×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 4

Iisus se ispiteşte de către Diavolul, îşi începe propovăduirea, chiamă pe cei dintâi ucenici şi vindecă tot felul de bolnavi.

1 Atunci Iisus fu dus de Duhul în pustie ca să se ispitească de către diavolul.

2 Şi după ce a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, la urmă a flămânzit.

3 Ci apropiindu-se ispititorul zise către el: De eşti tu fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini.

4 Dar el îi răspunse: Scris este: nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu.

5 Atunci diavolul îl duse în sfânta cetate şi-l puse pe aripa templului.

6 De eşti tu fiul lui Dumnezeu, îi zise diavolul, aruncă-te jos, căci scris este că îngerilor săi va porunci pentru tine şi te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să izbeşti de piatră piciorul tău.

7 Iisus îi răspunse: Iarăşi este scris să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.

8 Din nou, diavolul îl duse într’un munte foarte înalt şi-i arătă toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor.

9 Şi-i zise lui: Acestea toate ţi le voi da ţie, de cazi înaintea mea şi mi te închini.

10 Atunci Iisus îi zise: Mergi, Satana, căci scris este: Domnului Dumnezeului tău să te închini şi lui singur să-i slujeşti.

11 Atunci l-a lăsat diavolul şi iată îngerii venind la el îi slujeau.

12 Când Iisus auzi că Ioan a fost pus în închisoare plecă în Galileia.

13 Şi părăsind Nazaretul a venit de a locuit în Capernaum lângă mare, în hotarele lui Zebulon şi Neftah,

14 Ca să se împlinească ce s’a zis prin Isaia profetul, care zice:

15 Pământul lui Zebulon şi pământul lui Neftali, cum mergi spre mare, dincolo de Iordan, Galileia păgânilor,

16 Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare şi celor ce şedeau în laturea şi în umbra morţii răsăritu-le-a lumină.

17 De atunci începu Iisus să propovăduiască şi să spună: Pocăiţi-vă, căci s’a apropiat împărăţia cerurilor.

18 Pe când umbla pe lângă marea Tiberiadei a văzut doi fraţi, pe Simon ce se numeşte Petru şi pe Andrei, fratele lui, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari.

19 Şi le-a zis: Veniţi după mine şi vă voi face pe voi pescari de oameni.

20 Iar ei lăsându-şi mrejele în clipa aceea au mers după el.

21 De acolo, mergând mai departe, a văzut alţi doi fraţi, pe Iacob al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zevedeu, tatăl lor, diregându-şi mrejele, şi i-a chemat,

22 Care îndată lăsând corabia şi pe tatăl lor, au mers după el.

23 Şi a străbătut Iisus toată Galileia, învăţând în sinagogile lor şi propovăduind evanghelia împărăţiei şi tămă-duind orice boală şi orice neputinţă în popor,

24 Aşa încât a ieşit vestea lui în toată Siria şi aduceau la el pe toţi care se aflau în suferinţe, fiind cuprinşi de multe feluri de boale şi de chinuri, pe demonizaţi, pe lunatici, pe slăbănogi, şi el îi vindeca.

25 Şi gloate multe mergeau după el, din Galileia, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeia şi de dincolo de Iordan.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.