×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

SFÂNTA EVANGHELIE CEA DE LA MATEI

Capitolul 16

Semnele timpului. Aluatul Fariseilor. Mărturisirea lui Petru. Cea dintâi vestire a patimilor. Urmarea lui Christos.

1 Atunci s’au apropiat Fariseii şi Saducheii şi ispitindu-l cerură de la el să le arate un semn din cer.

2 Ci el, luând cuvântul, le-a zis: Când se face seară ziceţi: Mâine va fi timp frumos, pentru că e cerul roşu.

3 Iar dimineaţa ziceţi: Astăzi va fi furtună, pentru că cerul este roşu-posomorît. Făţarnicilor, faţa cerului ştiţi s’o judecaţi, dar semnele vremilor nu puteţi!

4 Neam viclean şi precurvar cere semn, şi semn nu se va da lui, fără numai semnul lui Iona. Şi lăsându-i a plecat.

5 Iar când veniră ucenicii pe celălalt ţărm, văzură că au uitat să ia pâine.

6 Iisus le zise: Luaţi aminte şi feriţi-vă de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor.

7 Iar ei cugetau întru sine zicând: Aceasta, pentru că n’am luat pâine.

8 Dar Iisus cunoscându-le gândul grăi: Ce cugetaţi în voi înşivă, puţin credincioşilor, că n’aţi luat pâine?

9 Tot nu pricepeţi, nici nu vă aduceţi aminte de cele cinci pâini la cei cinci mii de oameni şi câte coşuri aţi luat?

10 Nici de cele şapte pâini, la cei patru mii de oameni, şi câte coşuri aţi luat?

11 Cum nu pricepeţi că nu despre pâine v’am zis vouă, ci: feriţi-vă de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor.

12 Atunci au înţeles că nu le-a spus să se ferească de aluatul pâinii, ci de învăţătura Fariseilor şi a Saducheilor.

13 Ajungând Iisus în părţile Chesariei lui Filip, a întrebat pe ucenicii săi, zicând: Cine îmi zic oamenii că sunt eu. Fiul omului?

14 Iar ei au răspuns: Unii zic că eşti Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţii Ieremia, sau unul dintre proroci.

15 Iisus atunci le zise: Dar voi cine îmi ziceţi că sunt?

16 Luând cuvântul Simon Petru a rostit: Tu eşti Christosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu.

17 Iar Iisus răspunzând îi grăi: Fericit eşti tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup şi sânge ţi-au dezvăluit ţie aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri.

18 Şi eu îţi zic ţie că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi biserica mea şi porţile iadului nu vor birui-o.

19 Şi îţi voi da ţie cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei deslega pe pământ va fi deslegat şi în ceruri.

20 Atunci a poruncit ucenicilor lui să nu spună nimănui că el este Christosul.

21 Din ora aceea a început Iisus să arate ucenicilor lui că trebue să meargă la Ierusalim şi să pătimească multe lucruri, de la bătrâni şi de la mai marii preoţilor şi de la cărturari, şi să fie omorît, iar a treia zi să învieze.

22 Ci Petru luându-l la o parte, a început să-l dojenească şi să-i zică: Dumnezeu să-ţi fie milostiv, Stăpâne! Să nu ţi se întâmple ţie una ca aceasta.

23 Dar Iisus întorcându-se îi zise lui Petru: Mergi înapoia mea, Satano; sminteală îmi eşti: că nu cugeti cele ce sunt ale lui Dumnezeu, ci cele ce sunt ale oamenilor.

24 Atunci Iisus a rostit către ucenicii săi: Dacă vrea cineva să vie după mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi urmeze mie.

25 Că cine va voi să-şi scape sufletul pierde-l-va pe el; iar cine îşi va pierde sufletul pentru mine, îl va afla.

26 Pentru că ce va folosi omului dacă va câştiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb, pentru sufletul său?

27 Căci Fiul omului va să vie, întru mărirea Tatălui său, cu îngerii săi, şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale.

28 Adevăr grăiesc vouă: sunt unii din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea pe Fiul omului viind întru împărăţa sa

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.