×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 24

Dărâmarea Ierusalimului. Venirea lui Christos şi sfârşitul lumii. Când va veni ora aceea?

1 Când a ieşit Iisus şi se ducea de la templu, s’au apropiat de el ucenicii lui, ca să-i arate, în urmă, clădirea sfântului locaş.

2 Ci el, luând cuvântul, le-a zis: Nu e aşa că vedeţi toate acestea? Adevăr grăiesc vouă: nu va rămânea aici piatră peste piatră, care să nu se risipească.

3 Iar după ce a şezut pe Muntele Măslinilor, veniră la el ucenicii, deosebi, şi-i ziseră: Spune nouă când vor fi acestea şi care este semnul venirii tale şi al sfârşitului acestui veac?

4 Răspunzând Iisus, le-a cuvântat: Vedeţi să nu vă amăgească cineva.

5 Căci mulţi vor veni pe numele meu, zicând: eu sunt Mesia, şi pe mulţi îi vor amăgi.

6 Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie; luaţi seama, nu vă speriaţi, căci trebue să fie toate, dar încă nu este sfârşitul.

7 Căci se va ridica popor peste popor şi împărăţie peste împărăţie, şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe a-locurea.

8 Ci toate acestea sunt începutul durerilor.

9 Atunci vă vor da pe voi la munci şi vă vor ucide şi veţi fi urîţi de toate neamurile pentru numele meu.

10 Atunci mulţi vor fi slabi de înger şi se vor vinde unii pe alţii; şi se vor urî unii pe alţii.

11 Şi mulţi proroci mincinoşi se vor scula şi vor înşela pe mulţi.

12 Iar din înmulţirea fărădelegii, iubirea multora se va răci.

13 Dar cel ce va răbda până la urmă acela se va mântui.

14 Şi se va propovădui această evanghelie a împărăţiei în toată lumea spre mărturie la toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul.

15 Deci, când veţi vedea urîciunea pustiirii, ce s’a zis prin Daniil prorocul, stând în locul cel sfânt – cine citeşte să înţeleagă –

16 Atunci cei din Iudeia să fugă la munţi.

17 Cel ce va fi pe casă să nu se coboare ca să-şi ia lucrurile din casă,

18 Iar cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă înapoi ca să-şi ia haina.

19 Vai de cele însărcinate şi de cele ce vor apleca, în zilele acelea!

20 Rugaţi-vă să nu fie fuga voastră iarna sau în zi de Sâmbătă,

21 Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n’a fost încă de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.

22 Şi de nu s’ar fi scurtat acele zile, n’ar mai scăpa trup de om, dar pentru cei aleşi se vor scurta acele zile.

23 Atunci de vă va zice cineva: iată Mesia este aici, sau dincolo, să nu-l credeţi.

24 Căci se vor ridica Christoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi şi vor da semne mari şi minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.

25 Iată, v’am spus de mai nainte.

26 Deci de vă vor zice vouă: iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu credeţi.

27 Căci precum fulgerul porneşte de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi venirea Fiului omului.

28 Că oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.

29 Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile tăriei se vor zgudui.

30 Atunci se va atâta pe cer semnul Fiului omului şi se vor bate în piept toate seminţiile pământului şi vor vedea pe Fiul omului viind pe norii cerului, cu putere şi cu mărire multă.

31 Şi va trimite pe îngerii săi, întru răsunător glas de trâmbiţă, şi vor aduna pe cei aleşi ai lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini.

32 Învăţaţi de la smochin pilda pe care o dă: când mlădiţă lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cunoaşteţi că vara este aproape.

33 Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, lângă uşă.

34 Adevăr grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta, până ce nu vor fi toate acestea.

35 Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece.

36 Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.

37 Precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi şi venirea Fiului omului.

38 Căci precum în acele zile, dinainte de potop, mâncau oamenii şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua în care a intrat Noe în corabie,

39 Şi n’au ştiut până ce n’a venit potopul şi nu i-a luat pe toţi, la fel va fi şi cu venirea Fiului omului.

40 Atunci, din doi care vor fi în ţarină, unul se va lua şi unul se va lăsa.

41 Din două care vor râşni la râşniţă, una se va lua şi alta se va lăsa.

42 Priveghiaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru.

43 Aceea cunoaşteţi prea bine că, de-ar şti stăpânul casei la ce strajă din noapte vine furul, ar veghea şi n’ar lăsa să i se spargă casa.

44 De aceea şi voi fiţi gata, că în ceasul în care nu gândiţi Fiul omului vine.

45 Cine oare este sluga credincioasă şi cuminte pe care a pus-o stăpânul peste slugărimea sa, ca să le dea de mâncare la timp?

46 Fericită este sluga aceea, pe care, viind domnul său, o va afla făcând aşa.

47 Adevărgrăieso vouă că peste toate avuţiile sale îl va pune pe el.

48 Iar dacă acea slugă, rea fiind, va zice în inima sa: Stăpânul meu întârziază,

49 Şi va începe să bată pe soţii săi de slugărie, să mănânce şi să bea cu beţivii,

50 Veni-va stăpânul slugii aceleia în ziua când nu se aşteaptă şi în ceasul pe care nu-l cunoaşte.

51 Şi-l va despica în două şi partea lui va pune-o cu făţarnicii. Acolo va fi plângerea şi scrâşnirea dinţilor.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.