×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MARCU

Capitolul 13

Iisus vorbeşte despre dărâmarea Ierusalimului şl despre viitoarea mărire a Fiului omului. îndemnuri la priveghere trează.

1 Iar când a ieşit din templu, unul dintre ucenicii săi i-a zis: Învăţătorule, priveşte ce lespezi şi ce zidărie!

2 Ci Iisus răspuns-a lui: Te uiţi la aceste mari clădiri? Nu va rămânea piatră peste piatră, care să nu se risipească.

3 Iar după ce a şezut jos pe Muntele Măslinilor, în faţa templului, l-au întrebat, deosebi, Petru, Iacob, Ioan şi Andrei:

4 Spune-ne nouă, când vor fi acestea? Şi care va fi semnul când va fi să se împlinească toate acestea?

5 Atunci Iisus răspunzând a început să le spună: Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.

6 Căci mulţi vor veni, luând numele meu, şi zicând că sunt eu şi pe mulţi îi vor amăgi.

7 Iar când veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie, să nu vă turburaţi, căci trebue să fie, dar încă nu va fi sfârşitul.

8 Şi se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie, vor fi cutremure pe alocurea şi foamete şi turburări vor fi. Iar acestea sunt începutul durerilor.

9 Voi luaţi seama de voi înşivă. Că vă vor da în puterea sinedriilor şi veţi fi bătuţi în sinagoge până la sânge şi veţi sta înaintea stăpânitorilor şi a împăraţilor, pentru mine, spre mărturie lor.

10 Ci, mai întâi, evanghelia trebue să se propovăduiască întru toate neamurile.

11 Iar când vă vor aduce ca să vă dea în mâna stăpânirilor, nu vă îngrijiţi de mai nainte ce veţi vorbi; dar ceea ce se va da vouă de sus în ceasul acela, aceea să vorbiţi. Căci nu sunteţi voi cuvântătorii, ci Duhul Sfânt.

12 Atunci va da fratele pe frate ca să fie ucis şi tatăl pe copil şi copiii se vor răzvrăti împotriva părinţilor şi le vor fi pricină de moarte.

13 Şi veţi fi urîţi de toţi pentru numele meu; iar cel ce va răbda până la urmă acela se va mântui.

14 Iar când veţi vedea urîciunea pustiirii, ce s’a zis de prorocul Daniil, stând unde nu se cade – cine citeşte să înţeleagă – atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă în munţi.

15 Şi cel ce va fi sus pe acoperiş să nu se pogoare în casă, nici să intre ca să-şi ia ceva din ea.

16 Şi cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă îndărăt ca să-şi ia veşmântul său.

17 Dar vai celor însărcinate şi celor ce vor apleca, în zilele acelea!

18 Ci rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră iarna.

19 Căci acele zile vor fi chin, cum nu a fost la fel, de la începutul făpturii, pe care a zidit-o Dumnezeu, până acum, şi nici nu va mai fi.

20 Şi de nu ar fi scurtat Domnul zilele, n’ar scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi, pe care i-a ales, a scurtat acele zile.

21 Iar atunci, dacă vă va zice cineva: Iată, aci este Mesia, iată, acolo – să nu credeţi.

22 Căci se vor scula Christoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi şi vor face semne şi minuni, ca să ducă în rătăcire, de se poate, şi pe cei aleşi.

23 Iar voi luaţi seama. Că iată, mai dinainte vi le-am spus vouă toate.

24 Ci în acele zile, după suferinţa aceea, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei.

25 Şi stelele vor cădea din cer şi puterile care sunt în ceruri se vor clătina.

26 Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe nori, cu putere multă şi cu slavă.

27 Iar el trimite-va îngerii săi şi aduna-va pe cei aleşi, din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului.

28 Învăţaţi de la smochin pilda pe care o dă: când mlădiţă lui se face fragedă şi înfrunzeşte, cunoaşteţi că vara este aproape.

29 Tot aşa şi voi, când veţi vedea împlinindu-se aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, la porţi.

30 Adevăr grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta până ce nu vor fi toate acestea.

31 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.

32 Iar despre ziua aceea şi despre ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl.

33 Luaţi aminte, priveghiaţi şi vă rugaţi, căci nu ştiţi când va fi ziua aceea.

34 Este tocmai ca un om care a plecat în altă ţară şi lăsându-şi casa a dat puterea în mâna robilor, dând fiecăruia lucrul lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze.

35 Veghiaţi dar, că nu ştiţi când vine stăpânul casei, ori pe înserate, ori la miezul nopţii, ori la cântatul cocoşului, ori dis-de-dimineaţă.

36 Ca nu cumva venind, fără de veste, să vă afle pe voi dormind.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.