×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 3

Ivirea lui Ioan Botezătorul; botezul lui Iisus.

1 În zilele acelea a venit Ioan Botezătorul şi propovăduia în deşertul Iudeii,

2 Spunând: Pocăiţi-vă că s’a apropiat împărăţia cerurilor.

3 El este acela despre care a zis prorocul Isaia: Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările lui.

4 Iar Ioan avea veşmântul lui din păr de cămilă şi brâu de curea împrejurul mijlocului, iar hrana lui era lăcuste şi miere sălbatică.

5 Atunci ieşi la el Ierusalimul şi toată Iudeia şi toată împrejurimea Iordanului.

6 Şi se botezau de către el, în râul Iordanului, mărturisind păcatele lor.

7 Ci văzând Ioan pe mulţi din Farisei şi Saduchei viind la botez, le zise: Pui de năpârcă, cine v’a arătat că veţi scăpa de mânia ce va să fie?

8 Faceţi deci roade vrednice de pocăinţă.

9 Şi să nu gândiţi să ziceţi în voi înşivă: Părintele nostru este Avraam, căci vă spun că Dumnezeu poate şi din pietrele acestea să ridice fii lui Avraam.

10 Acum securea stă la rădăcina pomilor şi tot pomul care nu face rod bun se taie şi se aruncă în foc.

11 Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; lui nu sunt vrednic să-i duc încălţămintea; acesta vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.

12 El are lopata în mână şi va curăţi aria sa şi va aduna grâul în jitniţă, iar pleava va arde-o cu foc nestins.

13 În acest timp a venit Iisus din Galileia, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de la el.

14 Ioan însă îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de tine şi tu vii la mine?

15 Şi răspunzând Iisus a zis către el: Lasă acum, căci aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci l-a lăsat.

16 Iar după ce s’a botezat Iisus, îndată a ieşit din apă şi iată cerurile i s’au deschis şi a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-se ca un porumbel şi viind peste el.

17 Şi iată glas din ceruri care a zis: Acesta este fiul meu cel iubit, întru care bine am voit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.