şi au văzut pe oarecare din ucenicii lui că mănâncă pâine cu mâinile necurate, adică nespălate.

3 Căci Fariseii şi toţi Iudeii, dacă nu-şi spală mâinile temeinic, nu mănâncă, ţinând întru aceasta predania bătrânilor.

4 Şi când vin din târg, dacă nu se scaldă, nu mănâncă, şi altele multe sunt pe care au apucat să le ţină, precum spălarea paharelor şi a urcioarelor şi a căldărilor şi a paturilor.

5 Deci l-au întrebat pe el Fariseii şi Cărturarii: Pentru ce nu umblă ucenicii tăi după rânduiala bătrânilor, ci mănâncă pâinea cu mâinile necurate?

6 Dar Iisus le-a răspuns: Bine a prorocit Isaia despre voi, făţarnicilor, precum este scris: Acest popor mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de la mine.

7 Ci în zadar mă cinstesc învăţând învăţături ce sunt porunci omeneşti.

8 Că lăsând porunca lui Dumnezeu, ţineţi predania oamenilor: spălarea urcioarelor şi a paharelor şi altele ca acestea multe pe care le faceţi.

9 Le-a zis iar: Aţi desfiinţat prea bine porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi rânduiala voastră.

10 Căci Moise a zis: Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, şi cel ce va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să moară negreşit.

11 Voi însă ziceţi: Dacă un om va spune tatălui sau mamei: Corban’. adică: Afierosit-am lui Dumnezeu cu ce te-ai fi folosit de la mine,

12 Atunci, voi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl sau pentru mama sa.

13 Şi astfel desfiinţaţi cuvântul lui Dumnezeu, cu rânduiala voastră pe care aţi dat-o. Iar de felul acestora faceţi multe.

14 Şi chemând la el din nou mulţimea, le-a grăit: Ascultaţi la mine toţi şi înţelegeţi:

15 Nu este nici un lucru de dinafară care, intrând în om, să poată să-l spurce. Dar cele ce ies din om, acelea sunt care îl spurcă.

16 De are cineva urechi de auzit, să auză.

17 Şi când, de la mulţime, a intrat în casă, l-au întrebat ucenicii despre această pildă.

18 Şi el le-a zis: Aşa dar şi voi sunteţi nepricepuţi? Nu înţelegeţi oare că tot ce intră în om, de dinafară, nu poate să-l spurce?

19 Că nu intră în inima lui, ci în pântece, şi iese afară în cloacă, curăţind toate bucatele.

20 Deci zicea. – ceea ce iese din om, aceea spurcă pe om.

21 Căci dinlăuntru, din inima omului, purced cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, omorurile,

22 Precurviile, poftele de înavuţire, vicleniile, înşelăciunea, necumpătarea, pizma, hula, trufia, uşurătatea.

23 Toate aceste lucruri rele ies dinlăuntru şi spurcă pe om.

24 După aceea, s’a sculat de acolo şi s’a dus în hotarele Tirului şi ale Sidonului şi a intrat într’o casă. Şi le era voia ca nimeni să nu ştie, dar n’a putut să rămână în taină.

25 Căci îndată auzind despre el o femeie, a cărei fiică avea duh necurat, a venit şi a căzut la picioarele lui.

26 Iar femeia era elină, născută în Sirofenicia. Şi îl ruga să scoată afară demonul din fata ei.

27 Dar Iisus i-a vorbit: Lasă întâi să se sature copiii. Căci nu este bine să iei pâinea copiilor şi s’o arunci câinilor.

28 Ea însă a răspuns şi i-a zis: Adevărat, Doamne, dar şi câinii, sub masă, mănâncă din fărămiturile copiilor.

29 Atunci Iisus a rostit: Pentru acest cuvânt mergi în pace. Ieşit-a demonul din fiica ta.

30 Iar ea ducându-se acasă a găsit pe copilă culcată în pat, iar demonul ieşise.

31 Şi înapoindu-se din părţile Tirului, a venit, prin Sidon, spre marea Tiberiadei, prin mijlocul ţinutului Decapole.

32 Atunci i-au adus un surd, care era şi mut, şi l-a rugat ca să-şi pună mâna peste el.

33 Iisus l-a luat din mulţime, laoparte, şi-a pus degetele în urechile lui şi scuipând s’a atins de hmba lui.

34 Şi căutând la cer, a suspinat şi a zis lui: Efata! ceea ce însemnează: deschide-te.

35 Şi urechile lui s’au deschis, iar legătura limbii lui degrabă s’a deslegat, aşa încât vorbea bine.

36 Şi le poruncea să nu spună nimănui. Dar, cu cât le poruncea, cu atât mai vârtos ei dădeau în vileag toate minunile făcute.

37 Şi uimindu-se peste măsură, ziceau: Toate le-a făcut bine: Pe surzi îi face să auză şi pe muţi să grăiască.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.