×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MARCU

Capitolul 1

Ioan Botezătorul şi Iisus Christos. Ispita. Predica. Întâii ucenici. Întâile tămăduiri.

1 Începutul Evangheliei lui Iisus Christos, Fiul lui Dumnezeu.

2 Precum este scris în proroci: Iată eu trimit îngerul meu înaintea feţei tale care va pregăti calea ta;

3 Glasul celui ce strigă în pustie: Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui,

4 Aşa a fost Ioan, botezând în pustie şi propovăduind botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor.

5 Şi au ieşit la el tot ţinutul Iudeii şi toţi cei din Ierusalim şi se botezau de către el, în apa Iordanului, mărturisindu-şi păcatele.

6 Ci Ioan era îmbrăcat cu veşmânt de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul mijlocului şi mânca lăcuste şi miere sălbatică.

7 Şi propovăduia, zicând: Vine în urma mea cel ce este mai tare decât mine, căruia nu sunt vrednic să mă plec şi să-i desleg cureaua încălţămintelor.

8 Eu v’am botezat pe voi cu apă, el însă vă va boteza cu Duhul Sfânt.

9 Şi fost-a în acele zile că Iisus a venit din Nazaretul Galileii şi s’a botezat în Iordan, de la Ioan.

10 Şi îndată ieşind din apă a văzut cerurile deschise şi Duhul ca un porumbel pogorînd asupra lui,

11 Şi glas porni din ceruri: Tu eşti fiul meu cel iubit, întru tine bine am voit.

12 Iar Duhul l-a mânat degrabă în pustie.

13 Şi fost-a în pustie patruzeci de zile, ispitindu-se de către Satana. Şi era împreună cu fiarele, iar îngerii îi slujeau.

14 După ce Ioan fu prins, Iisus veni în Galileia, propovăduind evanghelia împărăţiei lui Dumnezeu şi zicând:

15 S’a împlinit vremea şi s’a apropiat împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în evanghelie.

16 Şi umblând pe lângă Marea Tiberiadei, a văzut pe Simon şi pe Andrei, fratele lui Simon, pe când aruncau mreaja în mare, că erau pescari.

17 Şi le-a grăit Iisus: Veniţi după mine şi vă voi face să fiţi pescari de oameni.

18 Iar ei au lăsat numaidecât mrejele lor şi au mers după el.

19 Puţin mai departe de acolo a văzut pe Iacov al lui Zevedeu, şi pe Ioan. fratele lui. Ci ei erau în corabie şi-şi dregeau mrejele.

20 Şi i-a chemat pe ei îndată. Iar ei, lăsând pe tatăl lor Zevedeu în corabie, cu simbriaşii lor, s’au dus după el.

21 Şi venind în Capernaum a început numaidecât să-i înveţe, Sâmbăta, în sinagogă.

22 Şi erau uimiţi de învăţătura lui. Căci îi învăţa pe ei ca acel ce are putere, iar nu în felul cărturarilor.

23 Acum, era în sinagoga lor un om cu duh necurat, care striga tare,

24 Şi zicea: Ce avem noi cu tine, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi. Te ştim cine eşti, tu sfântul lui Dumnezeu.

25 Iar Iisus l-a certat şi i-a zis: Amuţeşte şi ieşi din el.

26 Şi scuturându-l duhul cel necurat şi strigând cu glas mare a ieşit din el.

27 Şi s’au spăimântat toţi, cât se întrebau între ei şi ziceau: Ce este aceasta? Şi ce este această învăţătură nouă? Că şi duhurilor necurate le porunceşte cu putere şi ascultă de el.

28 Iar vestea lui s’a răspândit curând pretutindeni, în toată împrejurimea Galileii.

29 După ce-au ieşit din sinagogă, au venit în casa lui Simon şi a lui Andrei, cu Iacov şi cu Ioan.

30 Iar soacra lui Simon zăcea, prinsă de friguri, şi atunci i-au vorbit despre ea.

31 Ci venind la ea, a ridicat-o, apucând-o de mână. Şi au lăsat-o frigurile şi ea le slujea lor.

32 Iar când s’a făcut seară şi soarele apusese, au adus la el pe toţi bolnavii şi demonizaţii.

33 Şi era tot oraşul, laolaltă, adunat la uşă.

34 Şi a tămăduit pe mulţi care pătimeau de fel de fel de boale şi demoni mulţi a scos afară. Iar pe demoni nu-i lăsa să vorbească pentru că-l ştiau că e Christos.

35 Iar a doua zi, foarte de cu noapte sculându-se, a ieşit şi s’a dus într’un loc pustiu şi se ruga acolo.

36 Dar a mers după el Simon şi cei ce erau cu Simon.

37 Şi aflându-l, i-au grăit: Toţi te caută pe tine.

38 Ci el răspuns-a lor: Să mergem aiurea prin târgurile învecinate, ca să propovăduesc şi acolo, căci pentru aceasta am venit.

39 Şi a purces propovăduind prin sinagogile lor, în toată Galileia şi pe demoni îi scotea afară.

40 Ci un lepros a venit la el, rugându-l şi căzând în genunchi înaintea lui şi zicându-i: De voieşti, poţi să mă curăţeşti.

41 Iar lui Iisus făcândui-se milă, a întins mâna lui şi s’a atins de el şi i-a zis: Voiesc, curăţeşte-te.

42 Şi când a zis aşa, în clipa aceea s’a depărtat lepra de la el şi s’a curăţit.

43 Şi poruncindu-i cu asprime l-a scos pe loc afară,

44 Şi i-a zis: Vezi, nimănui nimic să nu spui, ci mergi de te arată preotului şi adu, pentru curăţirea ta, ceea ce a rânduit Moise, spre mărturie lor.

45 Dar el ieşind de acolo a început să spună mult şi tare şi să răspândească vorba, încât Iisus nu mai putea să intre pe faţă în oraş, ci stătea afară, în locuri pustii, şi venea lumea la el din toate părţile.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.