×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 2

Magii de la răsărit; fuga în Egipt. Irod ucide pruncii. Întoarcerea din Egipt şi sălăşluirea în Nazaret.

1 Iar dacă s’a născut Iisus în Betleemul Iudeii, în zilele lui Irod împăratul, iată magii de la răsărit au venit în Ierusalim întrebând:

2 Unde este împăratul Iudeilor cel ce s’a născut? căci am văzut la răsărit steaua lui şi am venit să ne închinăm lui.

3 Auzind de acestea, împăratul Irod s’a turburat şi tot Ierusalimul împreună cu el.

4 Şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului cercetă de la ei: Unde este să se nască Christos?

5 Atunci ei îi răspunseră: În Betleemul Iudeii, căci aşa este scris de profetul:

6 Şi tu, Betleeme, pământul Iudei, nu eşti deloc cel mai mic dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi povăţuitorul care va paşte pe poporul meu Israil.

7 Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi şi a aflat de la ei lămurit în ce vreme s’a arătat steaua.

8 Apoi trimiţându-i la Betleem, le-a zis: Mergeţi şi cercetaţi cu demănuntul despre prunc şi dacă îl veţi afla vestiţi-mă şi pe mine, ca să viu şi eu să mă închin lui.

9 Iar ei, ascultând pe împăratul, au plecat şi iată steaua pe oare o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până oe a venit şi a stat deasupra, unde era pruncul.

10 Şi văzând ei steaua s’au bucurat cu bucurie mare foarte.

11 Şi intrând în casă, au văzut pe prunc împreună cu Măria muma lui, şi căzând la pământ s’au închinat lui, şi deschizând vistieriile lor i-au adus lui daruri: aur, tămâie şi smirnă.

12 Iar luând ştiinţă în vis să nu se mai întoarne la Irod, pe altă cale s’au dus în ţara lor.

13 După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia pruncul şi pe muma lui şi fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune; fiindcă Irod are să caute pruncul ca să-l omoare.

14 şi losif se sculă, luă, noaptea, pruncul şi pe muma lui şi plecă în Egipt.

15 Şi fu acolo până la săvârşirea lui Irod; ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul, prin profetul care zice: Din Egipt am chemat pe fiul meu.

16 Iar când Irod văzu că a fost amăgit de magi, s’a mâniat foarte şi trimiţând călăi ucise pe toţi pruncii, ce erau în Betleem şi în tot cuprinsul lui. de doi ani şi mai în jos, după timpul ne care-l lămurise de la magi.

17 Atunci s’a împlinit cuvântul spus de Ieremia prorocul:

18 Glas în Rama s’a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahil plângea pe fiii săi şi nu voia să se mângâe fiindcă nu mai sunt.

19 După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt,

20 Şi zice: Scoală-te, ia pruncul şi pe muma lui şi mergi în pământul lui Israil, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa pruncului.

21 Iosif sculându-se a luat pruncul şi pe muma lui şi a venit în pământul lui Israil.

22 Dar auzind că Arhelau domneşte în Iudeia, în locul lui Irod, tatăl său, s’a temut să meargă acolo şi, luând poruncă în vis, s’a dus în părţile Galileei.

23 Şi a venit şi a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s’a spus prin profeţi: că Nazareu se va chema.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.