×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 17

Schimbarea la faţă. Vindecarea lunaticului. A doua vestire a patimilor. Dajdia pentru templu.

1 După şase zile, Iisus luă cu sine pe Petru şi pe Iacob şi pe Ioan, fratele lui, şi îi duse pe ei într’un munte înalt, în singurătate.

2 Şi se schimbă la faţă, înaintea lor, aşa încât faţa lui străluci ca soarele, iar veşmintele lui se făcură albe ca lumina.

3 Şi iată că Moise şi Ilie se arătară lor, vorbind împreună cu Iisus.

4 Atunci, începând Petru zise lui Iisus Doamne, bine este nouă să fim aici; dacă voieşti, face-voi aici trei colibe: ţie una şi lui Moise una şi lui Ilie una.

5 Pe când el vorbea încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată o voce din nor a rostit: Acesta este fiul meu cel iubit, întru care bine am voit: pe acesta să-l ascultaţi.

6 Şi auzind ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s’au spăimântat foarte.

7 Ci Iisus veni la ei şi atingându-i le zise: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi.

8 Atunci ridicându-şi ochii, nu mai văzură pe nimeni decât numai pe Iisus.

9 Şi pe când se pogorau din munte, Iisus le porunci şi zise: Nimănui să nu spuneţi ce aţi văzut, până ce Fiul omului nu se va scula din morţi.

10 Atunci ucenicii l-au întrebat, zicând: Pentru ce dar zic Cărturarii că trebue să vie mai întâi Ilie?

11 Iisus le răspunse: Ilie vine în-tr’adevăr şi va aşeza la loc toate.

12 Eu însă vă spun vouă că Ilie a şi venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el câte au voit: aşa şi Fiul omului va să pătimească de la ei.

13 Atunci au înţeles ucenicii că Iisus le vorbise despre Ioan Botezătorul.

14 Şi mergând ei spre mulţime, se apropie de el un om care îi dădu în genunchi,

15 Şi-i zise: Doamne, milueşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, că de multe ori cade în foc şi de multe ori în apă.

16 Şi l-am adus la ucenicii tăi şi n’au putut să-l tămăduiască.

17 Iar Iisus răspunzând a zis: O, neam fără credinţă şi stricat, până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceţi-l pe el aici la mine.

18 Şi Iisus îl certă şi demonul ieşi din el şi copilul se vindecă din ceasul acela.

19 Atunci apropiindu-se ucenicii de Iisus, laoparte, ziseră: De ce noi n’am putut să scoatem demonul?

20 Ci Iisus le răspunde: Pentru necredinţa voastră. Căci adevăr gră’esc vouă: de veţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aci dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă.

21 Dar acest soi de demoni nu iese fără numai cu rugăciune şi cu post.

22 Pe când străbăteau Galileia, Iisus le spuse: Fiul omului va să fie dat în mâinile oamenilor,

23 Şi-l vor omorî, dar a treia zi va învia. Iar ucenicii s’au întristat foarte.

24 Venind ei în Capernaum, s’au apropiat de Petru cei ce strâng dajdia pentru templu şi i-au zis: învăţătorul vostru nu plăteşte jumătatea de siclu?

25 Zice Petru: Ba da. Dar intrând în casă, Iisus îi luă înainte zicând: Ce ţi se pare, Simone? Împăraţii pământului de la cine iau dăjdii sau bir? De la fiii lor sau de la streini?

26 El răspunde: De la streini. Iisus îi zice: Aşa dar fiii sunt scutiţi.

27 Ci ca să nu-i smintim pe ei, du-te la mare, aruncă undiţa şi peştele care va ieşi întâi, ia-l, deschide-i gura şi vei găsi un statir (un ban de argint). la banul şi dă-li-l lor, pentru mine şi pentru tine.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.