×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MARCU

Capitolul 16

Învierea Domnului. Trei arătări. Porunca botezului. Înălţarea la cer.

1 După ce a trecut ziua Sâmbetei, Măria Magdalina, Măria mama lui Iacob şi Salomia au cumpărat mirezme, ca să vie să ungă trupul lui Iisus.

2 Şi dis-de dimineaţă, în prima zi a săptămânii, pe când răsărea soarele, au venit la mormânt.

3 Şi ziceau între ele: Cine ne va prăvăli nouă piatra de la uşa gropniţii?

4 Dar ridicându-şi ochii au văzut că piatra fusese răsturnată; şi era mare foarte.

5 Şi intrând în gropniţă văzură un tânăr şezând în partea dreaptă, îmbrăcat într’o haină lungă albă, şi se spăimântară.

6 El însă le grăi: Nu vă spăimântaţi. Căutaţi pe Iisus Nazarineanul, cel răstignit; a înviat; nu este aici. Iată locul unde l-au fost pus.

7 Ci duceţi-vă de spuneţi ucenicilor lui şi lui Petru că merge în Galileia, mai înainte de voi; acolo îl veţi vedea, după cum v’a zis.

8 Dar ele ieşind din gropniţă au fugit de acolo, că le cuprinsese cutremur şi uimire şi nimic n’au spus, căci se temeau.

9 Iar dacă a înviat dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii, Iisus s’a arătat întâi Măriei Magdalina, din care scosese şapte demoni.

10 Măria Magdalina mergând a vestit pe cei ce fuseseră cu el şi care acum se tânguiau şi plângeau.

11 Însă ei auzind că este viu şi că a fost văzut de ea n’au crezut.

12 După aceea s’a arătat, în altă înfăţişare, la doi dintr’înşii care mergeau pe drum, ducându-se la câmp.

13 Aceştia au venit şi ei şi au spus celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut.

14 La urmă de tot, pe când cei unsprezece şedeau la masă, li s’a arătat şi i-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, că n’au crezut pe cei ce-l văzuseră înviat.

15 Şi a rostit către ei: Mergeţi în toată lumea şi propovăduiţi Evanghelia la toată făptura.

16 Cel ce va crede şi se va boteza se va mântui; iar cel ce nu va crede se va osândi.

17 Iar celor ce vor crede le vor urma aceste semne: în numele meu, demoni vor izgoni, în limbi nouă vor grăi,

18 Şerpi vor lua în mână şi chiar ceva dătător de moarte de vor bea nu-i va vătăma; peste cei bolnavi îşi vor pune mâinile şi se vor face sănătoşi.

19 Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s’a înălţat la cer şi a şezut de-a-dreapta lui Dumnezeu.

20 Iar ei pornind au propovăduit pretutindeni, şi Domnul lucra cu ei şi întărea cuvântul, prin minunile care urmau. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.