×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MARCU

Capitolul 2

Vindecarea paraliticului. Chemarea lui Matei. Postul şi smulgerea spicelor, în zi de Sâmbătă.

1 Intrând iarăşi în Capernaum, după câteva zile, s’a auzit că este acasă.

2 Şi s’au adunat aşa de mulţi că nu mai era loc nici înaintea uşii, şi le grăia lor cuvântul împărăţiei.

3 Şi vin şi aduc la el un slăbănog pe care-l purtau patru inşi.

4 Ci neputând, din pricina mulţimii, să se apropie de el, au desfăcut podina învelitoarei, unde era Iisus, şi prin spărtură au lăsat în jos patul în care zăcea slăbănogul.

5 Atunci văzând Iisus credinţa lor, i-a zis slăbănogului: Fiule, iartă-se ţie păcatele tale.

6 Dar erau acolo unii dintre cărturari, care şedeau şi cugetau în inimile lor:

7 Pentru ce vorbeşte acesta astfel? El huleşte. Cine poate să ierte păcatele, fără numai unul Dumnezeu?

8 Şi pe dată cunoscând Iisus, cu duhul lui, că aşa gândesc ei întru sine, le-a grăit: De ce cugetaţi aceasta în inimile voastre?

9 Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: iartă-se ţie păcatele tale, sau a zice: scoală-te, ia-ţi patul tău şi umblă?

10 Ci ca să ştiţi că Fiul omului are pe pământ putere ca să ierte păcatele – a zis slăbănogului:

11 Ţie zic: scoală-te, ia-ţi patul tău şi mergi la casa ta.

12 Şi s’a sculat şi pe loc luându-şi patul a ieşit afară, înaintea tuturor, încât erau toţi uimiţi şi preamăreau pe Dumnezeu, zicând că aşa lucruri n’am văzut niciodată.

13 Şi din nou a ieşit la ţărmul mării. Iar tot norodul venea la el şi le dădea învăţătură.

14 Şi trecând văzu pe Levi al lui Alfeu, şezând la vamă, şi-i zise: Vino după mine. Iar el, sculându-se, a mers după el.

15 Şi aşa a fost că pe când şedea Iisus în casa lui Levi, mulţi vameşi şi păcătoşi au şezut la masă cu el şi cu ucenicii lui. Că erau mulţi şi mergeau după el,

16 Cum şi Cărturari de-ai Fariseilor. Deci, văzând aceştia că mănâncă împreună cu vameşii şi cu păcătoşii, au zis către ucenicii lui: împreună cu vameşii şi cu păcătoşii mănâncă şi bea învăţătorul vostru?

17 Dar auzind Iisus, a rostit către ei: Nu cei sănătoşi au nevoie de doftor, dar cei ce pătimesc. N’am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi, la pocăinţă.

18 Ucenicii lui Ioan şi Fariseii erau postitori şi au venit şi i-au zis lui: De ce ucenicii lui Ioan şi ucenicii Fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc?

19 Ci Iisus le-a răspuns: Pot oare fiii nunţii să ajuneze, până când este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mirele cu ei, nu pot să ajuneze.

20 Dar vor veni zile când se va lua mirele de la ei şi atunci vor ajuna, întru acele zile.

21 Nimeni nu coase, la haină veche, petec dintr’o fâşie nouă, iar de coase, plinitura aceasta nouă trage din veşmântul vechi şi se face o ruptură şi mai rea.

22 Nimeni, iarăşi, nu pune vin nou în burdufuri vechi, iar de nu, vinul nou va sparge burdufurile; şi se varsă şi vinul şi se nimicesc şi burdufurile; ci se cade să pună vinul nou în burdufuri noi.

23 S’a întâmplat ca într’o zi de Sâmbătă Iisus să treacă printre holde, iar ucenicii lui, mergând pe drum, au început să smulgă spicele.

24 Atunci Fariseii au zis către el: Vezi, pentru ce fac Sâmbăta ce nu se cuvine?

25 Iisus le-a răspuns: Au niciodată n’aţi citit ce-a făcut David, când a avut lipsă şi a flămânzit, el şi cei ce erau cu el?

26 Cum a intrat în locaşul lui Dumnezeu, în zilele lui Abiatar arhiereul, şi a mâncat pâinile punerii înainte, pe oare nu se cuvine să le mănânce decât numai preoţii, şi a dat şi celor ce erau cu el?

27 Şi le mai zise lor: Sâmbăta a fost făcută pentru om, şi nu omul pentru Sâmbătă.

28 Astfel că Fiul omului este domn şi al Sâmbetei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.