×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 6

Urmarea predicii de pe munte. Despre milostenie, rugăciune şi post. Să nu ne străduim după cele pământeşti.

1 Luaţi aminte ca faptele dreptăţii voastre să nu le faceţi înaintea oamenilor ca să fiţi lor privelişte, altfel nu veţi avea plată de la Tatăl vostru cel din ceruri.

2 Deci, când faci milostenie, nu trâmbiţa înaintea ta, cum fac făţarnicii, în sinagoge şi în uliţe, ca să fie slăviţi de oameni; adevăr grăiesc vouă: îşi iau răsplata cuvenită.

3 Tu, însă, când faci milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta,

4 Aşa încât milostenia ta să fie în-tr’ascuns, şi Tatăl tău, care vede, în-tr’ascuns îţi va răsplăti ţie.

5 Iar când vă rugaţi, nu fiţi ca făţarnicii cărora le place, prin sinagoge şi prin unghiurile uliţelor, stând în picioare să se roage, ca să se arate oamenilor; adevăr grăiesc vouă: îşi iau răsplata cuvenită.

6 Tu, însă, când te rogi, intră în cămara ta şi închizând uşa ta roagă-te Tatălui tău celui într’ascuns. şi Tatăl tău, care vede într’ascuns, îţi va răsplăti ţie.

7 Când vă rugaţi, nu spuneţi multe ca păgânii, că ei cred că în poliloghia lor vor fi ascultaţi.

8 Deci nu vă asemănaţi lor, că ştie Tatăl vostru de ce aveţi trebuinţă mai nainte ca să cez-eţi voi de la el.

9 Deci voi aşa să vă rugaţi: Tatăl nostru carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele tău;

10 Vie împărăţia ta; facă-se voia ta, precum în cer aşa şi pe pământ.

11 Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi;

12 Şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri,

13 Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este împărăţia şi puterea şi mărirea în veci, amin.

14 Că de veţi ierta oamenilor greşalele lor, ierta-va şi vouă Tatăl vostru cel ceresc.

15 Iar de nu veţi ierta oamenilor greşalele lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşalele voastre.

16 Când postiţi, nu fiţi posomoriţi ca făţarnicii; că ei îşi sluţesc feţele ca să arate oamenilor că postesc; adevăr grăiesc vouă: îşi iau plata cuvenită.

17 Tu însă, când posteşti, unge capul tău şi faţa ta o spală,

18 Ca să nu te arăţi oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este întru ascuns, şi Tatălui tău care vede întru ascuns îţi va răsplăti ţie.

19 Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură,

20 Ci adunaţi-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furi nu le sapă şi nu le fură.

21 Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta.

22 Luminătorul trupului este ochiul; de va fi ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminat;

23 Iar de va fi ochiul tău rău, tot trupul tău va fi întunecat. Deci, dacă lumina dintru tine întuneric este, dar întunericul, cu cât mai mult!

24 Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui Mamona.

25 Drept aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru viaţa voastră ce veţi mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este viaţa mai mult decât hrana şi trupul decât îmbrăcămintea?

26 Uitaţi-vă la păsările cerului, că nu samănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare, şi Tatăl vostru cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai presus de ele?

27 Şi cine dintre voi, oricât şi-ar pune mintea, poate să adaoge la statul său un cot?

28 Iar de veşmânt de ce vă îngrijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc.

29 Şi totuşi, vă spun vouă că nici Solomon, în toată mărirea lui, nu se înveşmânta ca unul dintre ei.

30 Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este şi mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu astfel o îmbracă, oare nu cu mult mai vârtos pe voi, o, puţin credincioşilor?

31 Deci, nu duceţi grijă spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom înveşmânta?

32 Că după toate acestea se străduesc păgânii; ştie doar Tatăl vostru cel ceresc că aveţi nevoie de ele.

33 Căutaţi mai întâi împărăţia şi dreptatea lui, şi acestea toate se vor adăoga vouă.

34 Nu duceţi grijă de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de sine. Ajunge zilei răutatea ei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.