×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 28

Învierea lui Iisus. Arătările lui. Porunca botezului.

1 Târziu, Sâmbătă noaptea, când se lumina de ziua întâia a săptămânii, a venit Maria Magdalina şi cealaltă Marie, ca să vadă mormântul.

2 Şi iată s’a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului pogorînd din cer a venit, a rostogolit piatra şi a stat deasupra ei.

3 Şi înfăţişarea lui era luminoasă ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca omătul.

4 Şi de frica lui s’au cutremurat străjerii şi s’au făcut ca morţi.

5 Iar îngerul vorbind femeilor le-a zis: Nu vă temeţi voi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit îl căutaţi.

6 Nu este aici, că s’a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut.

7 Duceţi-vă degrabă şi spuneţi ucenicilor lui că s’a sculat din morţi şi iată merge înaintea voastră în Galileia; acolo îl veţi vedea. Iată v’am spus vouă.

8 Iar ele au plecat în sârg de la mormânt şi cu frică şi cu bucurie mare au alergat ca să vestească pe ucenicii lui.

9 Dar când mergeau ca să vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat şi le-a zis: Bucuraţi-vă. Ci ele venind aproape au cuprins picioarele lui şi s’au închinat lui.

10 Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeţi. Duceţi-vă şi daţi de veste fraţilor mei, ca să meargă în Galileia, şi acolo mă vor vedea.

11 Iar dacă au plecat ele, iată unii din străjeri venind în oraş au spus arhiereilor toate cele ce s’au făcut.

12 Atunci ei adunându-se împreună cu bătrânii şi ţinând sfat au dat bani din destul ostaşilor,

13 Zicând: Spuneţi că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat, pe când noi dormeam;

14 Iar de se va auzi aceasta la procuratorul, noi îl vom îndupleca şi pe voi fără de grijă vă vom face.

15 Ei luară argintii şi făcură precum i-au învăţat. Şi s’a răspândit vorba aceasta între Iudei, până în ziua de azi.

16 Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galileia, la muntele unde le rânduise lor Iisus;

17 Şi dacă l-au văzut pe el, s’au închinat lui, iar unii s’au îndoit.

18 Şi apropiindu-se Iisus le-a vorbit lor, zicând: Datu-mi-s’a toată puterea în cer şi pe pământ.

19 Drept aceea, mergând învăţaţi toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,

20 Învăţându-i să păzească toate câte v’am poruncit vouă, şi iată eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.