×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 25

Parabolele cu cele zece fecioare şi cu întrebuinţarea talanţilor. Judecata viitoare.

1 Atunci împărăţia cerurilor va fi asemenea cu zece fecioare, care, luând candelele lor, au ieşit întru întâmpinarea mirelui.

2 Cinci însă dintre ele erau nebune şi cinci înţelepte.

3 Căci cele nebune luând candelele n’au luat cu sine untdelemn.

4 Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, o dată cu candelele lor.

5 Dar mirele întârziind, aţipiră toate şi adormiră.

6 Ci la miezul nopţii se făcu strigare: Iată mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui!

7 Atunci se deşteptară toate acele fecioare şi împodobiră candelele lor.

8 Şi cele nebune ziseră către cele înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre.

9 Dar cele înţelepte le răspunseră zicând: Nu aşa; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru voi.

10 Deci, plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s’a închis.

11 În urmă, sosesc şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă.

12 Ci el răspunzând a zis: Adevăr grăiesc vouă, nu vă cunosc pe voi.

13 Drept aceea, privegheaţi că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul omului.

14 Căci va fi tot aşa ca un om care, plecând departe, a chemat slugile sale şi le-a dat pe mână avuţia sa.

15 Unuia i-a dat cinci talanţi, altuia doi, altuia unu, fiecăruia după puterea lui, şi a plecat.

16 Mergând cel ce luase cinci talanţi, a lucrat cu ei şi a făcut alţi cinci talanţi.

17 Aşijderea şi cel cu doi, a câştigat încă doi.

18 Iar cel ce luase un talant s’a dus, a săpat o groapă în pământ şi a ascuns argintul domnului său.

19 După multă vreme, vine şi stăpânul acelor slugi şi face socoteală cu ei.

20 Apropiindu-se cel care luase cinci talanţi, a adus alţi cinci talanţi, zicând: Doamne, cinci talanţi mi-ai dat în mână, iată alţi cinci talanţi am câştigat la ei.

21 Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţine ai fost credinciosă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.

22 Apropiindu-se şi cel cu doi talanţi zise: Doamne, doi talanţi mi-ai dat în mână, iată alţi doi talanţi am câştigat la ei.

23 Zis-a lui stăpânul: Bine, slugă bună şi credincioasă, peste puţin ai fost credincios, peste mult te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.

24 Apropiindu-se apoi şi cel care a fost luat un talant zise: Doamne, te-am ştiut că eşti om aspru, care seceri unde n’ai semănat şi aduni de unde n’ai vânturat.

25 De aceea, m’am temut şi m’am dus de am ascuns talantul tău în pământ; iată ai ce este al tău.

26 Ci răspunzând stăpânul său îi zise: Slugă vicleană şi leneşă, ştiai că secer unde n’am semănat şi adun de unde n’am vânturat;

27 Se cuvenea atunci ca tu să pui banii mei la zarafi, şi viind eu aş fi luat ce este al meu cu dobândă.

28 Luaţi deci de la el talantul şi daţi-l celui ce are zece talanţi.

29 Căci tot celui ce are i se va da şi-i va prisosi, iar de la cel ce n’are şi ce are i se va lua.

30 Iar pe servitorul cel netrebnic aruncaţi-l întru întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea şi scrâş-nirea dinţilor.

31 Când va veni Fiul omului întru mărirea sa şi toţi sfinţii îngeri cu el, atunci şedea-va în jeţul slavei sale.

32 Şi se vor aduna înaintea lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte ciobanul pe oi dintre capre.

33 Şi va pune oile de-a-dreapta sa, iar caprele de-a-stânga.

34 Atunci va zice împăratul celor de-a-dreapta lui: Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.

35 Căci flămând am fost şi mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi mi-aţi dat să beau; strein am fost şi m’aţi adus la voi;

36 Gol am fost şi m’aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi m’aţi căutat; în temniţă am fost şi aţi venit la mine.

37 Atunci drepţii îi vor răspunde, zicând: Doamne, când te-am văzut flămând şi te-am hrănit? Sau însetat şi ţi-am dat să bei?

38 Când, iar, te-am văzut strein şi te-am adus la noi, sau gol şi te-am îmbrăcat?

39 Şi când te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la tine?

40 Iar împăratul răspunzând va rosti către ei: Adevăr grăiesc vouă, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai mei prea mici, mie mi-aţi făcut.

41 Atunci va zice şi celor de-a-stânga: Duceţi-vă de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care este gătit diavolului şi îngerilor lui.

42 Căci flămând am fost şi nu mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu mi-aţi dat să beau;

43 Strein am fost şi nu m’aţi adus la voi; gol şi nu m’aţi îmbrăcat, bolnav şi în temniţă şi nu m’aţi cercetat.

44 Atunci vor lua şi ei cuvântul şi vor zice: Doamne, când te-am văzut flămând sau însetat, sau strein, sau gol, sau bolnav, sau în închisoare şi nu ţi-am slujit ţie?

45 El însă le va răspunde şi le va zice: Adevăr grăiesc vouă, întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici mie nu mi-aţi făcut.

46 Şi vor merge aceştia la pedeapsă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.