×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 7

Sfârşitul predicii de pe munte.

1 Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi.

2 Căci cu judecata cu care judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va măsura.

3 De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi de bârna din ochiul tău nu-ţi dai seama?

4 Sau cum vei zice fratelui tău: stai să-ţi scot paiul din ochi, şi iată, bârna este în ochiul tău.

5 Făţarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul din ochiul fratelui tău.

6 Nu daţi cele sfinte câinilor, nici nu aruncaţi mărgăritarele voastre în faţa porcilor, ea nu cumva să le calce în picioare şi întorcându-se să vă sfâşie pe voi.

7 Cereţi şi se va da vouă; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi se va deschide vouă.

8 Căci oricine care cere ia, cel care cercetează află şi celui care bate i se va deschide.

9 Cine este omul acela între voi de la care, de va cere fiul său pâine, el să-i dea piatră,

10 Sau de-i va cere peşte, el să-i dea şarpe?

11 Atunci, dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi daruri bune fiilor voştri, cu cât mai vârtos Tatăl vostru cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la el.

12 Ci toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea şi voi faceţi lor,’că aceasta este legea şi prorocii.

13 Intraţi prin poarta cea strâmtă, că largă este poarta şi încăpătoare calea oare duce la pieire, şi mulţi sunt cei oare apucă pe ea.

14 Şi strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă, şi puţini sunt cei oare o află.

15 Feriţi-vă de profeţii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinlăuntru sunt lupi hrăpitori.

16 După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din scaieţi, ori smochine din ciulini?

17 Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.

18 Nu se poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.

19 Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.

20 Drept aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.

21 Nu oricine care îmi zice: Doamne, Doamne! va intra întru împărăţia cerurilor, ci care face voinţa Tatălui meu celui din ceruri.

22 Mulţi îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele tău am profeţit şi cu numele tău am scos demoni, şi în numele tău minuni multe am făcut?

23 Atunci însă, voi mărturisi lor: Niciodată nu v’am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la mine, cei ce lucraţi fărădelegea.

24 De aceea, oricine care aude aceste cuvinte ale mele şi le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului cuminte care a clădit casa lui pe stâncă.

25 A căzut ploaia, au venit râurile mari, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea n’a căzut, fiindcă era întemeiată pe stâncă.

26 Iar oricine oare aude aceste cuvinte ale mele şi nu le îndeplineşte, asemăna-se-va bărbatului nerod care şi-a clădit casa pe nisip.

27 Şi a căzut ploaia şi au venit râurile mari şi au suflat vânturile şi au izbit în casa aceea şi a căzut. Şi năruirea ei a fost mare.

28 Iar când Iisus a sfârşit cuvintele acestea, mulţimile stăteau uimite de învăţătura lui,

29 Căci îi învăţa pe ei ca pe unul care are putere, şi nu ca învăţaţii lor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.