×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 9

Paraliticul din Capernaum. Matei şi ucenicii lui Ioan Botezătorul. Fiica lui Iair şi femeia pătimaşă. Doi orbi şi un mut. Secerişul şi secerătorii.

1 Intrând în corabie, Iisus trecu dincoace şi veni în oraşul său.

2 Şi iată că îi aduseră un slăbănog, zăcând pe pat. Ci Iisus văzând credinţa lor, zise slăbănogului: îndrăzneşte, fiule, păcatele tale sunt iertate.

3 Dar unii dintre Cărturari ziceau întru sine: Acesta huleşte.

4 Ci Iisus ştiind gândurile lor le zise: Pentru ce cugetaţi rele în inimile voastre?

5 Că ce este mai lesne a zice: iertate sunt păcatele tale, sau a zice: scoală-te şi umblă?

6 Ci ca să ştiţi că putere are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele – atunci zice slăbănogului: Scoală-te, ridică patul tău şi mergi la casa ta.

7 Şi sculându-se s’a dus la casa sa.

8 Iar mulţimile văzând acestea se înfricoşară şi măriră pe Dumnezeu care dă oamenilor asemenea putere.

9 De acolo Iisus trecând înainte a văzut un om care şedea la vamă, cu numele Matei, şi i-a zis acestuia: Vino după mine. Şi sculându-se a mers după Iisus.

10 Şi s’a întâmplat că şezând el la masă, în casă, iată mulţi vameşi şi păcătoşi au venit şi au şezut la masă împreună cu el şi cu ucenicii lui.

11 Fariseii văzând una ca aceasta au zis ucenicilor: Pentru ce mănâncă învăţătorul vostru cu vameşii şi cu păcătoşii?

12 Iisus auzind le-a dat cuvânt: Nu cei zdraveni au nevoie de doftor, dar cei bolnavi.

13 Duceţi-vă deci şi luaţi învăţătură, ce însemnează: milă voiesc, iar nu jertfă; că n’am venit să chem pe drepţi, ci pe păcătoşi, la pocăinţă.

14 În vremea aceea, veniră la el ucenicii lui Ioan, zicând: Pentru ce noi şi Fariseii postim, iar ucenicii tăi nu postesc?

15 Iisus le răspunde: Pot oare fiii nunţii să fie trişti câtă vreme mirele este cu ei? Ci vor veni zile, când mirele va fi luat de la ei şi atunci vor posti.

16 Nimeni nu pune, la haină veche, petec dintr’o bucată nouă, căci plinitura aceasta trage din haină şi se face o ruptură şi mai rea.

17 Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altmintrelea burdufurile crapă: vinul se varsă şi burdufurile se nimicesc; ci pun vin nou în burdufuri noi şi amândouă se păstrează împreună.

18 Pe când vorbea el acestea, iată veni un dregător, i se închină şi-i zise: Copila mea muri acum, ci venind pune mâna ta peste ea şi va fi vie.

19 Atunci Iisus sculându-se merse după el împreună cu ucenicii.

20 Şi iată o femeie cu scurgere de sânge de doisprezece ani, apropiindu-se de el pe la spate, se atinse de poala hainei lui.

21 Căci zicea în gândul ei: Numai să mă ating de haina lui şi mă voi face sănătoasă.

22 Iisus se întoarse şi văzând-o îi zice: îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi s’a tămăduit femeia din ceasul acela.

23 Iisus veni la casa dregătorului şi văzând pe cântăreţii din flaut şi gloata zgomotoasă rosti:

24 Depărtaţi-vă, căci fecioara n’a murit, ci doarme. Dar ei râdeau de el.

25 Ci când mulţimea fu scoasă afară, intrând Iisus luă pe fată de mână şi fata se sculă.

26 Şi vestea aceasta merse peste tot pământul acela.

27 Trecând Iisus de acolo, doi orbi se ţineau după el şi strigau şi ziceau: Milueşte-ne pe noi, Fiule al lui David.

28 După ce a intrat în casă, au venit la el orbii şi Iisus i-a întrebat: Credeţi că pot să fac eu aceasta? Grăiescu-i lui: Da, Doamne.

29 Atunci s’a atins de ochii lor, zicând: După credinţa voastră fie vouă.

30 Şi s’au deschis ochii lor. Iar Iisus le porunci cu asprime, zicând: Vedeţi nimeni să nu ştie.

31 Însă ei, după ce au ieşit, răspândiră numele lui în tot pământul acela.

32 După plecarea lor, iată aduseră la el un om mut, având demon.

33 Şi afară fiind scos demonul, cel mut a grăit. Iar mulţimile se minunau zicând: Niciodată nu s’au arătat aşa lucruri întru Israil.

34 Dar Fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni.

35 Ci Iisus străbătea toate oraşele şi satele, învăţând în sinagogile lor, propovăduind evanghelia împărăţiei şi vindecând toată boala şi toată neputinţa în popor.

36 Şi văzând mulţimile de oameni i s’a făcut milă de ei. că erau dosădiţi şi părăsiţi ca nişte oi fără de păstor.

37 Atunci zis-a ucenicilor lui: Secerişul e mult, dar lucrătorii sunt puţini.

38 Rugaţi deci pe Domnul secerişului ca să scoată lucrători la secerişul său.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.